Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Lista osób przyjętych | Lista osób nieprzyjętych


Informacje podstawowe:

Zajęcia stałe i okresowe – system zapisów znajduje się na stronie: https://zapisy.pm.katowice.pl/

Zajęcia okazjonalne dla grup zorganizowanych ze szkół – formularze zapisu na poszczególne zajęcia będą znajdowały się przy opisie poszczególnych grup najpóźniej 27 maja 2019 roku. W przypadku zajęć okazjonalnych liczy się kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc.

Podstawowe terminy i informacje:

22 – 29 maja 2019 roku

Składanie deklaracji kontynuacji przez dotychczasowych wychowanków poprzez system elektroniczny: https://zapisy.pm.katowice.pl/ W tych dniach nasi tegoroczni wychowankowie mogą składać deklaracje kontynuowania w dziedzinach, w których w tym roku uczęszczają na zajęcia. Prosimy, aby wstrzymać się z drukowaniem i złożeniem wniosku do 1 czerwca. W dniach 30 i 31 maja zweryfikujemy poprawność Waszych deklaracji – jeśli dojdzie do pomyłki dokonamy korekty. Ponadto w dniach 1-11 czerwca dotychczasowi wychowankowie będą mogli dopisać do wniosku zajęcia z nowych dziedzin. Wniosek wystarczy złożyć raz, gdy dokonacie ostatecznego wyboru! Wniosek zostanie zablokowany dopiero po jego fizycznym złożeniu w Pałacu Młodzieży – jest na to czas do 12 czerwca 2019 roku.

1 – 11 czerwca 2019 roku

Rekrutacja dla nowych kandydatów oraz dopisywanie grup z nowych dziedzin przez dotychczasowych wychowanków poprzez system elektroniczny: https://zapisy.pm.katowice.pl/ Po założeniu konta będą Państwo mieli możliwość ponownego zalogowania się do systemu i dopisania kolejnych grup. Po ostatecznej decyzji prosimy o wydrukowanie wniosku i dostarczenie go do Pałacu Młodzieży – można to zrobić najpóźniej 12 czerwca 2019 roku. Po złożeniu wniosku nie będzie można edytować już grup.

12 czerwca 2019 roku

Ostateczny termin złożenia wniosku w formie pisemnej, zarówno przez wychowanków kontynuujących, jak i dla nowych kandydatów.

17 – 19 czerwca 2019 roku

Badanie uzdolnień kierunkowych.

26 czerwca 2019 roku

Ostateczny termin ogłoszenia list przyjętych i nieprzyjętych.