Nauka – zajęcia okazjonalne

Oferta na rok szkolny 2024/2025.

Obecnie nie ma możliwości zapisania się na zajęcia w bieżącym roku szkolnym 2023/2024!

Badacz Przyrody – warsztaty z chemii i fizyki

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – anna.kazura@pm.katowice.pl oraz Anna Pinkawa – anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Warsztaty chemiczno – fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują proste eksperymenty naukowe. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego. Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup (starsze grupy przedszkolne, klasy I – III SP) i odbywają się raz w semestrze.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
8:45 – 10:15

Sala 240

 

10:20 – 11:50

Sala 240

8:45 – 10:15

Sala 240

 

10:20 – 11:50

Sala 240

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Badacz Przyrody- warsztaty z robotyki i fizyki

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – anna.kazura@pm.katowice.pl oraz Jolanta Sobera – jolanta.sobera@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne eksperymentalne prowadzone są w pracowniach fizyki i robotyki. Głównym celem jest obserwacja i wyciąganie wniosków po przeprowadzeniu doświadczenia. W programie min. doświadczenia z optyki, elektrostatyki, magnetyzmu, doświadczenia z UV i kamerą termowizyjną- tematyka warsztatów do wyboru. Obserwacja pozwala na pisanie programów sterujących robotami LEGO MINDSTORMS, a to z kolei prowadzi do stawiania sobie wymagań, aby działania robota odzwierciedlały rzeczywistość. Programy dla robotów  będą przygotowywane w programie Scratch.Zajęcia przeznaczonę są dla grup zorganizowanych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
8:30 – 10:45

Sala 224 i 240

 

11:00 – 13:15

Sala 224 i 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 15 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Zaczarowany Świat Przyrody

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Magdalena Sołtysik – magdalena.soltysik@pm.katowice.pl oraz Katarzyna Suchanek – katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Zajęcia z techniki składania papieru, mające na celu rozwój sprawności manualnej, ćwiczenia wyobraźni przestrzennej i zobrazowanie informacji z zakresu wiedzy o przyrodzie w ramach współpracy z pracownią biologii.

Charakterystyka wybranych środowisk życia(woda, gleba, powietrze).Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem. Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta są piękne i potrzebne w przyrodzie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
9:00 – 10:30

Sala ###

 

10:45 – 12:15

Sala ###

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Czwartkowe spotkania z nauką – warsztaty z matematyki i fizyki dla klas 7 i 8 SP

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – anna.kazura@pm.katowice.pl oraz Joanna Grecka-Otremba – joanna.grecka-otremba@pm.katowice.pl

Warsztaty i pokazy doświadczeń z różnych działów fizyki min.: ciśnienie, elektrostatyka ,magnetyzm, fale elektromagnetyczne uczniów szkół podstawowych klas 7-8. Podczas warsztatów uczniowie wykonują doświadczenia z wybranego działu z wykorzystaniem przyrządów fizycznych oraz z kartą pracy. Tematyka do wyboru, dopasowana możliwości uczestników. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych.

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne. Podczas zajęć, stosując metodę naukową, nauczania przez dociekanie, uczniwoie odkrywać będą prawa i zależności z zakresu planimetrii, działań na liczbach. Pogłebiać będą swoje umiejętności wykonywania konstrukcji geometrycznych. Zajęcia prowadzone w pracowni matematycznej oraz fizycznej

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
8:30 – 10:45

Sala 240 oraz ###

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: ### [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą: Podróże z przyrodą

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia pozwolą dzieciom odkryć tajemnice świata przyrody. Podczas warsztatów odbędą wędrówkę śladami rzadkich i zagrożonych gatunków. Odkryją miejsca cenne przyrodniczo w regionie, Polsce, Europie i na świecie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
8:45 – 11:05

Sala 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą – Te co skaczą i pływają do pracowni zapraszają

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia prowadzone są w sali hodowli, w której zgromadzone są okazy drobnych bezkręgowców i kręgowców.  Dzieci poznają prawidłowe zasady prowadzenia hodowli zwierzęcych w warunkach domowych i klasy szkolnej. Poznają zasady zakładania hodowli, ich pielęgnacji oraz uczulane są na  problemy etyczne i odpowiedzialność człowieka za żywe zwierzę. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są także z podstawowym nazewnictwem zoologicznym oraz biologią zwierząt. Poruszana jest ponadto problematyka zagrożeń i ochrony gatunkowej zwierząt oraz problematyka związana z wprowadzaniem przez hodowców do polskiej przyrody gatunków obcych . Zajęcia kończą sie obserwacją drobnych bezkręgowców żywych oraz zakonserwowanych pod binokularami.  Jednym z celów zajęć jest przełamanie oporów dzieci przed kontaktem ze zwierzętami.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
8:45 – 11:05

Sala 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą: Młodzi dla przyrody

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia zapoznają dzieci z aktualnym stanem środowiska przyrodniczego regionu. Podczas warsztatów zdobędą informacje na temat powietrza, wody, gleby oraz elementów przyrody ożywionej. Ważnym aspektem będzie zwrócenie uwagi na przyczyny zagrożeń i sposoby ochrony. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom włączą się do działań na rzecz ochrony przyrody.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:10 – 13:25

Sala 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą – Ekologia na wesoło

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia zapoznają dzieci z zależnościami w przyrodzie oraz z prawidłowym znaczeniem słów: ekologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska. Zajęcia prowadzone są w formie konkursu i wesołej zabawy – w ten sposób dzieci poznają przystosowania zwierząt do środowiska oraz sposoby roślin do zasiedlania nowych terenów. Dzieci uczą się także rozpoznawać zwierzęta po śladach pozostawionych przez nie w terenie  (np. żery, gniazda, poroża, pióra, odchody, głosy, nory, itp.).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:10 – 13:25

Sala 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Klub Podróżników GLOBert

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone dla pasjonatów podróży po regionie, Polsce i świecie. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań podróżniczych, zdobywanie wiedzy przyrodniczej, poznawanie różnych kultur a także nauka ekologii i czynnego wypoczynku. Podczas zajęć zostaną przedstawione ciekawe miejsca, co pozwoli snuć plany podróżnicze, marzyć  o poznawaniu świata, uczyć się organizacji wyjazdów. Udział w zajęciach pozwoli na spotkania z ciekawymi ludźmi – pasjonatami podróży, naukę posługiwania się sprzętem niezbędnym w pracy naukowca. Dużo uwagi poświęci się dokumentacji swojej pracy: fotografii, filmom, publikacjom.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
9:00 – 11:20

Sala 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

KLIMATyczne ABC

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl oraz Katarzyna Suchanek – katarzyna. suchanek@pm.katowice.pl

Zajęcia okazjonalne dotyczące klimatu i jego zmian. Założeniem zajęć jest wsparcie dla szkół realizacji edukacji klimatycznej w ramach programu „Klimatyczne Katowice”. Powiązanie zagadnień biologicznych z geograficznymi pozwoli lepiej zrozumieć różnice między pogodą a klimatem, występowanie stref klimatycznych na Ziemi, warunki środowiskowe, przystosowania organizmów do nich, zagrożenia i sposoby ochrony klimatu w regionie i na świecie.

Zajęcia okazjonalne dotyczące klimatu j jego zmian. Założeniem zajęć jest wsparcie dla szkół w realizacji edukacji klimatycznej w ramach programu ” Klimatyczne Katowice”. Zwrócenie szczególnej uwagi na rolę różnorodności biologicznej i jej roli w zachowaniu równowagi ekosystemu ziemskiego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
12:00 – 14:20

Sala 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: ### [wersja DOC], [wersja PDF].   Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Naukowe poranki

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy wykonują samodzielnie doświadczenia chemiczne zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych – pierwszeństwo przyjęcia dla grup ze szkół katowickich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
9:00 – 10:30

Sala 228

 

10:50 – 12:20

Sala 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 19 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Laboratorium biologiczno-chemiczne

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – katarzyna. suchanek@pm.katowice.pl oraz Justyna Nowak-Wieszyńska – justyna.nowak@pm.katowice.pl

Warsztaty biologiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Poznanie budowy komórki oraz jej podziałów. Budowa mikroskopu. Nauka sporządania preparatów mikroskopowych oraz mikroskopowania. Tkanki roślinne – nauka sporządzania rysunków spod mikroskopu. Elementy fizjologii zwierząt Poznanie budowy narządów zmysłów oraz ich funkcjonowania.Orientowanie się w środowisku dzięki zaawansowanym narządom zmysłów. ajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych – pierwszeństwo przyjęcia dla grup ze szkół katowickich.

Warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy wykonują samodzielnie doświadczenia chemiczne zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych – pierwszeństwo przyjęcia dla grup ze szkół katowickich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
8:45 – 10:15

Sala 228, 244, 245

 

10:30 – 12:00

Sala 228, 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 19 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: ### [wersja DOC], [wersja PDF].   Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Rośliny i zwierzęta – przyroda w sztukach plastycznych zaklęta.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Karolina Sznura – karolina.sznura@pm.katowice.pl oraz Krystyna Blaut-Howaniec – krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest umiejętność połączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie. W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii,  dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych.

Zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym prowadzone są w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest wyrobienie u dzieci umiejętności łączenia nauki ze sztuką, czyli dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie.  W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii,  dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych, m.in. zdobienie materiałów, druk na papierze oraz innych podłożach. Podczas zajęć plastycznych dzieci poznają także podstawy recyclingu oraz upcyclingu.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
9:30 – 11:50

Sala 42 i ###

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 9 lat.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

EduArt – spotkania z KLIMATEM

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Zając-Wnukowska – agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl, Karolina Sznura – karolina.sznura@pm.katowice.pl, Joanna Grecka-Otremba – joanna.grecka-otremba@pm.katowice.pl oraz Agnieszka Kowalczyk – agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Interdyscyplinarne o charakterze naukowo artystycznym. Połączenie biologii, geografii i sztuki spowoduje, że uczniowie dowiedzą się jak drobne z pozoru nieszkodliwe działania człowieka mogą negatywnie wpływać na zmianę klimatu. Poprzez działania warsztatowe poznamy metody przeciwdziałania szkodliwej działalności, sposoby zmniejszenia ilości odpadów, kreatywnego przetwarzania ich, czerpania z zasobów naturalnych tak aby nie stanowiło to zagrożenia dla środowiska. Poznaj, ucz się przez zabawę, bądź eko- odpowiedzialny!

Zajęcia interdyscyplinarne w pracowniach matematyki i biologii. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych. Celem zajęć jest pokazanie zależności matematycznych w przyrodzie. Pokazane zależności mogą tworzyć wspaniałe artystyczne, matematyczne obrazy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:15

Sala 42 i 333

(Agnieszka Zając-Wnukowska i Karolina Sznura)

11:30 – 13:50

Sala ### i 245

(Agnieszka Kowalczyk i Jolanta Grecka-Otremba)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.