Nauka – zajęcia okazjonalne

Badacz Przyrody – warsztaty z chemii i fizyki

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Pinkawa – kontakt anna.pinkawa@pm.katowice.pl oraz Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl

Warsztaty chemiczno – fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują proste eksperymenty naukowe. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego. Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup (starsze grupy przedszkolne, klasy I – III SP) i odbywają się raz w semestrze.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:45 – 10:15

Sala: 240

 

10:20 – 11:50

Sala: 240

08:45 – 10:15

Sala:240

 

10:20 – 11:50

Sala:240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Badacz Przyrody – warsztaty z fizyki i robotyki

Nauczyciel prowadzący zajęcia:  Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl oraz Jolanta Sobera – kontakt jolanta.sobera@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne eksperymentalne prowadzone są w pracowniach fizyki i robotyki. Głównym celem jest obserwacja i wyciąganie wniosków po przeprowadzeniu doświadczenia. W programie min. doświadczenia z optyki, elektrostatyki, magnetyzmu, doświadczenia z UV i kamerą termowizyjną- tematyka warsztatów do wyboru. Zajęcia przeznaczonę są dla grup zorganizowanych.

Zajęcia interdyscyplinarne eksperymentalne  prowadzone są w pracowniach  fizyki i robotyki. Głównym celem jest obserwacja i wyciąganie wniosków po przeprowadzeniu doświadczenia. Obserwacja pozwala na pisanie programów sterujących robotami LEGO MINDSTORMS, a to z kolei prowadzi do stawiania sobie wymagań, aby działania robota odzwierciedlały rzeczywistość. Programy dla robotów  będą przygotowywane w programie Scratch.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

 

 

08:30 – 10:45

Sala: 224/240

 

11:00 – 13:15

Sala: 224/240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 15 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

EduArt – spotkania z KLIMATEM

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

ŚRODY: Agnieszka Zając-Wnukowska – kontakt agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl oraz Karolina Sznura – kontakt karolina.sznura@pm.katowice.pl

PIĄTKI: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl oraz Jadwiga Korzeniowska – kontakt jadwiga.korzeniowska@pm.katowice.pl

Interdyscyplinarne o charakterze naukowo artystycznym. Połączenie biologii, geografii i sztuki spowoduje, że uczniowie dowiedzą się jak drobne z pozoru nieszkodliwe działania człowieka mogą negatywnie wpływać na zmianę klimatu. Poprzez działania warsztatowe poznamy metody przeciwdziałania szkodliwej działalności, sposoby zmniejszenia ilości odpadów, kreatywnego przetwarzania ich, czerpania z zasobów naturalnych tak aby nie stanowiło to zagrożenia dla środowiska. Poznaj, ucz się przez zabawę, bądź eko- odpowiedzialny!

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:15

Sala: 42/333

11:00 – 13:20

Sala: 245/319

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Klub Podróżników „GLOBert”

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone dla pasjonatów podróży po regionie, Polsce i świecie. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań podróżniczych, zdobywanie wiedzy przyrodniczej, poznawanie różnych kultur a także nauka ekologii i czynnego wypoczynku. Podczas zajęć zostaną przedstawione ciekawe miejsca, co pozwoli snuć plany podróżnicze, marzyć  o poznawaniu świata, uczyć się organizacji wyjazdów. Udział w zajęciach pozwoli na spotkania z ciekawymi ludźmi – pasjonatami podróży, naukę posługiwania się sprzętem niezbędnym w pracy naukowca. Dużo uwagi poświęci się dokumentacji swojej pracy: fotografii, filmom, publikacjom.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:50

Sala:245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Laboratorium biologiczne

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl oraz Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych ze szkół średnich. Tematyka zajęć ustalana jest z nauczycielem. Podczas zajęć omawiane są  zagadnienie z zakresu realizowanego tematu i przeprowadzane są doświadczenia . Proponowane tematy to  : wykrywanie białek, węglowodanów  w produktach, fotosynteza, obserwacja tkanek zwierzęcych itp

Budowa komórki i jej funkcje. Podziały komórki somatycznej i generatywnej. Budowa mikroskopu, sporządzania preparatów mikroskopowych i nauka mikroskopowania. Poznanie budowy narządów zmysłów oraz ich funkcjonowania. Orientowanie się w środowisku, dzięki zaawansowanym narządom zmysłów.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:50

Sala: 244/245

 

10:55 – 13:15

Sala: 244/245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Młodzieżowa Akademia Mówcy z elementami improwizacji praktycznej

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Rafał Rogowicz – kontakt rafal.rogowicz@pm.katowice.pl

Warsztaty te rozwijają szereg kompetencji społecznych. Podczas warsztatów uczestnik m.in.:

  • pozna warunki skutecznej prezentacji;
  • pozna model prezentacji perswazyjnej; dowie się czym jest „trójkąt uwagi”;
  • przećwiczy sposoby komunikacji niewerbalnej – ciało, gesty, pozycja, zarządzanie przestrzenią; dowie się jak dobierać słowa i zwroty – wzmacniające przekaz i osłabiające przekaz; pozna potrzeby psychologiczne i merytoryczne swoich słuchaczy; dowie się jak wykorzystać rekwizyty podczas wystąpienia;
  • pozna model AIDA – skuteczne narzędzie do zaciekawienia słuchacza;
  • zobaczy przykłady najlepszych mówców ze świata biznesu i polityki;
  • rozwinie swoje kompetencje społeczne i rozbudzi poczucie pewności siebie;
  • będzie zarządzał sobą w stresie; pozna gry improwizacyjne rozwijające jego kreatywność, rezyliencję i sprawczość.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:00 – 11:15

Sala: 5G

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 20 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Naukowe Poranki – warsztaty chemiczne dla szkół

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl oraz Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Warsztaty chemiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Uczestnicy wykonują samodzielnie doświadczenia chemiczne zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych wyłacznie ze szkół katowickich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

 

 

09:00 – 10:30

Sala: 228

 

10:50 – 12:20

Sala: 228

 

 

 

 

08:30 – 10:00

Sala: 228

 

10:15 – 11:45

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 18 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Pokazy i warsztaty z fizyki dla SP

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl

Warsztaty i pokazy doświadczeń z różnych działów fizyki min.: ciśnienie, elektrostatyka ,magnetyzm, fale elektromagnetyczne uczniów szkół podstawowych klas 4-8. Podczas warsztatów uczniowie wykonują doświadczenia z wybranego działu z wykorzystaniem przyrządów fizycznych oraz z kartą pracy. Tematyka do wyboru, dopasowana do wieku i możliwości uczestników. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 11:30

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 15 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Rośliny i zwierzęta – przyroda w sztukach plastycznych zaklęta

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl oraz Karolina Sznura – kontakt karolina.sznura@pm.katowice.pl

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny – prowadzone są w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest wyrobienie u dzieci umiejętności łączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie.                     W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii,  dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych, m.in. zdobienie materiałów, druk na papierze oraz innych podłożach. Podczas zajęć plastycznych dzieci poznają także podstawy recyclingu oraz upcyclingu.

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest umiejętność połączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie. W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii,  dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:30 – 11:50

Sala: 42/244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą – Ekologia na wesoło

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia zapoznają dzieci z zależnościami występującymi w przyrodzie oraz z prawidłowym znaczeniem pojęć: ekologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska. Zajęcia prowadzone są w formie konkursu i wesołej zabawy – w ten sposób dzieci poznają przystosowania zwierząt do środowiska oraz sposoby roślin do zasiedlania nowych terenów. Dzieci uczą się także rozpoznawać zwierzęta po pozostawionych przez nie w terenie śladach (np. żery, gniazda, poroża, pióra, odchody, głosy, nory, itp.).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:45 – 11:05

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą – Młodzi dla przyrody

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia zapoznają dzieci z aktualnym stanem środowiska przyrodniczego regionu. Podczas warsztatów zdobędą informacje na temat powietrza, wody, gleby oraz elementów przyrody ożywionej. Ważnym aspektem będzie zwrócenie uwagi na przyczyny zagrożeń i sposoby ochrony. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom włączą się do działań na rzecz ochrony przyrody.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:10 – 13:25

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą – Podróże z przyrodą

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia pozwolą dzieciom odkryć tajemnice świata przyrody. Podczas warsztatów odbędą wędrówkę śladami rzadkich i zagrożonych gatunków. Odkryją miejsca cenne przyrodniczo w regionie, Polsce, Europie i na świecie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:45 – 11:05

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą –   Te co skaczą i pływają do pracowni zapraszają

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia prowadzone są w sali hodowli, w której zgromadzone są żywe okazy drobnych bezkręgowców i kręgowców. Jednym z celów zajęć jest przełamanie oporów dzieci przed kontaktem ze zwierzętami. Dzieci poznają prawidłowe zasady prowadzenia hodowli zwierzęcych w warunkach domowych i klasy szkolnej. Poznają zasady zakładania hodowli, ich pielęgnacji oraz uczulane są na sprawy odpowiedzialności człowieka za żywe zwierzę. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są także z nazewnictwem zoologicznym oraz biologią zwierząt. Poruszana jest ponadto problematyka gatunków obcych wprowadzanych przez hodowców do polskiej przyrody. Zajęcia kończą sie obserwacją drobnych bezkręgowców żywych oraz zakonserwowanych pod binokularami.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:10 – 13:25

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Szkiełko i oko, czyli witraż i historia sztuki

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Borowska – kontakt agnieszka.borowska@pm.katowice.pl oraz nauczyciele Biblioteki – kontakt biblioteka@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne – połączenie dwóch dziedzin, historii sztuki i szkła artystycznego. Warsztaty są ze sobą ściśle połączone tematycznie, realizowane w dwóch etapach wprowadzają uczestników w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik uczestnik ma możliwość pobudzenia wyobraźni, rozwinięcia umiejętności oraz świadomego wykorzystania inspiracji.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:45 – 14:00

Sala:15/109

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Warsztaty Tradycja i nowoczesność

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Rutka – kontakt izabela.rutka@pm.katowice.pl oraz nauczyciele Biblioteki – kontakt biblioteka@pm.katowice.pl

Interdyscyplinarne warsztaty rękodzieła i animacji filmowej dla zorganizowanych grup szkolnych. Zajęcia z rękodzieła mają na celu upowszechnienie zanikających dziadzin rękodzielniczych, w szczególności tkactwa – jednego z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Na zjęciach uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wyrobów włókienniczych. Dla kl.V na poziomie szkoły podstawowej tematyka zajęć jest powiązana z podstawą programową przedmiotu technika. Prace wykonane na zajęciach dzieci zabierają do domu.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:20 – 11:35

Sala: 319

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 19 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Zaczarowany świat przyrody

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl oraz Magdalena Sołtysik – kontakt magdalena.soltysik@pm.katowice.pl

Charakterystyka wybranych środowisk życia (woda, gleba, powietrze). Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem. Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta są piękne i potrzebne w przyrodzie.

Zajęcia z techniki składania papieru, mające na celu rozwój sprawności manualnej, ćwiczenia wyobraźni przestrzennej i zobrazowanie informacji z zakresu wiedzy o przyrodzie w ramach  współpracy z pracownią biologi

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 10:30

Sala: 16/244

 

10:45 – 12:15

Sala:16/244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.