Język francuski

(ostatnia aktualizacja 03.11.2022r.) 

Zabawy z językiem francuskim 1 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mikołajczyk – kontakt malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl  

Celem zajęć jest uwrażliwianie na język francuski poprzez osłuchanie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, oswajanie się z podstawowymi strukturami gramatycznymi i słownictwem bliskim zainteresowaniom i potrzebom najmłodszych przedszkolaków w wieku 3 – 4 lat. Pracujemy w oparciu o wyliczanki, piosenki z repertuaru dziecięcego, gry i zabawy plastyczne, ruchowe, rytmiczne, sytuacyjne i słowne, których dobór i stopień trudności jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego. Zapewniamy przyjazną dziecku atmosferę podczas zajęć, zachęcamy dzieci do spontanicznych wypowiedzi, bez przymusu, podczas wspólnej, dobrej zabawy. Indywidualne podejście do każdego wychowanka. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  15:30 – 16:15 

Sala: 317 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 3 do 4 lat (roczniki 2018 – 2019) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język francuski”, a następnie „Zabawy z językiem francuskim 1 

Zabawy z językiem francuskim 2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mikołajczyk – kontakt malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl  

Aktywna nauka komunikacji w języku francuskim dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat z wykorzystaniem wyliczanek, piosenek z repertuaru dziecięcego, gier i zabaw plastycznych, ruchowych, rytmicznych, sytuacyjnych i słownych, których dobór i stopień trudności jest zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego. Zajęcia odbywają się w przyjaznej dziecku atmosferze. Podczas wspólnej, dobrej zabawy opanowujemy nie tylko słownictwo, struktury gramatyczne bliskie zainteresowaniom dzieci, lecz także zdobywamy wiedzę na temat cywilizacji i kultury Francji. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego wychowanka. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:20 – 17:05 

Sala: 317 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat (roczniki 2016 – 2017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język francuski”, a następnie „Zabawy z językiem francuskim 2 

 

Zabawy z językiem francuskim 3 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mikołajczyk – kontakt malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia rozwijające kompetencje językowe dzieci w wieku 7- 9 lat , które rozpoczynają swoją przygodę z j. francuskim. W przyjaznej dziecku atmosferze rozwijane są podstawowe sprawności językowe tj.: rozumienie ze słuchu, mówienie, elementy czytania i pisania. Wykorzystujemy wyliczanki, piosenki, różnego rodzaju gry i zabawy, scenki sytuacyjne i słowne, które ułatwiają i uatrakcyjniają akwizycję słownictwa i struktur gramatycznych. Podczas zajęć dzieci zdobywają wiedzę na temat cywilizacji i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego wychowanka. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:10 – 17:55 

Sala: 317 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 9 lat (roczniki 2013 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język francuski”, a następnie „Zabawy z językiem francuskim 3 

 

Grupa początkująca młodsza (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mikołajczyk – kontakt malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia rozwijają podstawowe kompetencje językowe tj.: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w młodszym wieku szkolnym, które kontynuują naukę języka francuskiego. Nauka odbywa się w przyjaznym środowisku, z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form pracy, które ułatwiają dziecku akwizycję języka. Podczas zajęć dzieci zdobywają również wiedzę na temat cywilizacji i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego wychowanka. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      15:30 – 17:00 

Sala: 317 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2012 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język francuski”, a następnie „Grupa początkująca młodsza 

 

Grupa początkująca starsza (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mikołajczyk – kontakt malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w starszym wieku szkolnym, które rozpoczynają swoją przygodę z językiem francuskim. Zajęcia rozwijają podstawowe kompetencje językowe tj.: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie na poziomie A1. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form pracy, które ułatwiają akwizycję języka. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają również wiedzę na temat cywilizacji i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. Wykorzystywane są atrakcyjne metody i środki nauczania. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      17:05 – 18:35 

Sala: 317 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2008 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język francuski”, a następnie „Grupa początkująca starsza 

 

Grupa kontynuacyjna (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mikołajczyk – kontakt malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników, którzy kontynuują naukę języka francuskiego. Zajęcia rozwijają podstawowe umiejętności językowe tj. rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie na poziomie A1/A2. Podczas zajęć uczestnicy wzbogacają swoją wiedzę na temat cywilizacji i kultury Francji oraz krajów frankofońskich. Wykorzystywane są atrakcyjne metody i środki nauczania. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala: 206 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 17 lat (roczniki 2005 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.