Język francuski

Nazwa grupy: Grupa kontynuacyjna

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Mikołajczyk

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone dla uczestników kontynuujących naukę języka francuskiego – poziom A1/A2; A2/B1; Głównym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) z zastosowaniem nowoczesnych metod I środków nauczan

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 15.30-18.00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 25 lat (roczniki 1993 – 2008)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język francuski”, a potem „Grupa kontynuacyjna”

Nazwa grupy: Grupa początkująca

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Mikołajczyk

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone dla uczestników rozpoczynających naukę języka francuskiego. Celem zajęć jest rozwijanie podstawowych umiejętności i kompetencji językowych. Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości uczestników.

Wykorzystywane są nowoczesne metody

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 15.00- 17.30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 18 lat (roczniki 2000 – 2011)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język francuski”, a potem „Grupa początkująca”

Nazwa grupy: Zabawy z językiem francuskim

Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Mikołajczyk

Opis zajęć: Aktywna nauka języka francuskiego poprzez piosenki, wierszyki , gry i zabawy językowe.  Zajęcia językowe rozwijają podstawowe umiejętności i kompetencje językowe u dzieci w wieku przedszkolnym.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 14.30-17.00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 3 do 7 lat (roczniki 2011 – 2015)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język francuski”, a potem „Zabawy z językiem francuskim”