Fizyka

(ostatnia aktualizacja 02.11.2022r.) 

Badacz Przyrody – warsztaty (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl  

Warsztaty fizyczno-chemiczne dla najmłodszych. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty na podsatwie otrzymanych instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego. Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup (starsze grupy przedszkolne, klasy I – III SP) i odbywają się raz w semestrze 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 8:45 – 10:15

Sala: 240

 

10:20 – 11:50 

Sala: 240

      8:45 – 10:15 

Sala: 240

 

10:20 – 11:50 

Sala: 240

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat (roczniki 2012 – 2017).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

 

RoFi 1 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt katarzyna.zajac@pm.katowice.pl  

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty oraz modele fizyczne w oparciu o karty pracy oraz projektują, budują i programują roboty LEGO MINDSTORMS i Lego Spike Prime 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    16:00 – 17:30 

Sala: 235 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2010 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „RoFi 1 

Nauka dla ciekawskich (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl  i Bartłomiej Bezak – kontakt bartlomiej.bezak@pm.katowice.pl  

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i kształty. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym, w tym mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:00 – 17:20 

Sala: 240 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2010 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdycyplinarne”, a następnie „Nauka dla ciekawskich 

Klub Młodego Odkrywcy – KMO Atomy (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl  

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy ATOMY dla uczniów klas 4 – 6 SP to zajęcia interdyscyplinarne z fizyki i z chemii. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia integracyjne, zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami i konkursy. Zajęcia odbywają się w godzinach 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30 (do wyboru). 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:15 – 18:30 

Sala: 240 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2010 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdycyplinarne”, a następnie „Klub Młodego Odkrywcy – KMO Atomy 

 

Badacz przyrody  (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl 

Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem LEGO® SPIKE®, które pokażą działanie czujników ultradźwiękowego, koloru i światła, żyroskopu, oraz umożliwią utrwalenie pojęć z matematyki lub fizyki takich jak droga, prędkość i czas.

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
8:30– 10:45

Sala: 240

(grupa 1)

 

11:00– 13:15

Sala: 240

(grupa 2)

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 14 lat (roczniki 2008 – 2013). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

 

Fizyka dla klas 8 SP (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt katarzyna.zajac@pm.katowice.pl  

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. Samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów rachunkowych i badawczych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:30 – 19:00 

Sala: 240 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2008 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Fizyka dla klas 8 SP 

Pokazy i warsztaty z fizyki dla SP (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl  

Pokazy doświadczeń z różnych działów fizyki min.: ciśnienie, elektrostatyka, fale elektromagnetyczne uczniów szkół podstawowych klas 7-8. Podczas warsztatów uczniowie wykonuja doświadczenia z wybranego działu z wyorzystaniem przyrzadów fizycznych oraz z karta pracy 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      9:00 – 10:30 

Sala: 240 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2008 – 2010). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Fizyka dla klas 7 SP (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt anna.kazura@pm.katowice.pl  

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów badawczych i zadań rachunkowych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:25 – 18:55 

Sala: 240 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2009 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Fizyka dla klas 7 SP 

RoFi 2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt katarzyna.zajac@pm.katowice.pl  

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty oraz modele fizyczne w oparciu o karty pracy oraz projektują, budują i programują roboty LEGO MINDSTORMS i Lego Spike Prime 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:45 – 19:15 

Sala: 235 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2008 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „RoFi 2 

 

Młodzi Naukowcy SP (zajęcia stałe) 


 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Szymańska- Markowska – kontakt barbara.markowska@pm.katowice.pl  

Zastosowanie metod badawczych fizyki, nauczanie przez dociekanie naukowe. Program zajęć obejmuje projekty badawcze, konstruowanie i doświadczanie. Część zajęć odbywać się będzie w formie przygotowania do konkursów 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:00 – 16:30 

Sala: 235 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 16 lat (roczniki 2006 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Młodzi Naukowcy SP 

 

Młodzi Naukowcy LO (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Szymańska- Markowska – kontakt barbara.markowska@pm.katowice.pl  

Zastosowanie metod badawczych fizyki, nauczanie przez dociekanie naukowe. Program zajęć obejmuje projekty badawcze, konstruowanie i doświadczanie. Część zajęć odbywać się będzie w formie przygotowania do konkursów. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:45 – 19:00 

Sala: 235 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2003 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Młodzi Naukowcy LO 

Do matury z fizyki (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt katarzyna.zajac@pm.katowice.pl  

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z fizyki. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        16:00 – 18:15 

Sala: 240 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2002 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Do matury z fizyki 

Laboratorium fizyczne dla szkół średnich (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jerzy Kubacki – kontakt jerzy.kubacki@pm.katowice.pl  

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół średnich w pracowni fizyki Pałacu Młodzieży oraz w laboratoriach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Politechniki Śląskiej – samodzielnie planowane i przeprowadzane eksperymenty fizyczne, opracowanie wyników pomiarów wraz z obliczaniem niepewności pomiarowych – zajęcia dla uczniów liceum i technikum. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      15:30 – 17:00 

Sala: 240 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2003 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Laboratorium fizyczne dla szkół średnich