Fizyka

Nazwa grupy: Badacz Przyrody – pokazy 1 i 2

Nauczyciel prowadzący: Anna Kazura

Opis zajęć: Pokazy eksperymentów z aktywnym udziałem dzieci. W programie zajęć znajdują się spektakularne eksperymenty  fizyczne i chemiczne jak również proste doświadczenia naukowe do powtórzenia w domu.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Planowany termin zajęć: piątek 9:00 – 10:30 oraz piątek 11:00 – 12:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 8 lat (roczniki 2010 – 2013)

 

Nazwa grupy: Badacz Przyrody – warsztaty 1 i 2

Nauczyciel prowadzący: Anna Kazura

Opis zajęć: Warsztaty fizyczno- chemiczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty naukowe na podstawie otrzymanej instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Planowany termin zajęć: poniedziałek 9:00 – 10:30 oraz poniedziałek 11:00 – 12:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2008 – 2010)

 

Nazwa grupy: Badacz Przyrody – warsztaty 3 i 4

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Jackowicz – Korczyńska

Opis zajęć: warsztaty fizyka z robotyką dla klas 4-6 szkół podstawowych . Uczestnicy samodzielnie wykonują doświadczenia  na podstawie otrzymanej instrukcji oraz programują roboty LEGO MINDSTORMS

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Planowany termin zajęć: wtorek 10:00 – 11:45 i 12:00 – 13:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 14 lat (roczniki 2004 – 2007)

 

Nazwa grupy: Fizyka dla klas 7 SP

Nauczyciel prowadzący: Anna Kazura

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in.. Samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów badawczych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2004 – 2005)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „fizyka dla klas 7 SP”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Fizyka dla klas 8 SP i 3 gimn

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Zając

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in.. samodzielne wykonywanie doświadczeń  i wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 17:15-18:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 15 lat (roczniki 2003 – 2004)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Fizyka dla klas 8 SP i 3 gimn”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Fizyka dla klas III gimnazjum i 8 SP – przygotowanie do konkursów

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Jackowicz – Korczyńska

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in.. samodzielne wykonywanie doświadczeń  i wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych.przygotowanie do konkursów fizycznych

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 16:00-17:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Fizyka dla klas III gimnazjum i 8 SP – przygotowanie do konkursów”

Nazwa grupy: Grupa twórcza Quark

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Jackowicz – Korczyńska

Opis zajęć: Grupa skupia młodzież – pasjonatów fizyki , niesie pomoc w osiąganiu sukcesów w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, turniejach  fizycznych oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań,przygotowuje  do prac badawczych  do Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 14:30 – 17:35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 20 lat (roczniki 1998 – 2003)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Grupa twórcza Quark”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: KMO AToMy

Nauczyciel prowadzący: Anna Kazura

Opis zajęć: Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy prowadzone są w pracowniach:  fizyki i chemii. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia w plenerze, spotkania z innymi

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 16:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2006 – 2009)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „KMO AToMy”

Nazwa grupy: Laboratorium fizyczne

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Jackowicz – Korczyńska

Opis zajęć: Warsztaty w  pracowni fizyki   Pałacu Młodzieży oraz w laboratoriach Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego  – samodzielnie planowane i przeprowadzane eksperymenty fizyczne, opracowanie wyników pomiarów wraz z obliczaniem niepewności pomiarowych – zajęcia dla uczniów liceum i technikum.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 15:30-17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Laboratorium fizyczne”

Nazwa grupy: Nauka dla ciekawskich

Nauczyciel prowadzący: Anna Kazura Grażyna Jackowicz – Korczyńska

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Próba holistycznego spojrzenia na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i ksz

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 14.30-16.50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2004 – 2006)

Uwaga! Grupa ta prowadzona jest interdyscyplinarnie – dlatego w systemie rekrutacyjnym wybierz 4 grupy:

  • „biologia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „chemia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „fizyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „matematyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Przygotowanie do matury z fizyki

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Jackowicz – Korczyńska

Opis zajęć: Zajęcia przygotowujące do matury  z fizyki dla klas II i III liceum lub III i IV technikum. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej z fizyki, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egza

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 15:30 – 17:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Przygotowanie do matury z fizyki”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Repetytorium – egzamin gimnazjalny

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Zając

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne polegające na gruntownym powtórzeniu oraz usystematyzowaniu wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych, tj. biologii, chemii, fizyki, geografii; rozwiązywanie różnych zadań problemowych, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych;

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 15:30-17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Repetytorium – egzamin gimnazjalny”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Rofi – robotyka i fizyka 1

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Zając

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką,prowadzone są w pracowniach: fizyki i informatyki. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty z fizyki w oparciu o karty pracy oraz programują roboty LEGO MINDSTORMS.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 15:00-17:15

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 16 lat (roczniki 2002- 2005)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Rofi – robotyka i fizyka 1”

Nazwa grupy: Rofi – robotyka i fizyka 2

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Zając

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką,prowadzone są w pracowniach: fizyki i informatyki. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty z fizyki w oparciu o karty pracy oraz programują roboty LEGO MINDSTORMS.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 17:30 – 19:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2004- 2008)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „fizyka”, a potem „Rofi – robotyka i fizyka 2”