Fizyka

Oferta na rok szkolny 2024/2025.

Obecnie nie ma możliwości zapisania się na zajęcia w bieżącym roku szkolnym 2023/2024!

Klub Młodego Odkrywcy KMO Atomy (zajęcia okresowe)

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 20122014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt: anna.kazura@pm.katowice.pl oraz Anna Pinkawa – kontakt: anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy ATOMY dla uczniów klas 4 – 6 SP to zajęcia interdyscyplinarne z fizyki i chemii – w jednym tygodniu dzieci mają zajęcia z chemii, a w kolejnym z fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia integracyjne, zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami i konkursy. Zajęcia odbywają się w godzinach 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30 (do wyboru).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:15 – 18:30

Sala 240

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 17 września 2024 roku.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Klub Młodego Odkrywcy KMO Atomy

Nauka dla Ciekawskich (zajęcia okresowe)

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 12 lat (roczniki 20122013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Kazura – kontakt: anna.kazura@pm.katowice.pl oraz Bartłomiej Bezak – kontakt: bartlomiej.bezak@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone są w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Zajęcia pozwalają dostrzec rozmaite powiązania występujące w przyrodzie. Pozwalają także poznać rolę barw i kształtów występujących u zwierząt. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym: chemicznym, fizycznym, biologicznym (np. mikroskopami i binokularami). Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

15:00 – 17:20

Sala 240

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 18 września 2024 roku.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla Ciekawskich

Do matury z fizyki (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od18do20 lat (roczniki20042006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt: katarzyna.zajac@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2024/2025. Powtórzenie materiału, omówienie i przeprowadzenie doświadczeń obowiązkowych. Rozwiązywanie zadań maturalnych, analiza arkuszy maturalnych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 18:15 

Sala 240

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 6 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Do matury z fizyki 

Laboratorium fizyczne dla uczniów szkół średnich (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od15do20 lat (roczniki20042009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jerzy Kubacki – kontakt: jerzy.kubacki@pm.katowice.pl 

Warsztaty laboratoryjne dla uczniów szkół średnich zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. dyskusje naukowe, eksperymentowanie, samodzielne planowanie i wykonywanie doświadczeń, opracowywanie wyników pomiarów wraz z niepewnościami pomiarowymi, a także wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych. Zajęcia dla pasjonatów fizyki w pomagające w rozwijaniu zainteresowań naukami przyrodniczymi, inżynierią i techniką. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      16:30 – 18:00 

Sala 240

   

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 19 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Laboratorium fizyczne dla uczniów szkół średnich 

Młodzi Naukowcy LO (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od15do20 lat (roczniki20042009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: obecnie poszukujemy nauczyciela prowadzącego zajęcia – kontakt w sprawie zajęć: dorota.kolany@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla osób zainteresowanych fizyką i chcących w przyszłości brać udział w konkursach i zdawać maturę. Głównym celem jest prowadzenie zajęć jest stosowanie metod badawczych, zastosowanie  metody IBL – nauczanie przez dociekanie naukowe.  Program zajęć obejmuje projekty badawcze, konstruowanie i doświadczanie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:45 – 19:00 

Sala 235

       

Dzień tygodnia i godziny zajęć mogą ulec zmianie – w zależności od możliwości nauczyciela, który podejmie się prowadzenia zajęć.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Młodzi Naukowcy LO 

Młodzi Naukowcy SP (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od10do14 lat (roczniki20102014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: obecnie poszukujemy nauczyciela prowadzącego zajęcia – kontakt w sprawie zajęć: dorota.kolany@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne wykonywanie doświadczeń  i wspólne rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych, a przede wszystkim nauczanie fizyki przez naukowe dociekanie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:00 – 16:30 

Sala 240 

         

Dzień tygodnia i godziny zajęć mogą ulec zmianie – w zależności od możliwości nauczyciela, który podejmie się prowadzenia zajęć.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Młodzi Naukowcy SP 

Robotyka i Fizyka – RoFi 1 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od10do12 lat (roczniki20122014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt: katarzyna.zajac@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką. Uczestnicy samodzielnie wykonują  eksperymenty oraz modele fizyczne w oparciu o karty pracy oraz projektują, budują i programują roboty LEGO MINDSTORMS i Lego Spike Prime. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

 

 

 

16.00 – 17.30 

Sala 235 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Robotyka i Fizyka – RoFi 1 

Robotyka i Fizyka – RoFi 2 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od10do12 lat (roczniki20122014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt: katarzyna.zajac@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką i robotyką. Uczestnicy samodzielnie wykonują  eksperymenty oraz modele fizyczne w oparciu o karty pracy oraz projektują, budują i programują roboty LEGO MINDSTORMS i Lego Spike Prime. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

 

 

 

17.45 – 19.15 

Sala 235 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Robotyka i Fizyka – RoFi 2 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 8 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od14do15 lat (roczniki20092010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Zając – kontakt: katarzyna.zajac@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla uczniów zainteresowanych fizyką, pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in. samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów rachunkowych i badawczych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17.00 – 18.30 

Sala 240

         

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Fizyka”, a następnie „Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 8