Język angielski

Przygoda z angielskim (zajęcia stałe)

Lidia Chomiak – kontakt do nauczyciela lidia.chomiak@pm.katowice.pl

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci przedszkolnych/zerówka/.Nauka języka w oparciu o program autorski-poprzez gry, zabawy, piosenki i  wykorzystanie metod aktywizujących dzieci opanowują podstawowe sprawności językowe.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 208

15:30 – 17:00

Sala: 208

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat (roczniki 2015 – 2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Przygoda z angielskim

 

Wyspa Odkrywców (zajęcia stałe)

Lidia Chomiak – kontakt do nauczyciela lidia.chomiak@pm.katowice.pl

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Poprzez wykorzystanie zabawy i metod aktywnych, w sposób równomierny dzieci opanowują  podstawowe sprawności językowe- czytanie, mówienie, pisanie po śladzie i słuchanie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:05 – 18:35

Sala: 208

17:05 – 18:35

Sala: 208

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 7 lat (roczniki 2014 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Wyspa Odkrywców

 

Angielski jest zabawny (zajęcia stałe)

Grażyna Pasikowska – kontakt do nauczyciela grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl

Grupa języka angielskiego dla klasy 2 SP. Naukę języka łączymy z ruchem, stosujemy metody aktywizujące uczniów, odgrywamy krótkie scenki, tworzymy mini dialogi. Uczymy się oraz bawimy w języku angielskim. Raz w miesiącu czytamy bajki i opowiadania w wersji oryginalnej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 16:30

Sala: 209

15:00 – 16:30

Sala: 209

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 8 lat (roczniki 2013 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Angielski jest zabawny

 

Niesamowity angielski (zajęcia stałe)

Grażyna Pasikowska – kontakt do nauczyciela grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl

Grupa języka angielskiego dla klasy 3 SP. Słuchamy, mówimy, czytamy ( komiksy, krótkie teksty, opowiadania) piszemy oraz bawimy się w języku angielskim. Korzystamy z gier edukacyjnych w celu utrwalenia poznanego słownictwa, zwrotów i wyrażeń.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

15:00 – 16:30

Sala: 209

15:00 – 16:30

Sala: 209

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 9 lat (roczniki 2012 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Niesamowity angielski

 

Grupa Szkocka (zajęcia stałe)

Grażyna Pasikowska – kontakt do nauczyciela grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl

Grupa języka angielskiego podstawowa dla klas 4-5 SP. Pierwsza godzina zajęć będzie poświęcona prezentacji oraz przyswajaniu nowego słownictwa z różnych dziedzin życia i otaczającego nas świata. Pozostałe 2 godz. to równomierne rozwijanie umiejętności językowych, pracujemy w oparciu o podręcznik oraz szeroką gamę materiałów uzupełniających. W ramach culture studies zapoznajemy się z historią oraz tradycjami Szkocji.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:50

Sala: 209

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 10 lat (roczniki 2011 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Szkocka

 

Grupa Londyńska (zajęcia stałe)

Grażyna Pasikowska – kontakt do nauczyciela grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl

Grupa języka angielskiego niższa średnio zaawansowana dla uczniów szkoły podstawowej. Korzystamy z nowoczesnych podręczników, dowiadujemy się interesujacych faktów z życiu mieszkańców Wysp Brytyjskich oraz pozostałych krajów anglojęzycznych. Kładziemy szczególny nacisk na Anglię i jej stolicę Londyn. Na zajęciach wykorzystujemy internet wraz z rzutnikiem.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:35 – 18:05

Sala: 209

16:35 – 18:05

Sala: 209

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2010 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Londyńska

 

Grupa Nowojorska (zajęcia stałe)

Grażyna Pasikowska – kontakt do nauczyciela grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl

Grupa wyższa średnio zaawansowana dla uczniów szkoły podstawowej. Doskonalenie sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania, w połączeniu z różnorodnymi metodami nauczania. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia. Szeroka gama pomocy dydaktycznych oraz materiałów dodatkowych oferowanych na zajęciach. W miarę potrzeb stosujemy multimedia. W ramach kulturoznawstwa zapoznajemy się z geografią, kulturą, zwyczajami krajów anglojęzycznych z położeniem szczególnego nacisku na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:35 – 18:55

Sala: 209

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 12 lat (roczniki 2009 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Nowojorska

 

Grupa A2+ – grupa 1 (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem  m.in. gier i aplikacji na poziomie A2+.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:00 – 19:30

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2008– 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa A2+ – grupa 1

 

Grupa A2+ – grupa 2 (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem  m.in. gier i aplikacji na poziomie A2+.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
  18:00 – 19:30

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2008– 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa A2+ – grupa 2

 

Grupa A2+/ B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa poniedziałkowa (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:45

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa A2+/ B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa poniedziałkowa

 

Grupa A2+/ B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa wtorkowa (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
  18:00- 19:30

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa A2+/ B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa wtorkowa

 

Grupa A2+/B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa 1 piątkowa (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:45

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa A2+/B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa 1 piątkowa

 

Grupa A2+/B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa 2 piątkowa (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:00 – 19:30

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa A2+/B1 – egzamin ósmoklasisty – grupa 2 piątkowa

 

Grupa B1+ (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B1+. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:45

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 15 lat (roczniki 2006 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa B1+

 

Grupa B2 (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B2. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:45

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2005 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa B2

 

Grupa B2+/C1 – Nowa Matura (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B2+, docelowo poziom C1. Przygotowanie absolwentów szkoły podstawowej do NOWEJ MATURY. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 2002 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa B2+/C1 – Nowa Matura

 

Konwersacje Do Matury (zajęcia stałe)

Dominika Swatkowska – kontakt do nauczyciela dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

MATURA SPEAKING-przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego. 100% czasu poświeconego na mówienie. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. ” MATURALNIE, ŻE ZDASZ!”

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:10 – 18:40

Sala: 219

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 2002 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Konwersacje Do Matury