Język angielski

Oferta na rok szkolny 2024/2025.

Obecnie nie ma możliwości zapisania się na zajęcia w bieżącym roku szkolnym 2023/2024!

SENSOangielski dla 6-latków (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od6do6 lat (roczniki20182018) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zajęcia będzie prowadził nowy nauczyciel – w sprawie zajęć można kontaktować się z Kierowniczką Działu Lingwistycznego: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Zapraszamy do wspólnej przygody z językiem angielskim. Na zajęciach  będziemy uczyć się poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijając nie tylko język, ale także kreatywność i umiejętności społeczne.  Zajęcia charakteryzuje multisensoryczne podejście, wykorzystując różne zmysły dziecka  – wzrok, węch, słuch, dotyk i ruch; zapewniamy wszechstronne doświadczenie językowe. Dzieci nawiązują podstawową komunikację werbalną w języku angielskim – słuchają, reagują , wypowiadają się. Nasze dynamiczne zajęcia, pełne angażujących zabaw, gier, quizów językowych  – pobudzają wszystkie zmysły i wspierają naturalną ciekawość dzieci. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 

Uwaga! Termin (dzień tygodnia i godziny) prowadzenia zajęć zostanie ustalony do końca czerwca 2024 roku.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „język angielski”, a następnie „SENSOangielski dla 6-latków 

SENSOangielski dla 7-latków (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od7do7 lat (roczniki20172017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zajęcia będzie prowadził nowy nauczyciel – w sprawie zajęć można kontaktować się z Kierowniczką Działu Lingwistycznego: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Zapraszamy do wspólnej przygody z językiem angielskim. Na zajęciach  będziemy uczyć się poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijając nie tylko język, ale także kreatywność i umiejętności społeczne.  Zajęcia charakteryzuje multisensoryczne podejście, wykorzystując różne zmysły dziecka  – wzrok, węch, słuch, dotyk i ruch; zapewniamy wszechstronne doświadczenie językowe. Dzieci nawiązują podstawową komunikację werbalną w języku angielskim – słuchają, reagują , wypowiadają się. Nasze dynamiczne zajęcia, pełne angażujących zabaw, gier, quizów językowych  – pobudzają wszystkie zmysły i wspierają naturalną ciekawość dzieci. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
           

Uwaga! Termin (dzień tygodnia i godziny) prowadzenia zajęć zostanie ustalony do końca czerwca 2024 roku.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „język angielski”, a następnie „SENSOangielski dla 7-latków 

SENSOangielski dla 8-latków (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do8 lat (roczniki20162016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zajęcia będzie prowadził nowy nauczyciel – w sprawie zajęć można kontaktować się z Kierowniczką Działu Lingwistycznego: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Zapraszamy do wspólnej przygody z językiem angielskim. Na zajęciach  będziemy uczyć się poprzez zabawę i doświadczenie, rozwijając nie tylko język, ale także kreatywność i umiejętności społeczne.  Zajęcia charakteryzuje multisensoryczne podejście, wykorzystując różne zmysły dziecka  – wzrok, węch, słuch, dotyk i ruch; zapewniamy wszechstronne doświadczenie językowe. Dzieci nawiązują podstawową komunikację werbalną w języku angielskim – słuchają, reagują , wypowiadają się. Nasze dynamiczne zajęcia, pełne angażujących zabaw, gier, quizów językowych  – pobudzają wszystkie zmysły i wspierają naturalną ciekawość dzieci. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
           

Uwaga! Termin (dzień tygodnia i godziny) prowadzenia zajęć zostanie ustalony do końca czerwca 2024 roku.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „język angielski”, a następnie „SENSOangielski dla 8-latków 

Angielski jest zabawny (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do8 lat (roczniki20162016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt: grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl 

Grupa języka angielskiego dla klasy 2 SP. Naukę języka łączymy z ruchem, stosujemy metody aktywizujące uczniów, odgrywamy krótkie scenki, tworzymy mini dialogi. Uczymy się oraz bawimy w języku angielskim. Raz w miesiącu czytamy bajki i  opowiadania w wersji oryginalnej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala 209 

15:30 – 17:00 

Sala 209

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Angielski jest zabawny 

Niesamowity angielski (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do9 lat (roczniki20152016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt: grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl 

Grupa języka angielskiego dla klasy 3 SP. Słuchamy, mówimy, czytamy ( komiksy, krótkie teksty, opowiadania) piszemy oraz bawimy się w języku angielskim. Korzystamy z gier edukacyjnych w celu utrwalenia poznanego słownictwa, zwrotów i wyrażeń. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:15 – 16:45 

Sala 209

  15:30 – 17:00 

Sala 209 

   

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Niesamowity angielski

Egzamin Ósmoklasisty gr. 1 (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do14 lat (roczniki20102011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. Pierwszą godzinę zajęć poświęcamy na naukę i powtórkę słownictwa, wykorzystanie go w doskonaleniu sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania, pisania. Druga godzina to praca nad zagadnieniami gramatycznymi. Trzecią godzinę przeznaczymy na praktyczne użycie języka, rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, gry i quizy. Na zajęciach wykorzystujemy multimedia, karty „Let’s talk”, stosujemy mnemotechniki, sketchnoting. Nauczanie przyjazne mózgowi sprawia, że nasi Wychowankowie odnoszą sukces na egzaminie ósmoklasisty. Poziom zajęć A2+/ B1 taki , jaki przewidywany jest na egzaminie ósmoklasisty. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:45 

Sala 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Egzamin Ósmoklasisty gr. 1 

Egzamin Ósmoklasisty gr. 2 (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do14 lat (roczniki20102011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. Pierwszą godzinę zajęć poświęcamy na naukę i powtórkę słownictwa, wykorzystanie go w doskonaleniu sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania, pisania. Druga godzina to praca nad zagadnieniami gramatycznymi. Trzecią godzinę przeznaczymy na praktyczne użycie języka, rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, gry i quizy. Na zajęciach wykorzystujemy multimedia, karty „Let’s talk”, stosujemy mnemotechniki, sketchnoting. Nauczanie przyjazne mózgowi sprawia, że nasi Wychowankowie odnoszą sukces na egzaminie ósmoklasisty. Poziom zajęć A2+/ B1 taki , jaki przewidywany jest na egzaminie ósmoklasisty. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

 

 

 

 

 

 

15:30 – 17:45 

Sala 332 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Egzamin Ósmoklasisty gr. 2 

Grupa Londyńska (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od11do11 lat (roczniki20132013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt: grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl 

Grupa języka angielskiego niższa średnio zaawansowana dla uczniów szkoly podstawowej, dedykowana klasie 5 SP. Korzystamy z nowoczesnych podręczników, uzupełnianych ciekawymi materialwmi dodatkowymi. Dowiadujemy się interesujacych faktów o mieszkańcach Wysp Brytyjskich oraz pozostałych krajów anglojęzycznych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:05 – 18:35 

Sala 209

17:05 – 18:35 

Sala 209

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Londyńska 

Grupa Nowojorska (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od11do12 lat (roczniki20122013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt: grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl 

Grupa wyższa średnio zaawansowana dla uczniów szkoły podstawowej. Doskonalenie  sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania, w połączeniu z różnorodnymi metodami nauczania. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia. Szeroka gama pomocy dydaktycznych oraz materiałów dodatkowych oferowanych na zajęciach. W miarę potrzeb stosujemy multimedia. W ramach kulturoznawstwa zapoznajemy się   z geografią, kulturą, zwyczajami krajów anglojęzycznych z położeniem szczególnego nacisku na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:50 – 19:05 

Sala 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Nowojorska 

Grupa Szkocka (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od10do10 lat (roczniki20142014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt: grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl 

Grupa języka angielskiego podstawowa dla klas 4 SP. Pierwsza godzina zajęć będzie poświęcona prezentacji oraz przyswajaniu nowego słownictwa z różnych dziedzin życia i otaczającego nas świata. Pozostałe 2 godz. to równomierne rozwijanie umiejętności językowych, pracujemy w oparciu o podręcznik oraz szeroką gamę materiałów uzupełniających. W ramach culture studies zapoznajemy się  z historią oraz tradycjami Szkocji. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

 

 

 

15:30 – 17:45 

Sala 209 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Szkocka 

Język angielski B1+ (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od14do16 lat (roczniki20082010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania pisania na poziomie docelowym B1+. Na zajęciach szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie sprawności mówienia- często pracujemy w parach i grupach. Wykorzystujemy podręcznik NGL, gry, multimedia. Stosujemy mnemotechniki, sketchnoting, szeroką gamę materiałów uzupełniających, które pozwolą utrwalić poznawane słownictwo, zwroty i zagadnienia gramatyczne w przyjazny i efektywny sposób. Piszemy wypracowania, stosując innowację” SOS WRITING”. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 – 19:30 

Sala 332 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B1+ 

Język angielski B2 gr.1 (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od16do18 lat (roczniki20062008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania pisania na poziomie docelowym B2. Na zajęciach szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie sprawności mówienia- często pracujemy w parach i grupach. Wykorzystujemy podręcznik NGL, gry, multimedia. Stosujemy mnemotechniki, sketchnoting, szeroką gamę materiałów uzupełniających, które pozwolą utrwalić poznawane słownictwo, zwroty i zagadnienia gramatyczne w przyjazny i efektywny sposób. Przygotowujesz się do matury na poziomie podstawowym?- to z pewnością zajęcia dla Ciebie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
18:00 – 19:30 

Sala 332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B2 gr.1 

Język angielski B2 gr.2 (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od16do18 lat (roczniki20062008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania pisania na poziomie docelowym B2. Na zajęciach szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie sprawności mówienia- często pracujemy w parach i grupach. Wykorzystujemy podręcznik NGL, gry, multimedia. Stosujemy mnemotechniki, sketchnoting, szeroką gamę materiałów uzupełniających, które pozwolą utrwalić poznawane słownictwo, zwroty i zagadnienia gramatyczne w przyjazny i efektywny sposób. Przygotowujesz się do matury na poziomie podstawowym?- to z pewnością zajęcia dla Ciebie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala 332

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B2 gr.2 

Język angielski B2+ (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do19 lat (roczniki20052007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania pisania na poziomie docelowym B2+. Na zajęciach szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie sprawności mówienia- często pracujemy w parach i grupach. Wykorzystujemy podręcznik NGL, gry, multimedia. Stosujemy mnemotechniki, sketchnoting, szeroką gamę materiałów uzupełniacących, które pozwolom utrwalić poznawane słownictwo, zwroty i zagadnienia gramatyczne w przyjazny i efektywny sposób. Piszemy wypracowania, stosując innowację” SOS WRITING”. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:10 – 18:40 

Sala 332

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B2+ 

Język angielski B2+/ C1- Matura Rozszerzona (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do20 lat (roczniki20042007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

Solidna powtórka przed egzaminem maturalnym na poziomie rozszerzonym. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem bogatej bazy gier, kart konwersacyjnych, aplikacji itd. Zajęcia na poziomie B2+, docelowo poziom C1. Przygotowanie absolwentów szkoły podstawowej do NOWEJ MATURY. Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na mówienie w języku obcym, często pracujemy w parach i grupach. Rozwiązujemy na zajęciach zadania egzaminacyjne, piszemy wypracowania, stosując innowację” SOS WRITING”. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 17:30 

Sala 332

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B2+/ C1- Matura Rozszerzona 

Konwersacje do matury (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do20 lat (roczniki20042007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl 

MATURA SPEAKING – przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. Wykorzystujemy na zajęciach szeroką gamę gier, quizów, multimediów, kart konwersacyjnych, TED TALKS. Przeważnie pracujemy w parach lub grupach. 100% czasu na zajęciach poświęcamy na mówienie. Chcesz przełamać barierę mówienia w języku obcym?- to z pewnością zajęcia dla Ciebie! 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:40 – 19:10 

Sala 332

     

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Konwersacje do matury