Język angielski

(ostatnia aktualizacja 02.11.2022r.) 

Przygoda z angielskim (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Lidia Chomiak – kontakt lidia.chomiak@pm.katowice.pl  

Zajęcia języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do zerówki. Nauka języka w oparciu o program autorski. Poprzez gry,zabawy, naukę piosenek,bajki i zastosowanie szerokiej gamy materiałów dydaktycznych i metod aktywizującychi dzieci opanowują podstawowe sprawności językowe, łącząc naukę z zabawą. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala: 208 

15:30 – 17:00 

Sala: 208 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat (roczniki 2016 – 2017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Przygoda z angielskim 

 

Angielski jest zabawny (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl  

Grupa języka angielskiego dla klasy 2 SP. Naukę języka łączymy z ruchem, stosujemy metody aktywizujące uczniów, odgrywamy krótkie scenki, tworzymy mini dialogi. Uczymy się oraz bawimy w języku angielskim. Raz w miesiącu czytamy bajki i opowiadania w wersji oryginalnej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala: 209 

  15:30 – 17:00 

Sala: 209 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 8 lat (roczniki 2014 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Angielski jest zabawny 

Niesamowity angielski (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl  

Grupa języka angielskiego dla klasy 3 SP. Słuchamy, mówimy, czytamy ( komiksy, krótkie teksty, opowiadania), piszemy oraz bawimy się w języku angielskim. Korzystamy z gier edukacyjnych w celu utrwalenia poznanego słownictwa, zwrotów i wyrazeń. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala: 209 

    15:30 – 17:00 

Sala: 209 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 9 lat (roczniki 2013 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Niesamowity angielski 

Wyspa Odkrywców (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Lidia Chomiak – kontakt lidia.chomiak@pm.katowice.pl  

Zajecia jezyka angielskiego dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Poprzez wykorzystanie zabawy, gier, metod aktywnych, bajek i multimediów dzieci w sposób równomierny i bezstresowy opanowują podstawowe sprawności językowe-czytanie, mówienie, słuchanie i pisanie po śladzie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  17:05 – 18:35 

Sala: 208 

17:05 – 18:35 

Sala: 208 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 7 lat (roczniki 2015 – 2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Wyspa Odkrywców 

 

Grupa Londyńska (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl  

Grupa języka angielskiego niższa średnio zaawansowana dla uczniów szkoły podstawowej. Korzystamy z nowoczesnych podręczników oraz ciekawych materiałów dodatkowych. Dowiadujemy się interesujacych faktów z życiu mieszkańców Wysp Brytyjskich oraz pozostałych krajów anglojęzycznych. Kładziemy szczególny nacisk na Anglię i jej stolicę Londyn. Po roku zajęć uczestnicy prezentują poziom języka A2. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:05 – 18:35 

Sala: 209 

17:05 – 18:35 

Sala: 209 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2011 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Londyńska 

Grupa Szkocka (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl  

Grupa języka angielskiego dla klas 4 SP. Pierwsza godzina zajęć będzie poświęcona prezentacji oraz przyswajaniu nowego słownictwa z różnych dziedzin życia i otaczającego nas świata. Pozostałe 2 godz. to równomierne rozwijanie umiejętności językowych, pracujemy w oparciu o podręcznik oraz szeroką gamę materiałów uzupełniających. W ramach culture studies zapoznajemy się z historią oraz tradycjami Szkocji. Docelowy poziom umiejętnosci językowych A1+/A1++ 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:30 – 17:45 

Sala: 209 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 10 lat (roczniki 2012 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Szkocka 

Grupa Nowojorska (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Pasikowska – kontakt grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl  

Grupa wyższa średnio zaawansowana dla uczniów szkoły podstawowej. Doskonalenie sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania oraz pisania, w połączeniu z różnorodnymi metodami nauczania. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności mówienia. Szeroka gama pomocy dydaktycznych oraz materiałów dodatkowych oferowanych na zajęciach. W miarę potrzeb stosujemy multimedia. W ramach kulturoznawstwa zapoznajemy się z geografią, kulturą, zwyczajami krajów anglojęzycznych z położeniem szczególnego nacisku na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.Po rocznych zajęciach docelowy poziom języka. A2+. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:05 – 19:20 

Sala: 209 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 12 lat (roczniki 2010 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Grupa Nowojorska

 

Język angielski A2+ (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia : Dominika Swatkowska –  kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie A2+. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  17:10 – 18:40 

Sala: 332 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2008 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski A2+ 

Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. poniedziałkowa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Autorski program, zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:45 

Sala: 332 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr.poniedziałkowa 

Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. wtorkowa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Autorski program, zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
   18:45 – 20:15

Sala: 332

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. wtorkowa 

Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. czwartkowa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Autorski program, zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
       17:10 – 19:25

Sala: 332

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. czwartkowa 

Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. piątkowa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Solidna powtórka przed egzaminem ósmoklasisty w ramach wszystkich umiejętności objętych sprawdzianem. Autorski program, zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
       17:40 – 19:55

Sala: 332

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski A2+/ B1- Egzamin ósmoklasisty gr. piątkowa 

 

Język angielski B1+ - gr. poniedziałkowa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B1+. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 18:00 – 19:30

Sala: 332 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2006 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B1+ – gr. poniedziałkowa 

Język angielski B1+ – gr. czwartkowa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B1+. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      15:30 – 17:00 

Sala: 332 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2006 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B1+ – gr. czwartkowa 

Język angielski B2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B2. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym. Przygotowanie absolwentów szkoły podstawowej do Nowej Matury na poziomie podstawowym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  15:30 – 17:00 

Sala: 332 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16  do 17  lat (roczniki 2005 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B2 

Język angielski B2+ (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji na poziomie B2+. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
       16:00 – 17:30

Sala: 332 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 19 lat (roczniki 2003– 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski B2+ 

 

Język angielski C1 Nowa Matura (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania z wykorzystaniem m.in. gier i aplikacji, docelowo poziom C1. Przygotowanie absolwentów szkoły podstawowej do NOWEJ MATURY na poziomie rozszerzonym. Szczególny nacisk kładziemy na mówienie w języku obcym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:30 – 17:00 

Sala: 332 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 18  do 20 lat (roczniki 2002 – 2004) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Język angielski C1 Nowa Matura 

Konwersacje do matury (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Dominika Swatkowska – kontakt dominika.swatkowska@pm.katowice.pl  

MATURA SPEAKING-przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego. 100% czasu poświeconego na mówienie. Praca nad poprawą płynności, wymowy, zasobu słownictwa i poprawności gramatycznej. Gry językowe, quizy, idiomy, częsta praca w grupach i parach dają gwarancję rozwinięcia umiejętności mówienia i pokonania strachu przed porozumiewaniemm się w języku obcym. Zajęcia prowadzi czynny egzaminator CKE. ” MATURALNIE, ŻE ZDASZ!” 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:10 – 18:40 

Sala: 332 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2002 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język angielski”, a następnie „Konwersacje do matury