Język angielski

Nazwa grupy: Język angielski  klasa 2 SP

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Pasikowska

Opis zajęć: Rozwijanie 4 podstawowych sprawności językowych w oparciu o metody i techniki aktywizujące uczniów oraz stosowanie gier i zabaw językowych w celu utrwalenia zrealizowanego materiału.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek, piątek 15.55- 17.25, 14.20- 15.50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 8 lat (roczniki 2010 – 2011)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski  klasa 2 SP”

Nazwa grupy: Język angielski dla 1 klasy

Nauczyciel prowadzący: Lidia Chomiak

Opis zajęć: język angielski dla uczniów 1 klasy szkoły podstawowej

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek, czwartek 15.50-17.20,14.15-15.45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 7 lat (roczniki 2011 – 2012)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski dla 1 klasy”

Nazwa grupy: Język angielski dla zerówkowiczów

Nauczyciel prowadzący: Lidia Chomiak

Opis zajęć: język angielski dla dzieci uczęszczających do zerówki w przedszkolu lub szkole.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek, czwartek 14.15-15.45, 15.50-17.20

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat (roczniki 2012 – 2013)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski dla zerówkowiczów”

Nazwa grupy: Język angielski klasa 3 SP

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Pasikowska

Opis zajęć: Rozwijanie 4 podstawowych sprawności językowych w oparciu o metody i techniki aktywizujące uczniów, plus gry i zabawy językowe.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek, czwartek 14.20- 15.50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 9 lat (roczniki 2009 – 2010)
W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Język angielski klasa 4 SP

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Pasikowska

Opis zajęć: Jedna godzina zajęć przewidziana na rozszerzanie słownictwa z różnych dziedzin, pozostałe dwie godziny to praca z podręcznikiem, której celem jest równomierny rozwój umiejętności językowych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 14.20- 16.35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 10 lat (roczniki 2008 – 2009)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski klasa 4 SP”

Nazwa grupy: Język angielski klasa 5 SP

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Pasikowska

Opis zajęć: Doskonalenie umiejętności językowych w oparciu o szeroką gamę technik i metod nauczania.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek, czwartek 14.20- 15.50, 15.55- 17.25

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2007 – 2008)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski klasa 5 SP”

Nazwa grupy: Język angielski klasa 6 SP

Nauczyciel prowadzący: Grażyna Pasikowska

Opis zajęć: doskonalenie umiejętności językowych

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek,  środa 15.55- 17.25, 16.40- 17.25

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 12 lat (roczniki 2006 – 2007)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski klasa 6 SP”

Nazwa grupy: Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Nauczyciel prowadzący: Lidia Chomiak

Opis zajęć: przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek, piątek 15.50-17.20, 14.15-15.00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2002 – 2004)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego”

Nazwa grupy: Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego po 8 klasie

Nauczyciel prowadzący: Lidia Chomiak

Opis zajęć: przygotowanie do nowego egzaminu z języka angielskiego po 8 klasie szkoły podstawowej

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek, piątek 15.50-17.20, 15.05-15.50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2005 – 2006)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego po 8 klasie”

Nazwa grupy: Język angielski dla przedszkolaków

Nauczyciel prowadzący: Lidia Chomiak

Opis zajęć: język angielski dla dzieci w wieku 4-5 lat. Metody aktywne, gry, zabawy językowe.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek, środa 14.15-15.45,14.15-15.45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 4 do 5 lat (roczniki 2013 – 2014)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „język angielski”, a potem „Język angielski dla przedszkolaków”