Psychologia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego jest świadczona przez:

ANNA FRANC – psycholog –  anna.franc@pm.katowice.pl

telefon: 251-64-31  wew. 1330 –  konsultacje w sali nr 230 (II piętro) – czwartki 17:00 – 18:00

Agnieszka Stachura – pedagog – agnieszka.stachura@pm.katowice.pl

Jeśli chcecie Państwo wspomóc rozwój swojego dziecka (np. w zakresie budowania pozytywnej samooceny, wzmacniania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie z niepowodzeniami i stresem) lub omówić budzące Państwa niepokój kwestie związanie z wychowaniem – zapraszam do kontaktu. Oprócz konsultacji dla rodziców, prowadzone są także zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży (w formie dostosowanej do potrzeb uczestnika), a także zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym dla młodzieży oraz zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne dla młodszych dzieci.