Psychologia

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – Grupa 1 (zajęcia stałe)

Patrycja Żak – kontakt do nauczyciela patrycja.zak@pm.katowice.pl

Zajęcia mają za zadanie rozwijać u dzieci umiejętności społeczne i emocjonalne, zwłaszcza w obszarach odporności na stres oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Program zajęć zawiera ćwiczenia rozwijające kompetencje takie jak: umiejętność współpracy, wytrwałość, kreatywność, uważne słuchanie oraz rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Na każdych zajęciach dzieci uczą się też technik wyciszających i rozwijających umiejętność koncentracji uwagi.

Planowany termin zajęć: wtorek 16:00 – 17:30

Miejsce prowadzenia zajęć: 222

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 9 lat (roczniki 20112012) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „psychologia”, a następnie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – Grupa 1

 

Klub Młodego Psychologa (zajęcia stałe)

Patrycja Żak – kontakt do nauczyciela patrycja.zak@pm.katowice.pl

Zajęcia dedykowane uczniom szkół średnich zainteresowanych najnowszymi doniesieniami z dziedziny psychologii oraz chcących doskonalić swoje umiejętności psychospołeczne niezbędne do realizacji życiowych celów. W ramach zajęć uczestnicy mogę otrzymać pomoc w przygotowaniu do corocznego Turnieju Wiedzy Psychologicznej organizowanego przez miesięcznik „Charaktery”. Zajęcia mają formę warsztatową z elementami wykładu i dyskusji.

Planowany termin zajęć: czwartek 16:30 – 18:00

Miejsce prowadzenia zajęć: 208

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2001 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „psychologia”, a następnie „Klub Młodego Psychologa