Pełny terminarz rekrutacji

28.05 – 03.06.2018: składanie deklaracji kontynuowania udziału w zajęciach przez dotychczasowych uczestników

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

04 – 15.06.2018 – rekrutacja nowych uczestników – składanie wniosków elektronicznych

15.06.2018 – ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

18.06.2018 – ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

19 – 21.06.2018 – badanie uzdolnień kierunkowych

25.06.2018 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

02.07.2018 – ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

07.07.2018 – ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

14.07.2018 – ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

21.07.2018 – ostateczny termin rozpatrzenia odwołania

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – UZUPEŁNIAJĄCE

16 – 24.08.2018 – rekrutacja nowych uczestników – składanie wniosków elektronicznych

24.08.2018 – ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

27.08.2018 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.08.2018 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

06.09.2018 – ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

11.09.2018 – ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

18.09.2018 – ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

25.09.2018 – ostateczny termin rozpatrzenia odwołania