Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/23

09-19.05.2022

składanie deklaracji kontynuowania udziału w zajęciach przez dotychczasowych wychowanków

1-13.06.2022

rekrutacja nowych wychowanków – składanie wniosków elektronicznych oraz dodawanie nowych grup dla osób kontynuujących

15.06.2022

ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

20.06.2022

ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21-24.06.2022

badanie uzdolnień kierunkowych

28.06.2022

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

05.07.2022

ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

12.07.2022

ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

19.07.2022

ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

26.07.2022

ostateczny termin rozpatrzenia odwołania

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające:

16 – 23.08.2022

rekrutacja nowych wychowanków – składanie wniosków elektronicznych

25.08.2022

ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

26.08.2022

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.08.2022

badanie uzdolnień kierunkowych

31.08.2022

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

07.09.2022

ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

14.09.2022

ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

21.09.2022

ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

28.09.2022

ostateczny termin rozpatrzenia odwołania