Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Terminarz rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach na rok szkolny 2024/2025:

06.05 – 14.05.2024 – składanie deklaracji kontynuowania udziału w zajęciach przez dotychczasowych wychowanków.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

03 – 12.06.2024 – rekrutacja nowych wychowanków – składanie wniosków elektronicznych oraz dodawanie nowych grup dla osób kontynuujących

14.06.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

17.06.2024 – ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 – 21.06.2024 – badanie uzdolnień kierunkowych

  • wyjątek: grupy gimnastyki sportowej: 24 czerwca

25.06.2024 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

28.06.2024 – ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

01.07.2024 – ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

3 dni od otrzymania uzasadnienia – ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

3 dni od otrzymania odwołania – ostateczny termin rozpatrzenia odwołania przez Dyrektora

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE:

12 – 18.08.2024 – rekrutacja nowych uczestników – składanie wniosków elektronicznych

20.08.2024 – ostateczny termin złożenia dokumentów – podpisanego wniosku wraz z załącznikami

21.08.2024 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.08.2024 – badanie uzdolnień kierunkowych

23.08.2024 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych na zajęcia

26.08.2024 – ostateczny termin złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

29.08.2024 – ostateczny termin sporządzenia uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata na zajęcia

3 dni od otrzymania uzasadnienia – ostateczny termin wniesienia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

3 dni od otrzymania odwołania – ostateczny termin rozpatrzenia odwołania