Chemia

Nazwa grupy: Badacz Przyrody POKAZY 1 i 2

Nauczyciel prowadzący: Anna Pinkawa

Opis zajęć: Pokazy eksperymentów z aktywnym udziałem dzieci. W programie zajęć znajdują się spektakularne eksperymenty chemiczne i fizyczne jak również proste doświadczenia naukowe do powtórzenia w domu.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: brak sytuacji

Planowany termin zajęć: piątek 9:00 – 10:30 oraz piątek 11:00 – 12:30 (raz w semestrze dla danej grupy)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 8 lat (roczniki 2010 – 2013)

 

Nazwa grupy: Badacz Przyrody WARSZTATY 1 i 2

Nauczyciel prowadzący: Anna Pinkawa

Opis zajęć: Warsztaty chemiczno-fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty naukowe na podstawie otrzymanej instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: brak sytuacji

Planowany termin zajęć: poniedziałek 9:00 – 10:30 oraz poniedziałek 11:00 – 12:30 (raz w semestrze dla danej grupy)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2008 – 2010)

 

Nazwa grupy: Chemia ogólna i nieorganiczna

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Program zajęć obejmuje część teoretyczną i doświadczalną z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Celem zajęć jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz wykonywanie doświadczeń.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 17:15 – 18:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 1999 – 2003)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Chemia ogólna i nieorganiczna”

Nazwa grupy: Chemia organiczna

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Program zajęć obejmuje część teoretyczną i doświadczalną z zakresu chemii organicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie samodzielnie eksperymentują i wnioskują.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 1999 – 2003)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Chemia organiczna”

Nazwa grupy: Grupa olimpijska I

Nauczyciel prowadzący: Marek Słowik

Opis zajęć: Przygotowanie do olimpiady chemicznej i konkursów chemicznych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: sobota 10:00 – 11:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20 lat (roczniki 1998 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Grupa olimpijska I”

Nazwa grupy: Grupa olimpijska II

Nauczyciel prowadzący: Marek Słowik

Opis zajęć: Przygotowanie do olimpiady chemicznej i konkursów chemicznych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: sobota 11:45 – 14:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20 lat (roczniki 1998 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Grupa olimpijska II”

Nazwa grupy: KMO kl. IV-VI SP

Nauczyciel prowadzący: Anna Pinkawa

Opis zajęć: Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy prowadzone są w pracowniach: chemii i fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 16:00 – 18:30 (zajęcia trwają 60 minut i odbywają się w dwóch turach: 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30)

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2006 – 2008)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „KMO kl. IV-VI SP”

Nazwa grupy: KMO kl. VII -VIII SP i III GM

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych chemią pragnących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. W programie m.in.. Samodzielne eksperymentowanie i wspólne rozwiązywanie problemów badawczych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 15:30 – 17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2003 – 2005)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „KMO kl. VII -VIII SP i III GM”

Nazwa grupy: Laboratorium chemiczne I

Nauczyciel prowadzący: Marek Słowik

Opis zajęć: Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują eksperymenty chemiczne (chemia nieorganiczna, organiczna, analiza, ciekawostki).

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 15:30 – 17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20 lat (roczniki 1998 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Laboratorium chemiczne I”

Nazwa grupy: Laboratorium chemiczne II

Nauczyciel prowadzący: Marek Słowik

Opis zajęć: Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują eksperymenty chemiczne (chemia nieorganiczna, organiczna, analiza, ciekawostki).

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 17:15 – 18:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20 lat (roczniki 1998 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Laboratorium chemiczne II”

Nazwa grupy: Nauka dla ciekawskich

Nauczyciel prowadzący: Anna Pinkawa i Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Próba holistycznego spojrzenia na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i kształty.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 14:30 – 16:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2004 – 2006)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”

Uwaga! Grupa ta prowadzona jest interdyscyplinarnie – dlatego w systemie rekrutacyjnym wybierz 4 grupy:

  • „biologia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „chemia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „fizyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „matematyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Repetytorium – egzamin gimnazjalny

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia inerdyscyplinarne polegające na gruntownym powtórzeniu oraz usystematyzowaniu wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych, tj. biologii, chemii, fizyki, geografii; rozwiązywanie różnych zadań problemowych, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych;

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 16:30 – 17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „Repetytorium – egzamin gimnazjalny”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: W strone matury z chemii II

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury  z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia organiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 17:15 – 18:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 1998 – 2001)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „W strone matury z chemii II”

Nazwa grupy: W stronę matury z chemii I A

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury  z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 17:15 – 18:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 1998 – 2001)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „W stronę matury z chemii I A”

Nazwa grupy: W stronę matury z chemii I B

Nauczyciel prowadzący: Justyna Nowak-Wieszyńska

Opis zajęć: Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury  z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 15:30 – 17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 1998 – 2001)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „chemia”, a potem „W stronę matury z chemii I B”