Chemia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(ostatnia aktualizacja strony: 29 sierpnia 2023 roku)

Klub Młodego Odkrywcy – KMO Atomy (zajęcia okresowe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12  lat (roczniki 2011 –2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Pinkawa – kontakt anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy ATOMY dla uczniów klas 4 – 6 SP to zajęcia interdyscyplinarne – w jednym tygodniu dzieci mają zajęcia z chemii, a w kolejnym z fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia integracyjne, zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami i konkursy. Zajęcia odbywają się w godzinach 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30 (do wyboru).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:15 – 18:30

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 16:15 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Klub Młodego Odkrywcy – KMO Atomy

Nauka dla Ciekawskich (zajęcia okresowe)

WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13  lat (roczniki 2011 –2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Pinkawa – kontakt anna.pinkawa@pm.katowice.pl oraz Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Zajęcia pozwalają dostrzec rozmaite powiązania występujące w przyrodzie. Pozwalają także poznać rolę barw i kształtów występujących u zwierząt. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym: chemicznym, fizycznym, mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 15:00 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla Ciekawskich

Chemia dla klas 7 SP (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13  lat (roczniki 2010 –2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas VII szkół podstawowych. Uczestnicy samodzielnie przeprowadzają doświadczenia chemiczne obejmujące nie tylko reakcje omawiane w programie szkoły podstawowej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 18:00

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 08 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „Chemia dla klas 7 SP

Chemia dla klas 8 SP (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14  lat (roczniki 2009 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Uczestnicy samodzielnie przeprowadzają doświadczenia chemiczne obejmujące nie tylko reakcje omawiane w programie szkoły podstawowej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:10 – 19:40

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 08 września 2023 roku o godzinie 18:10 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „Chemia dla klas 8 SP

Chemia ogólna i nieorganiczna (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16  lat (roczniki 2007 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl

Zajęcia dla uczniów klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych. Program zajęć obejmuje część teoretyczną i doświadczalną z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Podczas zajęć wychowankowie mają możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów. Celem zajęć jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie umiejętności pracy laboratoryjnej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:45 – 19:15

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2023 roku o godzinie 17:45 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „Chemia ogólna i nieorganiczna

 Laboratorium chemiczne (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19  lat (roczniki 2004 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół średnich. Uczestnicy samodzielnie przeprowadzają doświadczenia chemiczne obejmujące reakcje omawiane w programie szkoły średniej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Laboratorium chemiczne

Maturalne doświadczenia (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 19  lat (roczniki 2004 –2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl

Zajęcia laboratoryjne dla maturzystów – uczniowie klasy 4 liceum i klasy 5 technikum. Zajęcia doświadczalno – teoretyczne, w trakcie których uczniowie wykonują samodzielnie doświadczenia wymagane na maturze z takich działów chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik kształtuje umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym poprzez obserwacje zachodzących zmian, prawidłowe formułowanie swoich obserwacji, analizę i przedstawienie jej w postaci wniosków.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „Maturalne doświadczenia

W stronę matury z chemii 1 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 19  lat (roczniki 2004 –2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne dla maturzystów (uczniów klas 4 liceum i klas 5 technikum) przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie się z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala 235

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 08 września 2023 roku o godzinie 15:30 w sali 235.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 1

W stronę matury z chemii 2 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 19  lat (roczniki 2004 –2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne dla maturzystów (uczniów klas 4 liceum i klas 5 technikum) przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia organiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:15 – 18:45

Sala 235

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 08 września 2023 roku o godzinie 17:15 w sali 235.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 2

Grupa olimpijska początkująca (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19  lat (roczniki 2004 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół średnich z klas I i II. Uczestnicy samodzielnie przeprowadzają reakcje chemiczne obejmujące olimpijskie rozszerzenie materiału, w szczególności reakcje wykorzystywane w analizie chemicznej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:45 – 19:15

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 17:45 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „Grupa olimpijska początkująca

Grupa olimpijska zaawansowana – teoria (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 19  lat (roczniki 2004 –2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne dla uczniów klas III i IV szkół średnich (oraz V klasy technikum) przygotowujących się olimpiady chemicznej i innych konkursów chemicznych, wymagających wiedzy znacznie wykraczającej poza zakres materiału szkoły średniej. Uczestnicy rozwiązują zadanie teoretyczne ukierunkowane na teoretyczną część konkursu olimpijskiego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
12:30 – 14:00

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 09 września 2023 roku o godzinie 12:30 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „chemia”, a następnie „Grupa olimpijska zaawansowana – teoria

Grupa olimpijska zaawansowana – laboratorium (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 19  lat (roczniki 2004 –2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Grupa olimpijska zaawansowana. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas III, IV, maturalnych szkół średnich przygotowujących się olimpiady chemicznej i innych konkursów chemicznych, wymagających wiedzy znacznie wykraczającej poza zakres materiału szkoły średniej. Uczestnicy samodzielnie przeprowadzają doświadczenia chemiczne ukierunkowane na laboratoryjną część konkursu olimpijskiego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:15

Sala 228

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 09 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali 228.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska zaawansowana – laboratorium