Chemia

Badacz Przyrody – warsztaty (zajęcia okazjonalne)

Anna Pinkawa – kontakt do nauczyciela anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Adam Lasek – kontakt do nauczyciela adam.lasek@pm.katowice.pl

Warsztaty chemiczno – fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty na podstawie otrzymanych instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego. Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup (starsze grupy przedszkolne, klasy I – III SP) i odbywają się raz w semestrze.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:45 – 10:15

Sala: 240

10:20 – 11:50

Sala: 240

08:45 – 10:15

Sala: 240

10:20 – 11:50

Sala: 240

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat (roczniki 2011 – 2016).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4 – 6 SP) (zajęcia okresowe)

Anna Pinkawa – kontakt do nauczyciela anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy ATOMY dla uczniów klas 4 – 6 SP to zajęcia interdyscyplinarne – w jednym tygodniu dzieci maja zajęcia z chemii, a w kolejnym z fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia integracyjne, zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami i konkursy. Zajęcia odbywają się w godzinach 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30 (do wyboru).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:15 – 18:30

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2009 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4 – 6 SP)

 

Nauka dla ciekawskich (zajęcia okresowe)

Anna Pinkawa – kontakt do nauczyciela anna.pinkawa@pm.katowice.pl

Adam Lasek – kontakt do nauczyciela adam.lasek@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i kształty. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym, w tym mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla ciekawskich

 

Chemia dla klas 7 SP (zajęcia stałe)

Grzegorz Kowalski – kontakt do nauczyciela grzegorz.kowalski@pm.katowice.pl

W ramach zajęć uczniowie poznają praktyczną, ciekawą stronę chemii, zajęcia są dopasowane do programu klasy siódmej szkoły podstawowej. Część zajęć praktycznych jest poprzedzona wstępem teoretycznym, dzięki któremu uczniowie lepiej zrozumieją przeprowadzane doświadczenia i łatwiej poradzą sobie z opanowaniem materiału. Podczas zajęć wychowankowie samodzielnie wykonują eksperymenty, formułują obserwacje i wnioskują.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2008 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Chemia dla klas 7 SP

 

Chemia dla klas 8 SP (zajęcia stałe)

Grzegorz Kowalski – kontakt do nauczyciela grzegorz.kowalski@pm.katowice.pl

W ramach zajęć w pierwszej kolejności uczniowie powtarzają i gruntownie utrwalają materiał z klasy siódmej szkoły podstawowej, a także zdobywają nową wiedzę przewidzianą materiałem klasy ósmej. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną stronę wiedzy, mniejszy na teorię, jednakże zajęcia są poprzedzone teoretycznym wstępem, co umożliwia uczniom lepsze zrozumienie przeprowadzanych doświadczeń. Podczas zajęć wychowankowie samodzielnie wykonują eksperymenty, formułują obserwacje i wnioskują.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:40 – 19:10

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Chemia dla klas 8 SP

 

OK z chemii, czyli olimpiada i konkursy dla 8-klasistów (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne poszerzające zakres materiału szkolnego o dodatkową tematykę. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów zainteresowanych chemią do olimpiady chemicznej i konkursów przedmiotowych z chemii. Zajęcia skierowane do uczniów klasy 8 SP.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

16:10 – 17:40

Sala: 206

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2007 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „OK z chemii, czyli olimpiada i konkursy dla 8-klasistów

 

Chemia ogólna i nieorganiczna (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Program zajęć obejmuje część teoretyczną i doświadczalną z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej szkoły średniej. Podczas zajęć wychowankowie mają możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów. Celem zajęć jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie umiejętności pracy laboratoryjnej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:45 – 20:00

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Chemia ogólna i nieorganiczna

 

Laboratorium chemiczne (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

W trakcie zajęć w sposób eksperymentalny będą wykonywane doświadczenia z takich gałęzi chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik samodzielnie przeprowadza doświadczenia obserwując zachodzące zmiany.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Laboratorium chemiczne

 

W stronę matury z chemii 1A – chemia nieorganiczna (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie się z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym. Grupa 1A i grupa 1B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:50 – 19:20

Sala: 206

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 1A – chemia nieorganiczna

 

W stronę matury z chemii 1B – chemia nieorganiczna (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie się z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym. Grupa 1A i grupa 1B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:00

Sala: 235

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 1B – chemia nieorganiczna

 

W stronę matury z chemii 2 – chemia organiczna (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia organiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:15 – 18:45

Sala: 235

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 2 – chemia organiczna

 

Maturalne doświadczenia A (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Zajęcia doświadczalno – teoretyczne, w trakcie których uczniowie wykonują samodzielnie doświadczenia wymagane na maturze z takich działów chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik kształtuje umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym poprzez obserwacje zachodzących zmian, prawidłowe formułowanie swoich obserwacji, analizę i przedstawienie jej w postaci wniosków. Grupa A i grupa B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Maturalne doświadczenia A

 

Maturalne doświadczenia B (zajęcia stałe)

Justyna Nowak – Wieszyńska – kontakt do nauczyciela justyna.nowak-wieszynska@pm.katowice.pl

Zajęcia doświadczalno – teoretyczne, w trakcie których uczniowie wykonują samodzielnie doświadczenia wymagane na maturze z takich działów chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik kształtuje umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym poprzez obserwacje zachodzących zmian, prawidłowe formułowanie swoich obserwacji, analizę i przedstawienie jej w postaci wniosków. Grupa A i grupa B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:15 – 18:45

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2000 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Maturalne doświadczenia B

 

Grupa olimpijska A (zajęcia stałe)

Grzegorz Kowalski – kontakt do nauczyciela grzegorz.kowalski@pm.katowice.pl

Teoretyczne zajęcia dla uczniów szkół średnich, którzy nie startowali dotychczas w Olimpiadzie Chemicznej i planują udział w tym konkursie w kolejnym roku szkolnym. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy chemicznej i kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 13:15

Sala: 235

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2002 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska A

 

Grupa olimpijska B – teoria (zajęcia stałe)

Arkadiusz Owczarek – kontakt do nauczyciela arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Grupa dla uczniów posiadających wiedzę wykraczającą poza podstawę programową oraz tych, którzy opanowali program chemii w szkole średniej. W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia teoretyczne i rozwiązywane będą zadania rachunkowe i problemowe. Celem zajęć jest przygotowanie do Olimpiady Chemicznej i innych konkursów chemicznych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
13:10 – 16:15

Sala: 16:15

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska B – teoria

 

Grupa olimpijska B – laboratorium (zajęcia stałe)

Arkadiusz Owczarek – kontakt do nauczyciela arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Grupa dla uczniów posiadających wiedzę wykraczającą poza podstawę programową oraz tych, którzy opanowali program chemii w szkole średniej. W trakcie zajęć wychowankowie zapoznają się z technikami laboratoryjnymi oraz wykonają szereg doświadczeń (głównie analiz chemicznych) zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania się do Olimpiady Chemicznej i innych konkursów chemicznych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 13:05

Sala: 13:05

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska B – laboratorium