Chemia

(ostatnia aktualizacja 02.11.2022r.) 

Badacz Przyrody – warsztaty (zajęcia okazjonalne) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Pinkawa – kontakt anna.pinkawa@pm.katowice.pl  i Adam Lasek – kontakt adam.lasek@pm.katowice.pl  

Warsztaty chemiczno – fizyczne dla najmłodszych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty na podstawie otrzymanych instrukcji. Tematyka zajęć nawiązuje do zjawisk przyrodniczych znanych dzieciom z życia codziennego. Zajęcia przeznaczone są dla zorganizowanych grup (starsze grupy przedszkolne, klasy I – III SP) i odbywają się raz w semestrze 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 8:45 – 10:15 

Sala: 240

 

10:20 – 11:50 

Sala: 240

      8:45 – 10:15 

Sala: 240

 

10:20 – 11:50 

Sala: 240

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat (roczniki 2012 – 2017). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

 

Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4-6 SP) (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Pinkawa – kontakt anna.pinkawa@pm.katowice.pl  

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy ATOMY dla uczniów klas 4 – 6 SP to zajęcia interdyscyplinarne – w jednym tygodniu dzieci mają zajęcia z chemii, a w kolejnym z fizyki. Uczestnicy samodzielnie eksperymentują rozwijając swoją ciekawość poznawczą i myślenie naukowe. W programie zajęć przewidziane są również zajęcia integracyjne, zajęcia w plenerze, spotkania z innymi klubami i konkursy. Zajęcia odbywają się w godzinach 16:15 – 17:15 i 17:30 – 18:30 (do wyboru). 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  16:15 – 18:30 

Sala: 228

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 12 lat (roczniki 2010 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdycyplinarne”, a następnie „Klub Młodego Odkrywcy ATOMY (kl. 4-6 SP) 

 

Chemia dla klas 7 SP (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

W ramach zajęć uczniowie poznają praktyczną, ciekawą stronę chemii, zajęcia są dopasowane do programu klasy siódmej szkoły podstawowej. Część zajęć praktycznych jest poprzedzona wstępem teoretycznym, dzięki któremu uczniowie lepiej zrozumieją przeprowadzane doświadczenia i łatwiej poradzą sobie z opanowaniem materiału. Podczas zajęć wychowankowie samodzielnie wykonują eksperymenty, formułują obserwacje i wnioskują. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        16:30 – 18:00 

Sala: 228 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2008 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Chemia dla klas 7 SP 

Chemia dla klas 8 SP (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

W ramach zajęć w pierwszej kolejności uczniowie powtarzają i gruntownie utrwalają materiał z klasy siódmej szkoły podstawowej, a także zdobywają nową wiedzę przewidzianą materiałem klasy ósmej. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczną stronę wiedzy, mniejszy na teorię, jednakże zajęcia są poprzedzone teoretycznym wstępem, co umożliwia uczniom lepsze zrozumienie przeprowadzanych doświadczeń. Podczas zajęć wychowankowie samodzielnie wykonują eksperymenty, formułują obserwacje i wnioskują. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        18:10 – 19:40 

Sala: 228 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Chemia dla klas 8 SP 

OK z chemii czyli olimpiada i konkursy dla 8-klasistów (zajęcia stałe)

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl

Zajęcia teoretyczne poszerzające zakres materiału szkolnego o dodatkową tematykę. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów zainteresowanych chemią do olimpiady chemicznej i konkursów przedmiotowych z chemii. Zajęcia skierowane do uczniów klasy 8 SP. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

16:10 – 17:40 

Sala: 206 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2008 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „OK z chemii czyli olimpiada i konkursy dla 8-klasistów 

Nauka dla ciekawskich (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Pinkawa – kontakt anna.pinkawa@pm.katowice.pl i Adam Lasek – kontakt adam.lasek@pm.katowice.pl  

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Ponadto dzieci poznają rozmaite powiązania występujące w przyrodzie oraz poznają rolę barw i kształtów. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym chemicznym, fizycznym oraz biologicznym, w tym mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:00 – 17:20 

Sala: 228

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdycyplinarne”, a następnie „Nauka dla ciekawskich 

 

Grupa olimpijska A (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt: justyna.nowak@pm.katowice.pl

Teoretyczne zajęcia dla uczniów szkół średnich, którzy nie startowali dotychczas w Olimpiadzie Chemicznej i planują udział w tym konkursie w kolejnym roku szkolnym. Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy chemicznej i kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań rachunkowych i problemowych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
     17:45 – 20:00

Sala: 228

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska A 

Grupa olimpijska B – laboratorium (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl  

Grupa dla uczniów posiadających wiedzę wykraczającą poza podstawę programową oraz tych, którzy opanowali program chemii w szkole średniej. W trakcie zajęć wychowankowie zapoznają się z technikami laboratoryjnymi oraz wykonają szereg doświadczeń (głównie analiz chemicznych) zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania się do Olimpiady Chemicznej i innych konkursów chemicznych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
          10:00 – 13:05 

Sala: 228 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2003 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska B – laboratorium 

Grupa olimpijska B – teoria (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Arkadiusz Owczarek – kontakt arkadiusz.owczarek@pm.katowice.pl  

Grupa dla uczniów posiadających wiedzę wykraczającą poza podstawę programową oraz tych, którzy opanowali program chemii w szkole średniej. W trakcie zajęć omawiane będą zagadnienia teoretyczne i rozwiązywane będą zadania rachunkowe i problemowe. Celem zajęć jest przygotowanie do Olimpiady Chemicznej i innych konkursów chemicznych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
          13:15 – 16:15 

Sala: 228 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2003 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Grupa olimpijska B – teoria 

 

W stronę matury z chemii 1B – chemia nieorganiczna (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie się z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym. Grupa 1A i grupa 1B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        15:30 – 17:00 

Sala: 235 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 1B – chemia nieorganiczna 

W stronę matury z chemii 2 – chemia organiczna (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia organiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        17:15 – 18:45 

Sala: 15

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 2 – chemia organiczna 

Chemia ogólna i nieorganiczna (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

Program zajęć obejmuje część teoretyczną i doświadczalną z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej szkoły średniej. Podczas zajęć wychowankowie mają możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów. Celem zajęć jest poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz zdobycie umiejętności pracy laboratoryjnej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      16:00 – 17:30 

Sala: 228 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Chemia ogólna i nieorganiczna 

Maturalne doświadczenia B (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

Zajęcia doświadczalno – teoretyczne, w trakcie których uczniowie wykonują samodzielnie doświadczenia wymagane na maturze z takich działów chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik kształtuje umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym poprzez obserwacje zachodzących zmian, prawidłowe formułowanie swoich obserwacji, analizę i przedstawienie jej w postaci wniosków. Grupa A i grupa B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      17:45 – 19:15 

Sala: 228 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Maturalne doświadczenia B 

W stronę matury z chemii 1A – chemia nieorganiczna (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

Zajęcia teoretyczne przygotowujące do matury z chemii. Celem zajęć jest opanowanie materiału z zakresu podstawy programowej (chemia ogólna i nieorganiczna), rozwiązywanie zadań maturalnych oraz zapoznanie się z doświadczeniami wymaganymi na egzaminie maturalnym. Grupa 1A i grupa 1B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

 16:00 – 17:30

Sala: 142

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „W stronę matury z chemii 1A – chemia nieorganiczna 

Maturalne doświadczenia A (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

Zajęcia doświadczalno – teoretyczne, w trakcie których uczniowie wykonują samodzielnie doświadczenia wymagane na maturze z takich działów chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik kształtuje umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym poprzez obserwacje zachodzących zmian, prawidłowe formułowanie swoich obserwacji, analizę i przedstawienie jej w postaci wniosków. Grupa A i grupa B realizują ten sam program, należy wybrać tylko jedną spośród tych grup. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 17:30 

Sala: 228 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Maturalne doświadczenia A 

Laboratorium chemiczne (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Justyna Nowak-Wieszyńska – kontakt justyna.nowak@pm.katowice.pl  

W trakcie zajęć w sposób eksperymentalny będą wykonywane doświadczenia z takich gałęzi chemii jak: nieorganiczna, organiczna, fizyczna i analityczna. Uczestnik samodzielnie przeprowadza doświadczenia obserwując zachodzące zmiany. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:45 – 19:15 

Sala: 228 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 21 lat (roczniki 2001 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Chemia”, a następnie „Laboratorium chemiczne