Sztuka – zajęcia okazjonalne

Ceramiczne zabawy

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Będkowska-Salbert – kontakt beata.bedkowska@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ze szkół specjalnych oraz klas integracyjnych. Wiek uczestników od 7 do 25 lat. W pracowni ceramicznej mają możliwość pracy w bardzo plastycznym materiale. Praca na zajęciach pomoże w usprawnianiu manualnym, usprawnianiu małej motoryki., myśleniu przestrzennym. Na zajęciach wykonywać będą wyroby ceramiczne płaskie jak i przestrzenne. Uczestnicy wykonają poprzez:  lepienie z wałków, plastrów gliny, będą ozdabiać metodami dostosowanymi do możliwiści. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z ich niepełnosprawności.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:40 – 13:55

Sala: 19

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 24 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

EduArt – spotkania z KLIMATEM

Nauczyciel prowadzący zajęcia:

ŚRODY: Agnieszka Zając-Wnukowska – kontakt agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl oraz Karolina Sznura – kontakt karolina.sznura@pm.katowice.pl

PIĄTKI: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl oraz Jadwiga Korzeniowska – kontakt jadwiga.korzeniowska@pm.katowice.pl

Interdyscyplinarne o charakterze naukowo artystycznym. Połączenie biologii, geografii i sztuki spowoduje, że uczniowie dowiedzą się jak drobne z pozoru nieszkodliwe działania człowieka mogą negatywnie wpływać na zmianę klimatu. Poprzez działania warsztatowe poznamy metody przeciwdziałania szkodliwej działalności, sposoby zmniejszenia ilości odpadów, kreatywnego przetwarzania ich, czerpania z zasobów naturalnych tak aby nie stanowiło to zagrożenia dla środowiska. Poznaj, ucz się przez zabawę, bądź eko- odpowiedzialny!

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:15

Sala: 42/333

11:00- 13:20

Sala: 245/319

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Kolorowe piksele

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Radosław Kędzior – kontakt radoslaw.kedzior@pm.katowice.pl

Na zajęciach traktujemy komputer jako narzędzie do wykreowania świata pełnego przestrzeni, barw i światła. Do dyspozycji mamy pełną gamę programów graficznych, dzięki którym możemy zaprojektować znak, wykonać fotomontaż lub stworzyć animację w technice poklatkowej lub 3D.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:00 – 11:15

Sala: 333

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Kompozycje Intergraficzne

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Zając-Wnukowska – kontakt agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl oraz Radosław Kędzior – kontakt radoslaw.kedzior@pm.katowice.pl

Zajęcia okazjonalne-interdyscyplinarne. To połączenie ciekawych działań z grafiki artystycznej z nowymi mediami. Zajęcia łączone z pracownią grafiki komputerowej. Nasze zajęcia to świat kreatywnej zabawy połączony z rozwojem wyobraźni, umiejętnosci manualnych, poznawaniem ciekawych technik graficznych.

Połączenie ciekawych działań z grafiki artystycznej z nowymi mediami. Zajęcia łączone z pracownią grafiki warsztatowej.  Nasze zajęcia to świat kreatywnej zabawy połączony z rozwojem wyobraźni, umiejętnosci manualnych, poznawaniem ciekawych technik i programów graficznych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:15

Sala: 42/333

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Rośliny i zwierzęta – przyroda w sztukach plastycznych zaklęta

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl oraz Karolina Sznura – kontakt karolina.sznura@pm.katowice.pl

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny – prowadzone są w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest wyrobienie u dzieci umiejętności łączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie. W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii,  dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych, m.in. zdobienie materiałów, druk na papierze oraz innych podłożach. Podczas zajęć plastycznych dzieci poznają także podstawy recyclingu oraz upcyclingu.

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest umiejętność połączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie. W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii,  dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:30 – 11:50

Sala: 42/244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Szkiełka i gra-fiki dla najmłodszych

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Borowska – kontakt agnieszka.borowska@pm.katowice.pl oraz Agnieszka Zając-Wnukowska – kontakt agnieszka.wnukowska@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne dla najmłodszych – połączenie dwóch dziedzin sztuki, szkła artystycznego i grafiki warsztatowej. Edukacja poprzez działania twórcze w ciekawym materiale. W ramach zajęć uczestnicy w sposób bezpieczny poznają metody pracy ze szkłem. Specjalnie dobrane tematy pozwalają na wypowiedź artystyczną a zarazem dobrą zabawę.

Zajęcia okazjonalne-interdyscyplinarne. Grafika przez zabawę dla najmłodszych- polega na poznawaniu wielu ciekawych technik plastyczno – graficznych, materiałów i narzędzi graficznych. Zajęcia łączone z Pracownią witrażu i szkła artystycznego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:15

Sala: 22/42

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 10 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Szkiełko i oko, czyli witraż i historia sztuki

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Borowska – kontakt agnieszka.borowska@pm.katowice.pl oraz nauczyciele Biblioteki – kontakt biblioteka@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne – połączenie dwóch dziedzin, historii sztuki i szkła artystycznego. Warsztaty są ze sobą ściśle połączone tematycznie, realizowane w dwóch etapach wprowadzają uczestników w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik uczestnik ma możliwość pobudzenia wyobraźni, rozwinięcia umiejętności oraz świadomego wykorzystania inspiracji.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:45 – 14:00

Sala:15/109

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 14 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Warsztaty ceramiki i rękodzieła dla szkół i przedszkoli

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Będkowska-Salbert – kontakt beata.bedkowska@pm.katowice.pl oraz Izabela Rutka – kontakt izabela.rutka@pm.katowice.pl

Zajęcia łączone z zakresu ceramiki I rękodzieła dla zorganizowanych grup. Na zajęciach uczniowie własnoręcznie wykonają ceramiczne formy użytkowe lub dekoracyjne z gliny ceramicznej. Zajęcia mają na celu pomóc dzieciom rozwinąć umiejętności manualne, twórcze myślenie, nabyć umiejętności wykonania zadań precyzyjnych, wymagających skupienia i dokładności. Prace wykonane na zajęciach dzieci zabierają do domu.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:20 – 11:35

Sala: 19/319

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 19 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Warsztaty Tradycja i nowoczesność

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Izabela Rutka – kontakt izabela.rutka@pm.katowice.pl oraz nauczyciele Biblioteki – kontakt biblioteka@pm.katowice.pl

Interdyscyplinarne warsztaty rękodzieła i animacji filmowej dla zorganizowanych grup szkolnych. Zajęcia z rękodzieła mają na celu upowszechnienie zanikających dziadzin rękodzielniczych, w szczególności tkactwa – jednego z najstarszych rzemiosł uprawianych przez człowieka. Na zjęciach uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu wyrobów włókienniczych. Dla kl.V na poziomie szkoły podstawowej tematyka zajęć jest powiązana z podstawą programową przedmiotu technika. Prace wykonane na zajęciach dzieci zabierają do domu.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:20 – 11:35

Sala: 319

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 19 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Zaczarowany świat przyrody

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl oraz Magdalena Sołtysik – kontakt magdalena.soltysik@pm.katowice.pl

Charakterystyka wybranych środowisk życia (woda, gleba, powietrze). Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem. Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta są piękne i potrzebne w przyrodzie.

Zajęcia z techniki składania papieru, mające na celu rozwój sprawności manualnej, ćwiczenia wyobraźni przestrzennej i zobrazowanie informacji z zakresu wiedzy o przyrodzie w ramach  współpracy z pracownią biologi

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 10:30

Sala: 16/244

 

10:45 – 12:15

Sala:16/244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].  Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.