Język polski

(ostatnia aktualizacja 03.11.2022r.) 

Zajęcia literacko – językowe  (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl  i Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl  

Zajęcia poranne przeznaczone dla grup zorganizowanych, dla klas 2-3 SP, w trakcie zajęć przypominamy sobie zasady pisowni, gramy w gry językowe, doskonalimy sprawność poprawnego pisania. Rozbudzamy zainteresowania literackie, stymulują do samodzielnej wypowiedzi pisemnej i ustnej zgodnie z wyznaczonymi zasadami. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, językowych, ortograficznych, percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną.

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  8:00 – 10:20 

Sala: 331 

(Agnieszka Sowińska)

 

8:00 – 10:20 

Sala: 3

(Teresa Wawrzyczek)

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 9 lat (roczniki 2013 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia literacko – językowe”.

 

Czytam i rozumiem (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl  

zajęcia doskonalące technikę głośnego i cichego czytania, pracy z różnego rodzaju tekstami, rozwiązywanie zadań testowych, kształtowanie wypowiadania się na określony temat, doskonalenie technik pisania. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:15 – 17:30 

Sala: 206 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Czytam i rozumiem 

 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 1 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl  

Zajęcia przygotowujące do testu po klasie VIII SP. W trakcie zajęć powtarzamy materiał, porządkujemy informacje, ćwiczymy gramatykę, doskonalimy umiejętność pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnej i rozwiązujemy testy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      16:30 – 18:50 

Sala: 211 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 1 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 3 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl  

Zajęcia przygotowujące do testu po klasie VIII SP. W trakcie zajęć powtarzamy materiał, porządkujemy informacje, ćwiczymy gramatykę, doskonalimy umiejętność pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnej i rozwiązujemy testy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:35 – 19:55 

Sala: 206 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 3 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl  

Zajęcia przygotowujące do testu po klasie VIII SP. W trakcie zajęć powtarzamy materiał, porządkujemy informacje, ćwiczymy gramatykę, doskonalimy umiejętność pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnej i rozwiązujemy testy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  16:45 – 19:10 

Sala: 211

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 2 

Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 7, którzy w roku szkolnym 2023/2024 podejdą do egzaminu po klasie 8 szkoły postawowej z języka polskiego obejmującego zakres materiału z klas 4-8 szkoły podstawowej. Na zajęciach w przyjaznej atmosferze powtórzymy i utrwalimy materiał poznany w klasach 4-6 z języka polskiego. Uzupełnimy luki w wiedzy, przećwiczymy czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. Przyjrzymy się środkom poetyckim, stylom, ortografii i gramatyce języka polskiego, które zawsze sprawiają wszystkim problemy. I będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć na zadaniach, testach i teścikach. Jeżeli już teraz chcesz przygotować się jak najlepiej do egzaminu, zapraszam. UWAGA – zajęcia skierowane są tylko do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i obemują przede wszystkim zakres materiału z klas 4-6. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 17:30 

Sala: 205 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2009 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 4 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl  

Zajęcia przygotowujące do testu po klasie VIII SP. W trakcie zajęć powtarzamy materiał, porządkujemy informacje, ćwiczymy gramatykę, doskonalimy umiejętność pisania krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnej i rozwiązujemy testy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:35 – 19:55 

Sala: 205 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2007 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 4

 

Matura 2023 zajęcia z j.polskiego dla maturzystów gr.1 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl  

Matura zj.polskiego 2023. Zajęcia przeznaczone dla maturzystów – poziom podstawowy i rozszerzony – matura pisemna i ustna. Na zajęciach- syntezy literackie, powtórzenie materiału językowego, rozwiązywanie testów, pisanie dłuższych form wypowiedzi pisemnej. Ćwiczenia w przygotowaniu się do matury ustnej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:30 – 18:50 

Sala: 211 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 19 lat (roczniki 2003 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Matura 2023 zajęcia z j.polskiego dla maturzystów gr.1 

 

Klub Gier Fabularnych (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych grami fabularnymi w wieku od 13 do 25 lat. Gramy w różne systemy – w roku 2021-22 przeszliśmy od klasycznego fantasy w stylu Dungeons and Dragons, przez dark fantasy typu Warhammer lub Ostrza w mroku, steampunkowego Wolsunga po systemy science-fiction w rodzaju Warhammer 40 000. O jedostrzałach w innych sytemach nie wspominając. Wszystko zależy od wyboru Mistrza Gry i jego Graczy. Jeżeli szukasz ludzi o podobnych zainteresowaniach, przestały Ci wystarczać przygody w grach komputerowych, a może jesteś Mistrzem Gry, który szuka graczy – zapraszamy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        17:30 – 20:00 

Sala: 208 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25 lat (roczniki 1997 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Klub Gier Fabularnych 

Koło Młodego Twórcy (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl  

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży piszącej poezję i prozę oraz dla tych, którzy są zainteresowani pisaniem. W trakcie zajęć doskonalimy warsztat pisarski, rozwijamy wyobraźnię oraz poznajemy nowe możliwości wyrazu. Tak to wygląda oficjalnie. A jak jest naprawdę? Jesteśmy garstką zapaleńców, którzy są ciekawi świata i nie boją się podzielić z innymi swoją wraźliwością. Grupą przyjaciół, którzy dzielą się tym, co mają najcenniejsze – swoimi myślami, tekstami i uczuciami. Każdego z nas interesuje coś innego i w różny sposób podchodzimy do zadań pisarskich, które sobie stawiamy. Na zajęciach wszyscy jesteśmy sobie równi – wspólnie wybieramy temat, na jaki piszemy i pod koniec zajęć rozmawiamy o swoich tekstach, proponując zmiany oraz poprawki. Zależy nam, aby każdy tekst był jak najlepszy. Jeżeli chcesz spróbować, serdecznie zapraszamy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      17:10 – 19:35 

Sala: 243 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25 lat (roczniki 1997 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Koło Młodego Twórcy 

Zajęcia literacko-dziennikarskie PiK, czyli Piórem i Klawiaturą (Pałacowa gazeta) (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej, szkoły średniej i studentów, którzy lubią i chcą: działać, opisywać, komentować, rozmawiać, poszukiwać, czytać i oglądać. Na zajęciach postawimy przede wszystkim na rozwój postawy twórczej, wyczucie słowa, pobudzanie myślenia kreatywnego i krytycznego oraz na wzmocnienie wiary we własne siły. Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem pisanym – w tym rozmaitymi formami dziennikarskimi oraz rozwijanie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych. Razem stworzymy miesięcznik skierowany do młodszych i tych trochę starszych, w którym będziemy poruszać tematy dotyczące Placówki i ciekawe dla uczestników. Jeśli chcesz spróbować – zapraszamy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    16:30 – 19:45 

Sala: 3 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 22 lat (roczniki 2000 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia literacko-dziennikarskie PiK, czyli Piórem i Klawiaturą (Pałacowa gazeta) 

Matura 2023 zajęcia z j.polskiego dla maturzystów gr.2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl  

Matura z j.polskiego 2023 .Zajęcia przeznaczone dla maturzystów – poziom podstawowy i rozszerzony – matura pisemna i ustna. Na zajęciach- syntezy literackie, powtórzenie materiału językowego, rozwiązywanie testów, pisanie dłuższych form wypowiedzi pisemnej. Ćwiczenia w przygotowaniu się do matury ustnej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    16:30 – 18:50 

Sala: 211 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 19 lat (roczniki 2003 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Matura 2023 zajęcia z j.polskiego dla maturzystów gr.2