Język polski

Oferta na rok szkolny 2024/2025.

Obecnie nie ma możliwości zapisania się na zajęcia w bieżącym roku szkolnym 2023/2024!

Zajęcia literacko-językowe (zajęcia okresowe)

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od7do9 lat (roczniki20152017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt: teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl i Agnieszka Sowińska – kontakt: agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl 

Zajęcia dla grup szkolnych, klasy II i III SP. Doskonalimy umiejętności ortograficzne, ćwiczymy poprawną pisownię. Doskonalimy percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Rozwiązujemy krzyżówki, rebusy, tworzymy mapy myśli, czyli jak zapamiętać zasady ortograficzne i stosować je w praktyce, uczymy się .jak sprawdzać tekst, który napisaliśmy. Gramy w gry ortograficzne, dzięki którym lepiej zapamiętujemy poprawną pisownię wyrazów.

Zajęcia dla klas, rozwijanie kompetencji literackich, językowych. Praca z tekstami kultury związanymi z podstawą programową obowiązującą na pierwszym etapie edukacyjnym. Bajka, baśń, legenda, opowiadanie – praca z tekstem Układanie na tej podstawie dłuższych wypowiedzi pisemnych, czytanie ze zrozumieniem, nie tylko wyrazów i zdań. Zabawy językowe. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
8:20 – 10:40 

Sala 3 i 331

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia literacko-językowe 

Czytam i rozumiem (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od11do13 lat (roczniki20112013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sowińska – kontakt: agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl 

Problemy z czytaniem, a przede wszystkim rozumieniem tekstów? Tak, tutaj rozwiniesz umejętności „dobrego” czytania, czyli płynnego i ze zrozumieniem. By to osiągnąć ćwiczymy percepcję wzrokowo -ruchową poprzez rebusy, zgadywanki, czytanie znaków, wykresów, cyfr i skojarzeń. Sprawi to, że czytanie stanie się oglądowe, szybko znajdziesz w tekście potrzebne informacje i ułatwi to rozumienie czytanego tekstu. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:00 – 17:15 

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Czytam i rozumiem 

Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 1 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od12do13 lat (roczniki20112012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 7, którzy w roku szkolnym 2025/2026 podejdą do egzaminu po klasie 8 szkoły postawowej z języka polskiego obejmującego zakres materiału z klas 4-8 szkoły podstawowej. Na zajęciach w przyjaznej atmosferze powtórzymy i utrwalimy materiał poznany w klasach 4-6 z języka polskiego. Uzupełnimy luki w wiedzy, przećwiczymy czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. Przyjrzymy się środkom poetyckim, stylom, ortografii i gramatyce języka polskiego, które zawsze sprawiają wszystkim problemy. I będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć na zadaniach, testach i teścikach. Jeżeli już teraz chcesz przygotować się jak najlepiej do egzaminu, zapraszam. UWAGA – zajęcia skierowane są tylko do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i obemują przede wszystkim zakres materiału z klas 4–6. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 17:30 

Sala 205

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 1 

Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 2 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od12do13 lat (roczniki20112012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 7, którzy w roku szkolnym 2025/2026 podejdą do egzaminu po klasie 8 szkoły postawowej z języka polskiego obejmującego zakres materiału z klas 4-8 szkoły podstawowej. Na zajęciach w przyjaznej atmosferze powtórzymy i utrwalimy materiał poznany w klasach 4-6 z języka polskiego. Uzupełnimy luki w wiedzy, przećwiczymy czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. Przyjrzymy się środkom poetyckim, stylom, ortografii i gramatyce języka polskiego, które zawsze sprawiają wszystkim problemy. I będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć na zadaniach, testach i teścikach. Jeżeli już teraz chcesz przygotować się jak najlepiej do egzaminu, zapraszam. UWAGA – zajęcia skierowane są tylko do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i obejmują przede wszystkim zakres materiału z klas 4-6. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:35 – 19:05 

Sala 205 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 2 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 1 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do15 lat (roczniki20092011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt: teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl 

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP. Powtarzamy tematykę, motywy, wszystkich lektur obowiązkowych, przypominamy bohaterów literackich. Powtarzamy gramatykę obowiązującą w SP. Korzystamy z multimediów. Rozwiązujemy testy po każdej części materiału, omawiamy odpowiedzi na pytania. Pracujemy z tekstem oraz piszemy  formy wypowiedzi obowiązujące  na egzaminie. Rozwiązujemy  przykładowych testów egzaminacyjnych.  Doskonalimy umiejętności autokorekty napisanego tekstu. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:30 – 18:50 

Sala 211

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 1 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 2 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do15 lat (roczniki20092011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl 

Kompleksowa powtórka przed egzaminem z języka polskiego. Obejmuje: lektury obowiązkowe, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa, składni, fleksji, zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Po każdej partii materiału ćwiczenia i test w formie pytań egzaminacyjnych. Dodatkowo praca z tekstem, doskonalenie umiejętności pisania wszystkich form wypowiedzi obowiązujących na egzaminie i rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:45 – 19:05 

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 2 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 3 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do15 lat (roczniki20092011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sowińska – kontakt: agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl 

Kompleksowa powtórka przed egzaminem z j. polskiego. Obejmuje: wszystkie lektury obowiązkowe, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa, sładni, fleksji, zasady ortograficzne. Po każdej partii materiału test w formie pytań egzaminacyjnych. Dodatkowo praca z tekstem oraz pisanie wszystkich form wypowiedzi obowiązujących na egzaminie. Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:20 – 19:35 

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 3 

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 4 (zajęcia stałe)

WOLNE MIEJSCA  

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do15 lat (roczniki20092011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl 

Kompleksowa powtórka przed egzaminem z języka polskiego. Obejmuje: lektury obowiązkowe, zagadnienia z zakresu słowotwórstwa, składni, fleksji, zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Po każdej partii materiału ćwiczenia i test w formie pytań egzaminacyjnych. Dodatkowo praca z tekstem, doskonalenie umiejętności pisania wszystkich form wypowiedzi obowiązujących na egzaminie i rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:45 – 19:05 

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 4 

Klub Gier Fabularnych (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do25 lat (roczniki19992011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych grami fabularnymi w wieku od 13 do 25 lat. Gramy w różne systemy – od klasycznego fantasy w stylu Dungeons and Dragons, przez dark fantasy typu Warhammer lub Monastyr, steampunkowego Wolsunga po systemy science-fiction w rodzaju Warhammer 40 000. O jedostrzałach w innych systemach nie wspominając. Wszystko zależy od wyboru Mistrza Gry i jego Graczy. Jeżeli szukasz ludzi o podobnych zainteresowaniach, przestały Ci wystarczać przygody w grach komputerowych, jesteś graczem i chcesz przeżyć przygodę, albo Mistrzem Gry, który szuka graczy – zapraszamy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:45 – 20:00 

Sala ### 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 6 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Klub Gier Fabularnych 

Koło Młodego Twórcy (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od13do25 lat (roczniki19992011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl 

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży piszącej poezję i prozę oraz dla tych, którzy są zainteresowani pisaniem. W trakcie zajęć doskonalimy warsztat pisarski, rozwijamy wyobraźnię oraz poznajemy nowe możliwości wyrazu. Tak to wygląda oficjalnie. A jak jest naprawdę? Jesteśmy garstką zapaleńców, którzy są ciekawi świata i nie boją się podzielić z innymi swoją wrażliwością. Grupą przyjaciół, którzy dzielą się tym, co mają najcenniejsze – swoimi myślami, tekstami i uczuciami. Każdego z nas interesuje coś innego i w różny sposób podchodzimy do zadań pisarskich, które sobie stawiamy. Na zajęciach wszyscy jesteśmy sobie równi – wspólnie wybieramy temat, na jaki piszemy a pod koniec zajęć rozmawiamy o swoich tekstach, proponując zmiany oraz poprawki. Zależy nam, aby każdy tekst był jak najlepszy. Jeżeli chcesz spróbować, serdecznie zapraszamy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:30 – 19:35 

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 5 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Koło Młodego Twórcy 

Konteksty i spójność na maturze z języka polskiego (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do20 lat (roczniki20042007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Waszkowska – kontakt: joanna.waszkowska@pm.katowice.pl 

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, podczas których uczestnicy skupią się na ćwiczeniu spójności wypowiedzi, jak również na stosowaniu poprawnej kompozycji prac pisemnych i ustnych oraz fukcjonalnym wykorzystaniu kontekstów. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
18:00 – 20:15 

Sala 3 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Konteksty i spójność na maturze z języka polskiego 

Zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do20 lat (roczniki20042007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt: teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl 

Zajęcia z j. polskiego dla maturzystów. Syntezy materiału literackiego i językowego. Przygotowanie do matury pisemnej i ustnej. Rozwiązywanie testów – omawianie odpowiedzi, praca nad krótszymi – notatka syntetyzująca i dłuższymi formami wypowiedzi pisemnej. Pytania ustne – ćwiczenia. Pierwsza część zajęć to syntezy materiału literackiego lub językowego. Druga część to rozwiązywanie testów i omawianie odpowiedzi, pisanie krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnej na konkretny temat ( jawne pytania maturalne).Doskonalimy umiejętność autokorekty pisanego tekstu. Praca w grupach, parach, metody aktywizujące. Korzystamy z multimediów. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu maturalnego z j. polskiego. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:30 – 18:50 

Sala 211

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia przygotowujące do matury z j.polskiego