Język polski

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(ostatnia aktualizacja strony: 09 października 2023 roku)

Zajęcia literacko-językowe (zajęcia okresowe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 9  lat (roczniki 2014 –2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl oraz Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl

Zajęcia dla grup szkolnych, klasy II i III SP. Doskonalimy umiejętności ortograficzne, ćwiczymy poprawną pisownię. Doskonalimy percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Rozwiązujemy krzyżówki, rebusy, tworzymy mapy myśli, czyli jak zapamiętać zasady ortograficzne i stosować je w praktyce, uczymy się .jak sprawdzać tekst, który napisaliśmy. Doskonalimy umiejętności pracy z tekstem, piszemy opowiadania twórcze, zaproszenia, ogłoszenia. Analizujemy poezję i bohaterów utworów literackich. Doskonalimy percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:50

Sala 3 i 331

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 08:30 w sali 3 i 331.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia literacko-językowe

Czytam i rozumiem (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13  lat (roczniki 2010 –2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl

Zajęcia dla dzieci chcących doskonalić pracę z tekstem, techniki czytania oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Skierowane są także dla dyslektyków – usprawniają zaburzone funkcje, co znacznie poprawia szybkość pracy z tekstem oraz rozumienie czytanych treści. Na zajęciach czytamy, gramy, ćwiczymy koncentrację i spostrzegawczość.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:15

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 15:00 w sali 206.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Czytam i rozumiem

Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 1 (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13  lat (roczniki 2010 –2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 7, którzy w roku szkolnym 2023/2024 podejdą do egzaminu po klasie 8 szkoły postawowej z języka polskiego obejmującego zakres materiału z klas 4-8 szkoły podstawowej. Na zajęciach w przyjaznej atmosferze powtórzymy i utrwalimy materiał poznany w klasach 4-6 z języka polskiego. Uzupełnimy luki w wiedzy, przećwiczymy czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. Przyjrzymy się środkom poetyckim, stylom, ortografii i gramatyce języka polskiego, które zawsze sprawiają wszystkim problemy. I będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć na zadaniach, testach i teścikach. Jeżeli już teraz chcesz przygotować się jak najlepiej do egzaminu, zapraszam. UWAGA – zajęcia skierowane są tylko do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i obemują przede wszystkim zakres materiału z klas 4-6.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala 205

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 205.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 1

Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 2 (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13  lat (roczniki 2010 –2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 7, którzy w roku szkolnym 2023/2024 podejdą do egzaminu po klasie 8 szkoły postawowej z języka polskiego obejmującego zakres materiału z klas 4-8 szkoły podstawowej. Na zajęciach w przyjaznej atmosferze powtórzymy i utrwalimy materiał poznany w klasach 4-6 z języka polskiego. Uzupełnimy luki w wiedzy, przećwiczymy czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie krótszych i dłuższych form wypowiedzi pisemnych. Przyjrzymy się środkom poetyckim, stylom, ortografii i gramatyce języka polskiego, które zawsze sprawiają wszystkim problemy. I będziemy ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć na zadaniach, testach i teścikach. Jeżeli już teraz chcesz przygotować się jak najlepiej do egzaminu, zapraszam. UWAGA – zajęcia skierowane są tylko do uczniów klas 7 szkoły podstawowej i obemują przede wszystkim zakres materiału z klas 4-6.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:35 – 19:05

Sala 205

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 17:35 w sali 205.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Egzamin za rok, czyli język polski dla uczniów klasy 7 SP – grupa 2

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 1 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2008 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP. Powtarzamy tematykę, motywy, wszystkich lektur obowiązkowych, przypominamy bohaterów literackich. Powtarzamy gramatykę obowiązującą w SP. Korzystamy. z multimediów. Rozwiązujemy testy, omawiamy odpowiedzi na pytania. Doskonalimy umiejętność wypowiedzi pisemnej – krótszej i dłuższej, piszemy rozprawki, opowiadania twórcze, doskonalimy umiejętność pisania krótkich form wypowiedzi. Doskonalimy umiejętność autokorekty napisanego tekstu. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 18:50

Sala 211

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 211.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 1

 Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 2 (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2008 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP. Powtarzamy tematykę, motywy, wszystkich lektur obowiązkowych, przypominamy bohaterów literackich. Powtarzamy gramatykę obowiązującą w SP. Korzystamy. z multimediów. Rozwiązujemy testy, omawiamy odpowiedzi na pytania. Doskonalimy umiejętność wypowiedzi pisemnej – krótszej i dłuższej, piszemy rozprawki, opowiadania twórcze, doskonalimy umiejętność pisania krótkich form wypowiedzi. Doskonalimy umiejętność autokorekty napisanego tekstu. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:45 – 19:05

Sala 208

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 16:45 w sali 208.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 2

 Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 3 (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14  lat (roczniki 2009 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sowińska – kontakt agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP. Powtarzamy tematykę, motywy, wszystkich lektur obowiązkowych, przypominamy bohaterów literackich. Powtarzamy gramatykę obowiązującą w SP. Korzystamy. z multimediów. Rozwiązujemy testy, omawiamy odpowiedzi na pytania. Doskonalimy umiejętność wypowiedzi pisemnej – krótszej i dłuższej, piszemy rozprawki, opowiadania twórcze, doskonalimy umiejętność pisania krótkich form wypowiedzi. Doskonalimy umiejętność autokorekty napisanego tekstu. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:20 – 19:35

Sala 208

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 17:20 w sali 208.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 3

Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 4 (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15  lat (roczniki 2008 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Przygotowanie do egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP. Powtarzamy tematykę, motywy, wszystkich lektur obowiązkowych, przypominamy bohaterów literackich. Powtarzamy gramatykę obowiązującą w SP. Korzystamy. z multimediów. Rozwiązujemy testy, omawiamy odpowiedzi na pytania. Doskonalimy umiejętność wypowiedzi pisemnej – krótszej i dłuższej, piszemy rozprawki, opowiadania twórcze, doskonalimy umiejętność pisania krótkich form wypowiedzi. Doskonalimy umiejętność autokorekty napisanego tekstu. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu z j. polskiego po klasie 8 SP.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:45 – 19:05

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 04 września 2023 roku o godzinie 16:45 w sali 212.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Przygotowanie do egzaminu po klasie 8 SP – grupa 4

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – grupa 1 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20  lat (roczniki 2003 –2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl

Zajęcia dla maturzystów z j. polskiego. Syntezy materiału literackiego i językowego. Przygotowanie do matury pisemnej i ustnej. Rozwiązywanie testów – omawianie odpowiedzi, praca nad krótszymi – notatka syntetyzująca i dłuższymi formami wypowiedzi pisemnej. Pytania ustne – ćwiczenia. Pierwsza część zajęć to syntezy materiału literackiego lub językowego. Druga część to rozwiązywanie testów i omawianie odpowiedzi, pisanie krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnej na konkretny temat ( jawne pytania maturalne).Doskonalimy umiejętność autokorekty pisanego tekstu. Praca w grupach, parach, metody aktywizujące. Korzystamy z multimediów. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu maturalne go z j. polskiego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 18:50

Sala 211

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 211.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – grupa 1

Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – grupa 2 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20  lat (roczniki 2003 –2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl

Zajęcia dla maturzystów z j. polskiego. Syntezy materiału literackiego i językowego. Przygotowanie do matury pisemnej i ustnej. Rozwiązywanie testów – omawianie odpowiedzi, praca nad krótszymi – notatka syntetyzująca i dłuższymi formami wypowiedzi pisemnej. Pytania ustne – ćwiczenia. Pierwsza część zajęć to syntezy materiału literackiego lub językowego. Druga część to rozwiązywanie testów i omawianie odpowiedzi, pisanie krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnej na konkretny temat ( jawne pytania maturalne).Doskonalimy umiejętność autokorekty pisanego tekstu. Praca w grupach, parach, metody aktywizujące. Korzystamy z multimediów. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu maturalne go z j. polskiego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 18:50

Sala 211

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 211.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego – grupa 2

Klub Gier Fabularnych (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25  lat (roczniki 1998 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych grami fabularnymi w wieku od 13 do 25 lat. Gramy w różne systemy – od klasycznego fantasy w stylu Dungeons and Dragons, przez dark fantasy typu Warhammer lub Monastyr, steampunkowego Wolsunga po systemy science-fiction w rodzaju Warhammer 40 000. O jedostrzałach w innych systemach nie wspominając. Wszystko zależy od wyboru Mistrza Gry i jego Graczy. Jeżeli szukasz ludzi o podobnych zainteresowaniach, przestały Ci wystarczać przygody w grach komputerowych, jesteś graczem i chcesz przeżyć przygodę, albo Mistrzem Gry, który szuka graczy – zapraszamy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:45 – 20:00

Sala 204 i 205

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 08 września 2023 roku o godzinie 16:45 w sali 204.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Klub Gier Fabularnych

Koło Młodego Twórcy (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25  lat (roczniki 1998 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Nowicka – kontakt agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży piszącej poezję i prozę oraz dla tych, którzy są zainteresowani pisaniem. W trakcie zajęć doskonalimy warsztat pisarski, rozwijamy wyobraźnię oraz poznajemy nowe możliwości wyrazu. Tak to wygląda oficjalnie. A jak jest naprawdę? Jesteśmy garstką zapaleńców, którzy są ciekawi świata i nie boją się podzielić z innymi swoją wrażliwością. Grupą przyjaciół, którzy dzielą się tym, co mają najcenniejsze – swoimi myślami, tekstami i uczuciami. Każdego z nas interesuje coś innego i w różny sposób podchodzimy do zadań pisarskich, które sobie stawiamy. Na zajęciach wszyscy jesteśmy sobie równi – wspólnie wybieramy temat, na jaki piszemy i pod koniec zajęć rozmawiamy o swoich tekstach, proponując zmiany oraz poprawki. Zależy nam, aby każdy tekst był jak najlepszy. Jeżeli chcesz spróbować, serdecznie zapraszamy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 19:35

Sala 212

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 212 .

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Koło Młodego Twórcy