MKS Pałac Młodzieży

Informujemy, że przy Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego działa Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży” Katowice.

Udział wychowanków Pałacu Młodzieży w rywalizacjach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe wiąże się z założeniem licencji sportowej zawodnika, który musi być w takiej sytuacji członkiem MKS Pałac Młodzieży.

Przynależność do w/w klubu wiąże się z koniecznością m.in.: złożenia deklaracji pisemnej, opłacenia składki członkowskiej oraz dokonywania badań lekarskich upoważniających do startu w zawodach.

Wysokość składki członkowskiej w MKS Pałac Młodzieży od 01.07.2023r. wynosi 100 zł na miesiąc (12 miesięcy w roku). Do tego dochodzi ewentualna opłata za licencję sportową – jej wysokość zależy od dyscypliny sportu (najczęściej jest to kwota od 40 do 100 zł rocznie). Klub nie pobiera opłaty wpisowej.

Z opłat członkowskich pokrywane są całkowicie lub częściowo koszty wyjazdów na zawody (w zależności od dostępności środków z dotacji i składek członkowskich). Opieka pedagogiczna jest organizowana przez Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego.

MKS Pałac Młodzieży posiada osobowość prawną. Prezesem klubu jest Pani Grażyna Adamek – kontakt: grazyna.adamek@pm.katowice.pl.