Język niemiecki

(ostatnia aktualizacja 03.11.2022r.) 

Muzykanci z Bremy (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Grocholska – kontakt joanna.grocholska@pm.katowice.pl  

Zapewnienie dzieciom nauki języka obcego dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych w fromie zabawy i gier dydaktycznych . Treści nauczania, metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju ucznia. Poprzez organizowanie zadań umożliwiających komunikację dzieci aktywnie posługują się językiem obcym.  

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      16:00 – 17:30 

Sala: 148

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 10 lat (roczniki 2012 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Muzykanci z Bremy

 

Lubeckie marcepanki (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Grocholska – kontakt joanna.grocholska@pm.katowice.pl  

Grupa rozpoczynająca naukę od poziomu A0. Rozwija wszystkie kompetencje językowe: rozumienie, komunikacja, słuchanie, czytanie, pisanie. Treści , tematy zajęć dotyczą człowieka i jego najbliższego środowiska , uczestnicy poznają proste reguły gramatyczne, umożliwiające komunikację na poziomie podstawowym do A1. Jest to najlepszy wiek, do wprowadzenia nauki drugiego języka obecgo. Jest bardzo pomocy w szkole w klasach starszych, gdy ustawowo jest wprowadzony do nauczania obowiązkowego. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      17:40 – 19::10 

Sala: 142

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2008 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Lubeckie marcepanki 

 

Szwarcwladzkie torciki (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Grocholska – kontakt joanna.grocholska@pm.katowice.pl  

W zajęciach uczestniczą osoby, które miały kontakt z językiem niemieckim co najmniej rok. Celem zajęć jest utrwalenie poznanych zagadnień językowych, rozwijanie , odkrywanie nowych funkcji językowych, środków językowych, tworzenie, komunikacja. Uczestnicy zajęć mogą mieć wpływ na ustalenie tematów zajęć, kierując się własnymi zainteresowaniami, potrzebami ect. Ponieważ grupa skupia osoby na różnym poziomie językowym, przewiduje się ewentualne przeprowadzenie testu poziomującego – wrzesień 2022, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        16:00 – 17:30 

Sala: 142

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 17 lat (roczniki 2005 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Szwarcwladzkie torciki 

Norymberskie pierniczki (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Grocholska – kontakt joanna.grocholska@pm.katowice.pl  

W zajęciach uczestniczą osoby, które miały kontakt z językiem niemieckim co najmniej dwa lata. Celem zajęć jest utrwalenie poznanych zagadnień językowych, rozwijanie , odkrywanie nowych funkcji językowych, środków językowych, tworzenie, komunikacja. Uczestnicy zajęć mogą mieć wpływ na ustalenie tematów zajęć, kierując się własnymi zainteresowaniami, potrzebami ect. Ponieważ grupa skupia osoby na różnym poziomie językowym, przewiduje się ewentualne przeprowadzenie testu poziomującego – wrzesień 2022, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        17:40 – 19:55 

Sala: 142

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2003 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Norymberskie pierniczki