Język niemiecki

Roszpunka (zajęcia stałe)

Joanna  Grocholska – kontakt do nauczyciela joanna.grocholska@pm.katowice.pl

Zapewnienie dzieciom zabawy i nauki dostosowanej do ich potrzeb rozwojowych. Treści nauczania, metody i techniki pracy dostosowane są do aktualnego etapu rozwoju ucznia, organizowanie zadań umożliwiających komunikację oraz działanie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala: 105

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 10 lat (roczniki 2011 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Roszpunka

 

Wikingowie (zajęcia stałe)

Joanna  Grocholska – kontakt do nauczyciela joanna.grocholska@pm.katowice.pl

Grupa rozpoczynająca naukę od poziomu A0. Rozwija wszystkie kompetencje językowe: rozumienie, komunikacja, słuchanie, czytanie, pisanie. Treści , tematy zajęć dotyczą człowieka i jego najbliższego środowiska ( rodzina, szkoła, hobby ect), uczestnicy poznają proste reguły gramatyczne, umożliwiające komunikację na poziomie podstawowym do A1. Jest to najlepszy wiek, do wprowadzenia nauki drugiego języka obcego. Jest bardzo pomocy w szkole w klasach starszych, gdy ustawowo jest wprowadzony do nauczania obowiązkowego.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:40 – 19:10

Sala: 105

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2008 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Wikingowie

 

Bawarczycy (zajęcia stałe)

Joanna  Grocholska – kontakt do nauczyciela joanna.grocholska@pm.katowice.pl

Zajęcia do młodzieży, które rozpoczynają naukę drugiego języka obcego w szkole-adresowane do uczniów w celu utrwalenia, rozwinięcia kompetencji językowych lub wyrównania ewentualnych braków, wyjaśnienia zagadnień sprawiających trudności językowe.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala: 105

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 15 lat (roczniki 2006 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Bawarczycy

 

Habsburgowie (zajęcia stałe)

Joanna  Grocholska – kontakt do nauczyciela joanna.grocholska@pm.katowice.pl

W zajęciach uczestniczą osoby, które miały kontakt z językiem niemieckim co najmniej rok. Celem zajęć jest utrwalenie poznanych zagadnień językowych, rozwijanie , odkrywanie nowych funkcji językowych, środków językowych, tworzenie, komunikacja. Uczestnicy zajęć mogą mieć wpływ na ustalenie tematów zajęć, kierując się własnymi zainteresowaniami, potrzebami ect. Ponieważ grupa skupia osoby na różnym poziomie językowym, przewiduje się ewentualne przeprowadzenie testu poziomującego – wrzesień 2021, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:40 – 19:55

Sala: 105

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język niemiecki”, a następnie „Habsburgowie