Biologia

Nazwa grupy: Akademia Młodych Biologów „Lykeion”

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kowalczyk

Opis zajęć: Zajęcia laboratoryjne z dziedziny botaniki systematycznej, zoologii, biochemii,  fizjologii zwierząt, genetyki, mikrobiologii, biotechnologii, zajęcia terenowe promujące walory przyrodnicze regionu.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: sobota 10:00 – 13:15

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 1999 – 2003)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Akademia Młodych Biologów „Lykeion””

Nazwa grupy: Biochemia współczesna – videokonferencje 1

Nauczyciel prowadzący: Mirela Markocińska

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne  o tematyce biochemicznej, prowadzone z wykorzystaniem platformy edukacyjnej i skype’a.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 7:30 – 9:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Biochemia współczesna – videokonferencje 1”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Biochemia współczesna – videokonferencje 2

Nauczyciel prowadzący: Mirela Markocińska

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne  o tematyce biochemicznej, prowadzone z wykorzystaniem platformy edukacyjnej i skype’a.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 7:30 – 9:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Biochemia współczesna – videokonferencje 2”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Ciekawa biologia

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Blaut – Howaniec

Opis zajęć: Zajęcia interaktywne zapoznające ze złożonością oraz jednością świata przyrody – różnorodność biologiczna, świat pod mikroskopem, ekperymenty małego biologa, wykorzystanie hodowli pracownianych do poznania biologiii i ekologii zwierząt.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 14:30 – 16:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2006 – 2008)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Ciekawa biologia”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE
Nazwa grupy: Ekologia na wesoło

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Blaut – Howaniec

Opis zajęć: Gry i zabawy edukacyjne, eksperymenty, pogadanki, mini konkursy oraz quizy na temat roślin i zwierząt oraz ich wzajemnych zależnościach w różnych ekosystemach.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: brak sytuacji

Planowany termin zajęć: piątek 10:00 – 13:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 12 lat (roczniki 2006 – 2010)

 

Nazwa grupy: Eksperymenty przyrodnicze

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Środowiska życia organizmów. Wspólne cechy organizmów żywychi ich budowa i skład chemiczny. Poznanie pierwiastkówi postawowych związków chemicznych. Przegląd świata żywego od bakterii po ssaki. Wybrane zagadnienia z ekologii.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 16:00 – 18:25

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2008 – 2010)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Eksperymenty przyrodnicze”

Nazwa grupy: Jestem przyjacielem zwierząt 1

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kowalczyk

Opis zajęć: Biologia i ekologia ryb, ptaków, płazów, gadów, ptaków i ssaków, zagrożenia i sposoby ochrony tych zwierząt.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 14:30 – 16:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 15 lat (roczniki 2003 – 2006)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Jestem przyjacielem zwierząt 1”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Jestem przyjacielem zwierząt 2

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Blaut – Howaniec

Opis zajęć: Zajęcia interaktywne zapoznające z biologią oraz ekologią kręgowców: ryb, ptaków, płazów, gadów, ptaków i ssaków oraz zagrożeniami i sposobami ochrony tych zwierząt.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 14:30 – 16:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 15 lat (roczniki 2003 – 2006)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Jestem przyjacielem zwierząt 2”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Laboratorium biologiczne 1

Nauczyciel prowadzący: Mirela Markocińska

Opis zajęć: Zajęcia laboratoryjne dotyczące mikroskopowania, budowy i podziałów komórki, budowy i funkcjonowanie tkanek, wykrywanie białek i cukrów, zjawisko fotosyntezy, genetyka, budowa i funkcjonowanie organizmów.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Planowany termin zajęć: czwartek co 2 tygodnie 8:30 – 13:20

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

 

Nazwa grupy: Laboratorium biologiczne 2

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Zajęcia laboratoryjne dotyczące mikroskopowania, budowyi podziałów komórki, budowy i funkcjonowania tkanek, budowy i funkcjonowania narządów zmysłów.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Planowany termin zajęć: czwartek co 2 tygodnie 8:30 – 13:20

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 2000 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Laboratorium biologiczne 2”

 

Nazwa grupy: Nauka dla ciekawskich

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Blaut – Howaniec Agnieszka Kowalczyk

Opis zajęć: Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w parcowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Próba holistycznego spojrzenia na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta oraz na wzajemne powiązania w przyrodzie oraz jej barwy i ksz

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 14:30 – 16:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2004 – 2006)

Uwaga! Grupa ta prowadzona jest interdyscyplinarnie – dlatego w systemie rekrutacyjnym wybierz 4 grupy:

  • „biologia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „chemia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „fizyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „matematyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Przyroda wokół nas 1

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Charakterystyka wybranych ekosystemów wodnych i lądowych. Poznanie świata roślin, ich budowy, funkcji i ekologii. Umiejętność rozpoznawania pospolitych roślin rosnących wokół nas.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 14:00 – 16:15

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2008 – 2010)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Przyroda wokół nas 1”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Przyroda wokół nas 2

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Charakterystyka wybranych ekosystemów wodnych i lądowych. Poznanie świata roślin, ich budowy, funkcji i ekologii. Umiejętność rozpoznawania pospolitych roślin rosnących wokół nas.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 12:30 – 15:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 10 lat (roczniki 2008 – 2011)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Przyroda wokół nas 2”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Repetytorium – egzamin gimnazjalny

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Blaut – Howaniec

Opis zajęć: Zajęcia inerdyscyplinarne polegające na gruntownym powtórzeniu oraz usystematyzowaniu wiedzy z nauk matematyczno-przyrodniczych, tj. biologii, chemii, fizyki, geografii; rozwiązywanie różnych zadań problemowych, w tym przykładowych zadań egzaminacyjnych;

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Repetytorium – egzamin gimnazjalny”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Rośliny i zwierzęta – przyroda zaklęta w glinie i szkle

Nauczyciel prowadzący: Krystyna Blaut – Howaniec

Opis zajęć:

Wychowanie przez sztukę dzieci – uczniów szkół podstawowych, realizujemy w ramach interdyscyplinarnych warsztatów ceramiki i szkła artystycznego połączonych z warsztatami przyrodniczymi. Uczniowie rozwiązują problemy plastyczne, poznając techniki rzeźbiarskie, ceramiczne, zdobnicze i szkła artystycznego, w stopniu dostosowanym do ich możliwości i zainteresowań. Stosując różnorodne środki wyrazu artystycznego, uczestnicy rozwijają zdolności manualne, w trakcie pracy w plastycznej glinie formowanej na kole garncarskim i kolorowym szkle. Na części przyrodniczej zajęć, poprzez zabawę, uczą się dostrzegać szczegóły budowy wybranych roślin i zwierząt. Dowiadują się dlaczego liść ma „żyłki” i „ząbki” i dlaczego ryba nie tonie, dlaczego żaba to nie gad, a jaszczurka to nie płaz. Bawiąc się dzieci poznają ciekawostki z życia wybranych gatunków roślin i zwierząt. Poznają nie tylko cechy budowy przystosowujące do życia w danym środowisku, ale także zagrożenia i sposoby ochrony roślin i zwierząt.

Warsztaty odbywają się w specjalistycznej pracowni ceramiki i szkła artystycznego oraz pracowni biologicznej w Pałacu Młodzieży, ul. Mikołowska 26 w Katowicach, zapewniającej bezpieczny przebieg zajęć, otwartej na przyjęcie grup dzieci w wieku szkolnym z różnych placówek edukacyjnych. Pracownia zaopatrzona jest w materiały niezbędne do realizacji warsztatów. Zrealizowane prace są własnością uczestników.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOCwersja PDF)

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: brak sytuacji

Planowany termin zajęć: poniedziałek 9:30 – 11:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2008 – 2010)

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Vademecum przyrodnika

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego oraz budowy i funkcji organizmów, ekologia.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 13:15 – 14:45

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 12 lat (roczniki 2006 – 2011)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Vademecum przyrodnika”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Warsztaty proekologiczne

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Kowalczyk

Opis zajęć: Stan środowiska na Śląsku, przyroda miasta, zagrożone gatunki i sposoby ich ochrony, rozwijanie postaw proekologicznych.

Rodzaj zajęć: okazjonalne (formularz zapisu na zajęcia: wersja DOC, wersja PDF)

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: brak sytuacji

Planowany termin zajęć: piątek 10:00 – 13:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 15 lat (roczniki 2003 – 2008)

 

Nazwa grupy: Wybrane działy biologii

Nauczyciel prowadzący: Mirela Markocińska

Opis zajęć: Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne z dziedzin cytologii, histologii, anatomii, fizjologii zwierząt i człowieka, genetyki.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 16:00 – 18:20

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Wybrane działy biologii”

Nazwa grupy: Z biologią za pan brat

Nauczyciel prowadzący: Mirela Markocińska

Opis zajęć: Przystosowania organizmów do różnorodnych środowisk życia – budowa wewnętrzna i zewnętrzna, zachowania.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 11:00 – 13:20

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2003 – 2005)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Z biologią za pan brat”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Zaczarowany świat przyrody 1

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Charakterydtyka wybranych środowisk życia. Przegląd wybranych grup zwierząt. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 9:00 – 10:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 4 do 7 lat (roczniki 2011 – 2014)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Zaczarowany świat przyrody 1”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Zaczarowany świat przyrody 2

Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Suchanek

Opis zajęć: Charakterystyka wybranych środowisk życia. Przegląd wybranych grup zwierząt. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 11:00 – 12:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 4 do 7 lat (roczniki 2011 – 2014)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Zaczarowany świat przyrody 2”

Uwaga! Grupa ta prowadzona jest interdyscyplinarnie – dlatego w systemie rekrutacyjnym wybierz także dodatkowo: „origami”, a potem „zaczarowany świat przyrody”.

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Zajęcia warsztatowe – biochemia współczesna

Nauczyciel prowadzący: Mirela Markocińska

Opis zajęć: Zajęcia laboratoryjne z biochemii, informatyki.

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 13:20 – 15:40

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 19 lat (roczniki 1999 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „biologia”, a potem „Zajęcia warsztatowe – biochemia współczesna”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE