Biologia

Oferta na rok szkolny 2024/2025.

Obecnie nie ma możliwości zapisania się na zajęcia w bieżącym roku szkolnym 2023/2024!

Nauka dla ciekawskich (zajęcia okresowe)

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 12 lat (roczniki 20122013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt: agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl oraz Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt: krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Zajęcia pozwalają dostrzec rozmaite powiązania występujące w przyrodzie. Pozwalają także poznać rolę barw i kształtów występujących u zwierząt. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym: chemicznym, fizycznym, mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

15:00 – 17:20

Sala 245

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 18 września 2024 roku.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla ciekawskich

 

Eksperymenty przyrodnicze (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do10 lat (roczniki20142016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt: katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl 

Wspólne cechy organizmów żywych- budowa i skład chemiczny. Poznanie prostych pierwiastków  i podstawowych związków chemicznych. Przegląd świata żywego od bakterii po zaawansowane ewolucyjnie ssaki. Wpływ człowieka na środowisko – jak się zachowywać ,żeby nie szkodzić przyrodzie. Położenie nacisku na ekologię, ochronę przyrody i ochronę środowiska. Rozbudzanie pasji przyrodniczych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    16:00 – 18:20 

Sala 244, 245

     

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Eksperymenty przyrodnicze 

Przyroda wokół nas (zajęcia okresowe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do10 lat (roczniki20142016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt: katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl 

Charakterystyka wybranych ekosystemów  wodnych i lądowych. Poznanie niezwykłego świata roślin, od maleńkich mchów do olbrzymich drzew, ich budowy, funkcji i ekologii.Uświadomienie dzieciom ich wielkiego znaczenia dla naszego ludzkiego życia i całego ekosystemu ziemskiego. Umiejętność rozpoznawania pospolitych roślin rosnących wokół nas. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
13:30 – 15:50 

Sala 244

       

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 17 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Przyroda wokół nas 

Vademecum Młodego Biologa (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od12do14 lat (roczniki20102012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt: agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl 

Podczas zajęć planowane jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, przygotowanie m.in. do konkursów, konferencji naukowych, klas o profilu biologicznym, Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Zajęcia mają na celu powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z biologii zdobytej w szkole podstawowej, nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych, argumentowania, wnioskowania i formułowania opinii, wykorzystania i tworzenia informacji. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 18:20 

Sala 245 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Vademecum Młodego Biologa 

Vademecum przyrodnika (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od9do11 lat (roczniki20132015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt: katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl 

Zajęcia dotyczą bogatego świata zwierzęcych zachowań ( od narodzin aż do śmierci). Pokazują ,że zwierzęta muszą  borykać się  z wieloma problemami, aby przetrwać i przekazać geny nastepnemu pokoleniu. Zwierzęta to istoty zdolne do racjonalnych wyborów i podejmowanie decyzji, ich życiem kieruje nie tylko instynkt. Poznajemy jak zdobywają pożywienie, partnera, jak chronią się przed niebezpieczeństwem, dlaczego i gdzie migrują. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 17:30 

Sala 245 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 16 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Vademecum przyrodnika 

Akademia Młodych Biologów „Lykeion” (zajęcia stałe) 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od14do18 lat (roczniki20062010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt: agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl 

Grupa składa się z dwóch stopni. Pierwszy z nich uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny botaniki systematycznej, zoologii, biochemii, fizjologii zwierząt, genetyki, mikrobiologii, biotechnologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo bierze udział w zajęciach terenowych promujących walory przyrodnicze regionu. Drugi stopień realizuje projekty badawcze przy współpracy z naukowcami UŚ oraz uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w różnych instytucjach naukowych. Wyniki badań są prezentowane podczas konferencji naukowych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 18:20 

Sala 244 

         

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Akademia Młodych Biologów „Lykeion” 

Interesująca biologia (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od15do16 lat (roczniki20082009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Roman Mizerski – do września 2024 roku kontakt poprzez Agnieszka Kowalczyk: agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów 1-2 klas szkół średnich. Obejmują zagadnienia z cytologii, histologii, biochemii i anatomii. Uczestnicy poznają strukturę, funkcję i metabolizm biologicznie ważnych molekuł, szlaki metaboliczne w komórce, budowę organizmów, działanie poszczególnych układów, zasady regulacji procesów fizjologicznych na poziomie komórek, narządów i całego organizmu. Podczas zajęć wykonywane są podstawowe analizy, doświadczenia przy pomocy przyrządów laboratoryjnych. Podsumowaniem działów są testy sprawdzające.

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
       16:00 – 18:15

Sala 244

   

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Interesująca biologia 

Współczesna biologia (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do19 lat (roczniki20052007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: dr Roman Mizerski – do września 2024 roku kontakt poprzez Agnieszka Kowalczyk: agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów 3-4 klas szkół średnich. Obejmują zagadnienia z fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, biotechnologii i ekologii. Podczas zajęć poznają aktualne wyniki badań, śledzą postęp rozwoju nauk przyrodniczych i medycznych, dostrzegają związek między organizmami oraz ich środowiskiem życia. Podsumowaniem działów są testy sprawdzające.

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:00 – 18:15

Sala 244/245

       

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Współczesna biologia 

Repetytorium maturalne z biologii gr. 1 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do19 lat (roczniki20052007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Wachstiel – kontakt: iwona.wachstiel@pm.katowice.pl 

Rozwiązywanie zadań z zakresu zagadnień wymaganych na egzaminie maturalnym z biologii.

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:00 – 19:15 

Sala 235

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 4 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne z biologii gr. 1

Repetytorium maturalne z biologii gr. 2 (zajęcia stałe) 

WOLNE MIEJSCA  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od17do19 lat (roczniki20052007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Wachstiel – kontakt: iwona.wachstiel@pm.katowice.pl 

Rozwiązywanie zadań z zakresu zagadnień wymaganych na egzaminie maturalnym z biologii.

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:00 – 19:15 

Sala 235 

   

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 5 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne z biologii gr. 2