Biologia

(ostatnia aktualizacja 02.11.2022r.) 

Zaczarowany świat przyrody 1 (zajęcia okazjonalne)

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl  

Charakterystyka wybranych środowisk życia( woda, gleba, powietrze). Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem.Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta są piękne i potrzebne w przyrodzie, a ich różnorodność to bogactwo, o które powinniśmy dbać. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        9:00 – 10:30 

Sala: 244 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2015 – 2017).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Zaczarowany świat przyrody 2 (zajęcia okazjonalne) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl  

Charakterystyka wybranych środowisk życia( woda, gleba, powietrze). Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem. Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta są piękne i potrzebne w przyrodzie, a ich różnorodność to bogactwo, o które powinniśmy dbać. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        10:45- 12:15

Sala: 244 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2015 – 2017). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

 

Rośliny i zwierzęta – przyroda w sztukach plastycznych zaklęta (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl  

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest umiejętność połączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie. W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii, dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych – zdobienie materiałów, druk na papierze oraz innych podłożach, podstawy recyclingu oraz upcyclingu. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
9:30 – 11:50 

Sala: 244/245 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2012 – 2014). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

 

Eksperymenty przyrodnicze (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl  

Wspólne cechy organizmów żywych – ich budowa i skład chemiczny. Poznanie prostych pierwiastków i podstawowych związków chemicznych. Przegląd świata żywego od bakterii po zaawansowane ewolucyjnie ssaki. Wpływ człowieka na środowisko – jak się zachowywać aby nie szkodzić przyrodzie. Położenie nacisku na ekologię, ochronę przyrody i ochronę środowiska.Podczas zajęć dzieci wykonują szereg eksperymentów i obserwacji , które pozwalają na zrozumienie zależności i praw panujących w przyrodzie , co powoduje rozbudzanie pasji przyrodniczych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      16:00 – 18:20 

Sala: 244 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 9 lat (roczniki 2013 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Eksperymenty przyrodnicze 

Przyroda wokół nas (zajęcia okresowe) 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl  

Charakterystyka wybranych ekosystemów wodnych i lądowych. Poznanie niezwykłego świata roślin od maleńkich mchów do olbrzymich drzew, ich budowy, funkcji i ekologii. Rośliny to istoty żywe , które mają własne sprawy i borykają się z wieloma trudnościami, tak jak inne żywe organizmy na Ziemi. Uświadomienie dzieciom ich wielkiego znaczenia dla naszego ludzkiego życia i całego ekosystemu ziemskiego. Umiejętność rozpoznawania pospolitych roślin rosnących wokół nas. Na zajęciach dzieci wykonują ćwiczenia, obserwacje i eksperymenty pozwalające im poznać prawidłowości panujące w przyrodzie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

13:30 – 15:50 

Sala: 244 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2012 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Przyroda wokół nas 

 

Vademecum przyrodnika (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl  

Zajęcia dotyczą bogatego świata zwierzęcych zachowań( od narodzin aż do śmierci). Pokazują , że zwierzęta muszą borykać się z wieloma problemami, aby przetrwać i przekazać geny następnemu pokoleniu. Zwierzęta to istoty zdolne do racjonalnych wyborów i podejmowania decyzji, ich życiem kieruje nie tylko instynkt. Poznamy jak zdobywają pożywienie, partnera, jak się chronią przed niebezpieczeństwami, dlaczego i gdzie migrują. Nauka o zachowaniach zwierząt może rzucić światło na nasze ludzkie poczynania, przyczyniając się w ten sposób do naszego samopoznania. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:00 – 16:30 

Sala: 245 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 11 lat (roczniki 2011 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Vademecum przyrodnika 

 

Spotkania z przyrodą – Młodzi dla przyrody (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia zapoznają dzieci z aktualnym stanem środowiska przyrodniczego regionu. Podczas warsztatów zdobędą informacje na temat powietrza, wody, gleby oraz elementów przyrody ożywionej. Ważnym aspektem będzie zwrócenie uwagi na przyczyny zagrożeń i sposoby ochrony. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom włączą się do działań na rzecz ochrony przyrody. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

11:10 – 13:25

Sala: 245 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2009 – 2011). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z Przyrodą – Te co skaczą i pływają do pracowni zapraszają (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl  

Zajęcia prowadzone są w sali hodowli, w której zgromadzone są okazy drobnych bezkręgowców i kręgowców. Jednym z celów zajęć jest przełamanie oporów dzieci przed kontaktem ze zwierzętami. Dzieci poznają prawidłowe zasady prowadzenia hodowli zwierzęcych w warunkach domowych i klasy szkolnej. Poznają zasady zakładania hodowli, ich pielęgnacji oraz uczulane są na sprawy odpowiedzialności za żywe zwierzę. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są także z nazewnictwem zoologicznym oraz biologią zwierząt. Ponadto mają okazję obserwacji wybranych okazów pod binokularami. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

11:10 – 13:25

Sala: 244 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2009 – 2012). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z Przyrodą – Ekologia na wesoło (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl  

Zajęcia zapoznają dzieci z zależnościami w przyrodzie oraz z prawidłowym znaczeniem słów: ekologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska. Zajęcia prowadzone są w formie konkursu i wesołej zabawy – w ten sposób dzieci poznają przystosowania zwierząt do środowiska oraz sposoby roślin do zasiedlania nowych terenów. Dzieci uczą się także rozpoznawać zwierzęta po pozostawionych przez nie śladach w terenie (np. żery, gniazda, poroża, pióra, odchody, głosy, nory, itp.). 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  8:45 – 11:05 

Sala: 244 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2009 – 2012). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Spotkania z przyrodą – Podróże z przyrodą (zajęcia okazjonalne) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia pozwolą dzieciom odkryć tajemnice świata przyrody. Podczas warsztatów odbędą wędrówkę śladami rzadkich i zagrożonych gatunków. Odkryją miejsca cenne przyrodniczo w regionie, Polsce, Europie i na świecie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

8:45 – 11:05

Sala: 245 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2009 – 2011). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Nauka dla Ciekawskich (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl i  Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Zajęcia pozwalają dostrzec rozmaite powiązania występujące w przyrodzie. Pozwalają także poznać rolę barw i kształtów występujących u zwierząt. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym: chemicznym, fizycznym, mikroskopami i binokularami. Całroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:00 – 17:20

Sala: 245 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdycyplinarne”, a następnie „Nauka dla Ciekawskich

 

Vademecum Młodego Biologa (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl  

Podczas zajęć planowane jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, przygotowanie m.in. do konkursów, konferencji naukowych, klas o profilu biologicznym, Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Zajęcia mają na celu powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z biologii zdobytej w szkole podstawowej, nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych, argumentowania, wnioskowania i formułowania opinii, wykorzystania i tworzenia informacji. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      16:00 – 18:20 

Sala: 245 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 15 lat (roczniki 2007 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Vademecum Młodego Biologa 

 

Laboratorium biologiczne (zajęcia okazjonalne) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl  i Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl  

Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych ze szkół średnich. Tematyka zajęć ustalana jest z nauczycielem. Podczas zajęć realizowane są zagadnienia z zakresu ustalonego tematu i przeprowadzane są doświadczenia. Proponowane tematy to między innymi: wykrywanie białek i aminokwasów, wykrywanie węglowodanów w produktach naturalnych, tkanki zwierzęce itp. 

Budowa komórki i jej funkcje. Podziały komórkowe komórki somatycznej i gegeratywnej. Budowa mikroskopu, sporządzanie preparatów mikroskopowych i nauka mikroskopowania. Tkanki roślinne – obserwacje mikroskopowe. Elementy fizjologii zwierząt. Poznanie budowy narządów zmysłu oraz ich funkcjonowania. Orientowanie się w środowisku ,dzięki zaawansowanym narządom zmysłów 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
   

8:30 – 10:50 

Sala: 244, 245

10:55 – 13:15 

Sala: 244, 245 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2003 – 2007). 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Biochemia współczesna (zajęcia okresowe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl  

Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych ze szkół średnich. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące struktury i funkcji makrocząsteczek będących podstawowymi składnikami komórek, kinetykę reakcji enzymatycznych. Omawiana jest ich rola i funkcja w metabolizmie, przebieg, lokalizacja procesów metabolicznych zachodzacych w komórce. Prowadzone doświadczenia umożliwiają zdobycie umiejętności wykonywania analiz i obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
13:30 – 15:50 

Sala: 244 

         

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14  do 19 lat (roczniki 2003 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Biochemia współczesna 

Akademia Młodych Biologów „Lykeion” (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl  

Grupa składa się z dwóch stopni. Pierwszy z nich uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny botaniki systematycznej, zoologii, biochemii, fizjologii zwierząt, genetyki, mikrobiologii, biotechnologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo bierze udział w zajęciach terenowych promujących walory przyrodnicze regionu. Drugi stopień realizuje projekty badawcze przy współpracy z naukowcami UŚ oraz uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w różnych instytucjach naukowych. Wyniki badań są prezentowane podczas konferencji naukowych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
          10:00 – 12:20 

Sala: 245, uczelnie wyższe 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2003 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Akademia Młodych Biologów „Lykeion” 

Repetytorium maturalne – grupa 2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Wachstiel – kontakt iwona.wachstiel@pm.katowice.pl  

Zajęcia teoretyczne przeznaczone dla osób przygotowujących się do matury z biologii. grupa 1 i grupa 2 realizują ten sam program – należy wybrać jedną spośród tych grup. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      17:00 – 19:15 

Sala: 208

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2002 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne – grupa 2 

Wybrane działy biologii – grupa 2 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl  

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu cytologii, histologii, genetyki,anatomii i fizjologii człowieka. Omawiana jest struktura, funkcja metabolizm biologicznie ważnych molekuł, lokalizacja i przebieg szlaków metabolicznych, budowa i organizacja organizmów,budowa i fizjologia poszczególnych układów, zasady regulacji poszczególnych procesów fizjologicznych na poziomie komórek, narządów i całego organizmu. Prowadzone doświadczenia umożliwiają zdobycie umiejętności wykonywania analiz i obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

16:00 – 18:20 

Sala: 245 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14  do 19 lat (roczniki 2003 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Wybrane działy biologii – grupa 2 

Repetytorium maturalne – grupa 1 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Wachstiel – kontakt iwona.wachstiel@pm.katowice.pl  

Zajęcia teoretyczne przeznaczone dla osób przygotowujących się do matury z biologii. Grupa 1 i grupa 2 realizują ten sam program – należy wybrać jedną spośród tych grup. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 

 

17:00 – 19:15 

Sala: 235 

       

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2002 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne – grupa 1 

Wybrane działy biologii -grupa 1 (zajęcia stałe) 

 

 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl  

Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu cytologii, histologii, genetyki,anatomii i fizjologii człowieka. Omawiana jest struktura, funkcja metabolizm biologicznie ważnych molekuł, lokalizacja i przebieg szlaków metabolicznych, budowa i organizacja organizmów,budowa i fizjologia poszczególnych układów, zasady regulacji poszczególnych procesów fizjologicznych na poziomie komórek, narządów i całego organizmu. Prowadzone doświadczenia umożliwiają zdobycie umiejętności wykonywania analiz i obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
 16:00 – 18:20 

Sala: 244