Biologia

Zaczarowany świat przyrody 2 (zajęcia okresowe)

Katarzyna Suchanek – kontakt do nauczyciela katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Charakterystyka wybranych środowisk życia( woda, gleba, powietrze). Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem. Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta sa piękne i potrzebne w przyrodzie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:00 – 12:30

Sala: 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014 – 2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Zaczarowany świat przyrody 2

 

Zaczarowany świat przyrody 1 (zajęcia okresowe)

Katarzyna Suchanek – kontakt do nauczyciela katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Charakterystyka wybranych środowisk życia( woda, gleba, powietrze). Przegląd wybranych grup zwierząt od maleńkich bezkręgowców po osiągające duże rozmiary ssaki. Obserwacja żywych okazów hodowanych w pracowni. Położenie nacisku na kontakt z żywym zwierzęciem. Uświadomienie faktu, że wszystkie zwierzęta są piękne i potrzebne w przyrodzie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:00 – 10:30

Sala: 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2014 – 2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Zaczarowany świat przyrody 1

 

Rośliny i zwierzęta – przyroda w sztukach plastycznych zaklęta (zajęcia okazjonalne)

Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt do nauczyciela krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowni biologii oraz w pracowni sztuk plastycznych. Celem zajęć jest umiejętność połączenia nauki ze sztuką oraz dostrzegania przyrody w sztuce i sztuki w przyrodzie. W sposób interaktywny, z wykorzystaniem m.in. środków audiowizualnych, sprzętu mikroskopowego oraz żywych okazów z hodowli pracowni biologii, dzieci zapoznają się z najciekawszymi faktami z życia wybranych grup zwierząt oraz roślin. Ponadto poznają zagrożenia oraz sposoby ochrony wybranych gatunków. W ten sposób zdobytą wiedzę przyrodniczą przekuwają na pracę plastyczną wykonywaną w różnych technikach graficznych – zdobienie materiałów, druk na papierze oraz innych podłożach, podstawy recyclingu oraz upcyclingu.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
09:30 – 11:50

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2011 – 2013).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Vademecum przyrodnika (zajęcia stałe)

Katarzyna Suchanek – kontakt do nauczyciela katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Zajęcia dotyczą bogatego świata zwierzęcych zachowań( od narodzin aż do śmierci). Pokazują ,że zwierzęta muszą borykać się z wieloma problemami, aby przetrwać i przekazać geny następnemu pokoleniu. Zwierzęta to istoty zdolne do racjonalnych wyborów i podejmowania decyzji, ich życiem kieruje nie tylko instynkt. Poznamy jak zdobywają pożywienie, partnera, jak się chronią przed niebezpieczeństwami, dlaczego i gdzie migrują.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
14:30 – 16:00

Sala: 245

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 11 lat (roczniki 2010 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Vademecum przyrodnika

 

Eksperymenty przyrodnicze (zajęcia stałe)

Katarzyna Suchanek – kontakt do nauczyciela katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Wspólne cechy organizmów żywych – ich budowa i skład chemiczny. Poznanie prostych pierwiastków i podstawowych związków chemicznych. Przegląd świata żywego od bakterii po zaawansowane ewolucyjnie ssaki. Wpływ człowieka na środowisko – jak się zachowywać aby nie szkodzić przyrodzie. Położenie nacisku na ekologię, ochronę przyrody i ochronę środowiska. Rozbudzanie pasji przyrodniczych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:20

Sala: 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2011 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Eksperymenty przyrodnicze

 

Przyroda wokół nas (zajęcia okresowe)

Katarzyna Suchanek – kontakt do nauczyciela katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Charakterystyka wybranych ekosystemów wodnych i lądowych. Poznanie niezwykłego świata roślin od maleńkich mchów do olbrzymich drzew, ich budowy, funkcji i ekologii. Uświadomienie dzieciom ich wielkiego znaczenia dla naszego ludzkiego życia i całego ekosystemu ziemskiego. Umiejętność rozpoznawania pospolitych roślin rosnących wokół nas.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

13:30 – 15:55

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2011 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Przyroda wokół nas

 

Spotkania z przyrodą – Te co skaczą i pływają do pracowni zapraszają (zajęcia okazjonalne)

Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt do nauczyciela krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia prowadzone są w sali hodowli, w której zgromadzone są okazy bezkręgowców i kręgowców. Jednym z celów zajęć jest przełamanie oporów dzieci przed kontaktem ze zwierzętami. Dzieci poznają prawidłowe zasady prowadzenia hodowli zwierzęcych w warunkach domowych i klasy szkolnej. Poznają zasady zakładania hodowli, ich pielęgnacji oraz uczulane są na sprawy odpowiedzialności za żywe zwierzę. Podczas zajęć dzieci zapoznawane są także z nazewnictwem zoologicznym oraz biologią zwierząt. Ponadto mają okazję obserwacji wybranych okazów pod binokularami.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:00 – 13:20

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2008 – 2011).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Spotkania z przyrodą – Młodzi dla przyrody (zajęcia okazjonalne)

Agnieszka Kowalczyk – kontakt do nauczyciela agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia zapoznają dzieci z aktualnym stanem środowiska przyrodniczego regionu. Podczas warsztatów zdobędą informacje na temat powietrza, wody, gleby oraz elementów przyrody ożywionej. Ważnym aspektem będzie zwrócenie uwagi na przyczyny zagrożeń i sposoby ochrony. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom włączą się do działań na rzecz ochrony przyrody.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
11:00 – 13:20

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2008 – 2011).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Spotkania z przyrodą – Ekologia na wesoło (zajęcia okazjonalne)

Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt do nauczyciela krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia zapoznają dzieci z zależnościami w przyrodzie oraz z prawidłowym znaczeniem słów: ekologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska. Zajęcia prowadzone są w formie konkursu i wesołej zabawy – w ten sposób dzieci poznają przystosowania zwierząt do środowiska oraz sposoby roślin do zasiedlania nowych terenów. Dzieci uczą się także rozpoznawać zwierzęta po pozostawionych przez nie w terenie śladach (np. żery, gniazda, poroża, pióra, odchody, głosy, nory, itp.).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:50

Sala: 244

 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2008 – 2011).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Spotkania z przyrodą – Podróże z przyrodą (zajęcia okazjonalne)

Agnieszka Kowalczyk – kontakt do nauczyciela agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia pozwolą dzieciom odkryć tajemnice świata przyrody. Podczas warsztatów odbędą wędrówkę śladami rzadkich i zagrożonych gatunków. Odkryją miejsca cenne przyrodniczo w regionie, Polsce, Europie i na świecie.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:50

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2008 – 2011).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Nauka dla ciekawskich (zajęcia okresowe)

Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt do nauczyciela krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Agnieszka Kowalczyk – kontakt do nauczyciela agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Ponadto dzieci poznają rozmaite powiązania występujące w przyrodzie oraz poznają rolę barw i kształtów. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym chemicznym, fizycznym oraz biologicznym, w tym mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2008 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla ciekawskich

 

Ciekawa biologia (zajęcia stałe)

Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt do nauczyciela krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia interaktywne prowadzone z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych, zapoznają dzieci ze złożonością oraz jednością świata przyrody. Dzieci poznają zasady podziału systematycznego organizmów żywych, poznają wybrane grupy zwierząt oraz poznają funkcjonowanie wybranych ekosystemów lądowych i wodnych. Zapoznają się z budową mikroskopu oraz zasadami mikroskopowania, poznają życie w kropli wody, wykonują proste eksperymenty, ucząc się obserwacji, analizy oraz wnioskowania. Całoroczne zajęcia kończą się wycieczką edukacyjną do Śląskiego ZOO.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:30 – 17:55

Sala: 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2008 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Ciekawa biologia

 

Vademecum Młodego Biologa (zajęcia stałe)

Agnieszka Kowalczyk – kontakt do nauczyciela agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Podczas zajęć planowane jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, przygotowanie m.in. do konkursów, konferencji naukowych, klas o profilu biologicznym, Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Zajęcia mają na celu powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z biologii zdobytej w szkole podstawowej, nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych, argumentowania, wnioskowania i formułowania opinii, wykorzystania i tworzenia informacji.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:20

Sala: 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 15 lat (roczniki 2006 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „BIOLOGIA”, a następnie „Vademecum Młodego Biologa

 

Akademia Młodych Biologów „Lykeion” (zajęcia stałe)

Agnieszka Kowalczyk – kontakt do nauczyciela agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Grupa składa się z dwóch stopni. Pierwszy z nich uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny botaniki systematycznej, zoologii, biochemii, fizjologii zwierząt, genetyki, mikrobiologii, biotechnologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo bierze udział w zajęciach terenowych promujących walory przyrodnicze regionu. Drugi stopień realizuje projekty badawcze przy współpracy z naukowcami UŚ oraz uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w różnych instytucjach naukowych. Wyniki badań są prezentowane podczas konferencji naukowych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty

10:00 – 13:05

Sala: 244, 245, uczelnie wyższe

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Akademia Młodych Biologów „Lykeion”

 

Laboratorium biologiczne (zajęcia okazjonalne)

Mirela Markocińska – kontakt do nauczyciela mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Katarzyna Suchanek – kontakt do nauczyciela katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych ze szkół średnich. Tematyka zajęć ustalana jest z nauczycielem. Podczas zajęć omawiane są zagadnienie z zakresu realizowanego tematu i przeprowadzane są doświadczenia . Proponowane tematy to : wykrywanie białek, węglowodanów w produktach, fotosynteza, obserwacja tkanek zwierzęcych itp.

Budowa komórki i jej funkcje. Podziały komórkowe komórki somatycznej i generatywnej. Budowa mikroskopu, sporządzanie preparatów mikroskopowych i nauka mikroskopowania. Tkanki roślinne – obserwacje mikroskopowe. Elementy fizjologii zwierząt. Poznanie budowy narządów zmysłu oraz ich funkcjonowania. Orientowanie się w środowisku ,dzięki zaawansowanym narządom zmysłów.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
08:30 – 10:50

10:55 – 13:15

Sala: 244, 245

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19 lat (roczniki 2002 – 2006).

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: wersja DOC, wersja PDF.

 

Wybrane działy biologii – grupa 2 (zajęcia stałe)

Mirela Markocińska – kontakt do nauczyciela mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. Obejmują zagadnienia z cytologii, histologii, biochemii, genetyki, anatomii i fizjologii człowieka. Omawiana jest struktura, funkcja i metabolizm biologicznie ważnych molekuł , lokalizacja i przebieg podstawowych szlaków metabolicznych w komórce, regulacja i integracja metabolizmu, budowa i organizacja organizmów, budowa i fizjologia poszczególnych układów, zasady regulacji procesów fizjologicznych na poziomie komórek, narządów i całego organizmu. Celem laboratoriów jest umożliwienie zdobycia uczestnikom zajęć umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych analiz, doświadczeń oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
 

 

16:00 – 18:20

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2002 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Wybrane działy biologii – grupa 2

 

Wybrane działy biologii – grupa 1 (zajęcia stałe)

Mirela Markocińska – kontakt do nauczyciela mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych ze szkół średnich. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące struktury i funkcji makrocząsteczek, będących podstawowymi składnikami komórek, mechanizmów i kinetyki enzymów, koenzymów. Omawiana jest ich rola i funkcja metabolizmie, przebiegu, lokalizacji i regulacji podstawowych szlaków metabolicznych w komórce. Celem laboratoriów jest umożliwienie zdobycia uczestnikom zajęć umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych analiz, stosowanych w laboratorium biochemicznym oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:20

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2002 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Wybrane działy biologii – grupa 1

 

Biochemia współczesna (zajęcia okresowe)

Mirela Markocińska – kontakt do nauczyciela mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych ze szkół średnich. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące struktury i funkcji makrocząsteczek, będących podstawowymi składnikami komórek, mechanizmów i kinetyki enzymów, koenzymów. Omawiana jest ich rola i funkcja metabolizmie, przebiegu, lokalizacji i regulacji podstawowych szlaków metabolicznych w komórce. Celem laboratoriów jest umożliwienie zdobycia uczestnikom zajęć umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych analiz, stosowanych w laboratorium biochemicznym oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
13:30 – 15:50

Sala: 244

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 2002 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Biochemia współczesna”.

 

Repetytorium maturalne – grupa 1 (zajęcia stałe)

Iwona Wachstiel – kontakt do nauczyciela iwona.wachstiel@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do matury z biologii.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15

Sala 235

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2001 – 2004) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne – grupa 1

 

Repetytorium maturalne – grupa 2 (zajęcia stałe)

Iwona Wachstiel – kontakt do nauczyciela iwona.wachstiel@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do matury z biologii.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty

17:00 – 19:15

Sala 332

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20 lat (roczniki 2001 – 2004) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne – grupa 2