Biologia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(ostatnia aktualizacja strony: 19 września 2023 roku)

Nauka dla Ciekawskich (zajęcia okresowe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13  lat (roczniki 2011 –2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl oraz Krystyna Blaut-Howaniec – kontakt krystyna.blaut@pm.katowice.pl

Zajęcia interdyscyplinarne prowadzone w pracowniach biologii, chemii, fizyki i matematyki. Stanowią próbę holistycznego spojrzenia dzieci na przyrodę i jej elementy: wodę, powietrze, glebę, rośliny i zwierzęta. Zajęcia pozwalają dostrzec rozmaite powiązania występujące w przyrodzie. Pozwalają także poznać rolę barw i kształtów występujących u zwierząt. W każdej pracowni dzieci wykonują ciekawe eksperymenty, dokonują różnych obserwacji przyrodniczych oraz uczą się posługiwania sprzętem laboratoryjnym: chemicznym, fizycznym, mikroskopami i binokularami. Całoroczne zajęcia kończą się Międzyszkolnym Turniejem Ciekawskich.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:20

Sala 245

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 15:00 w sali 245.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Interdyscyplinarne”, a następnie „Nauka dla Ciekawskich

Eksperymenty przyrodnicze (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10  lat (roczniki 2013 –2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Wspólne cechy organizmów żywych – ich budowa i skład chemiczny. Poznanie prostych pierwiastków i prostych związków chemicznych. Przegląd świata żywego od bakterii po zaawansowane ewolucyjnie ssaki. Wpływ człowieka na środowisko – jak się zachowywać, aby nie szkodzić przyrodzie. Położenie nacisku na ekologię, ochronę przyrody i ochronę środowiska. Rozbudzanie pasji przyrodniczych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:20

Sala 244

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 244.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Eksperymenty przyrodnicze

 Przyroda wokół nas (zajęcia okresowe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10  lat (roczniki 2013 –2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Charakterystyka wybranych ekosystemów wodnych i lądowych. Poznanie niezwykłego świata roślin od maleńkich mchów do olbrzymich drzew, ich budowy, funkcji i ekologii. Uświadomienie dzieciom ich wielkiego znaczenia dla naszego ludzkiego życia i całego ekosystemu ziemskiego. Umiejętność rozpoznawania pospolitych roślin rosnących wokół nas.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
13:30 – 15:50

Sala 244

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 13:30 w sali 244.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Przyroda wokół nas

 Vademecum przyrodnika (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 11  lat (roczniki 2012 –2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Suchanek – kontakt katarzyna.suchanek@pm.katowice.pl

Zajęcia dotyczą bogatego świata zwierzęcych zachowań (od narodzin aż do śmierci). Pokazują, że zwierzęta muszą się borykać z wieloma problemami, aby przetrwać i przekazać geny następnemu pokoleniu. Zwierzęta to istoty zdolne do racjonalnych wyborów i podejmowania decyzji, ich życiem kieruje nie tylko instynkt. Poznajemy jak zdobywają pożywienie, partnera, jak chronią się przed niebezpieczeństwami, dlaczego i gdzie migrują.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala 245

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 245.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Vademecum przyrodnika

 Vademecum Młodego Biologa (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14  lat (roczniki 2009 –2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Podczas zajęć planowane jest rozwijanie zainteresowań biologicznych, przygotowanie m.in. do konkursów, konferencji naukowych, klas o profilu biologicznym, Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Zajęcia mają na celu powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z biologii zdobytej w szkole podstawowej, nabycie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych, argumentowania, wnioskowania i formułowania opinii, wykorzystania i tworzenia informacji.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:20

Sala 245

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 245.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Vademecum Młodego Biologa

Akademia Młodych Biologów „Lykeion” (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 18  lat (roczniki 2005 –2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Kowalczyk – kontakt agnieszka.kowalczyk@pm.katowice.pl

Grupa składa się z dwóch stopni. Pierwszy z nich uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych z dziedziny botaniki systematycznej, zoologii, biochemii, fizjologii zwierząt, genetyki, mikrobiologii, biotechnologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dodatkowo bierze udział w zajęciach terenowych promujących walory przyrodnicze regionu. Drugi stopień realizuje projekty badawcze przy współpracy z naukowcami UŚ oraz uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w różnych instytucjach naukowych. Wyniki badań są prezentowane podczas konferencji naukowych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
10:00 – 12:20

Sala 245, uczelnie wyższe

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 09 września 2023 roku o godzinie 10:00 w sali 245.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Akademia Młodych Biologów „Lykeion”

Biochemia współczesna (zajęcia okresowe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19  lat (roczniki 2004 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Oferta skierowana jest dla grup zorganizowanych ze szkół średnich. Program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące struktury i funkcji makrocząsteczek, będących podstawowymi składnikami komórek, mechanizmów i kinetyki enzymów, koenzymów. Omawiana jest ich rola i funkcja w metabolizmie, przebiegu, lokalizacji i regulacji podstawowych szlaków metabolicznych w komórce. Celem laboratoriów jest umożliwienie zdobycia uczestnikom zajęć umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych analiz, stosowanych w laboratorium biochemicznym oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
13:30 – 15:45

Sala 244

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2023 roku o godzinie 13:30 w sali 244.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Biochemia współczesna

Wybrane działy biologii – grupa 1 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19  lat (roczniki 2004 –2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. Obejmują zagadnienia z cytologii, histologii, biochemii, genetyki, anatomii i fizjologii człowieka. Omawiana jest struktura, funkcja i metabolizm biologicznie ważnych molekuł, lokalizacja i przebieg podstawowych szlaków metabolicznych w komórce, regulacja i integracja metabolizmu, budowa i organizacja organizmów, budowa i fizjologia poszczególnych układów, zasady regulacji procesów fizjologicznych na poziomie
komórek, narządów i całego organizmu. Celem laboratoriów jest umożliwienie zdobycia uczestnikom zajęć umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych analiz, doświadczeń oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:15

Sala 244

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 244.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Wybrane działy biologii – grupa 1

 Wybrane działy biologii – grupa 2 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 19  lat (roczniki 2004 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Mirela Markocińska – kontakt mirela.markocinska@pm.katowice.pl

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół średnich. Obejmują zagadnienia z cytologii, histologii, biochemii, genetyki, anatomii i fizjologii człowieka. Omawiana jest struktura, funkcja i metabolizm biologicznie ważnych molekuł, lokalizacja i przebieg podstawowych szlaków metabolicznych w komórce, regulacja i integracja metabolizmu, budowa i organizacja organizmów, budowa i fizjologia poszczególnych układów, zasady regulacji procesów fizjologicznych na poziomie
komórek, narządów i całego organizmu. Celem laboratoriów jest umożliwienie zdobycia uczestnikom zajęć umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych analiz, doświadczeń oraz obsługi urządzeń laboratoryjnych. Opracowane zadania kontrolne mają pomóc w sprawdzeniu i utrwaleniu wiedzy.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:15

Sala 245

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 245.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Wybrane działy biologii – grupa 2

 Repetytorium maturalne z biologii 1 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20  lat (roczniki 2003 –2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Wachstiel – kontakt iwona.wachstiel@pm.katowice.pl

Rozwiązuj zadania, powtórzysz materiał i opanujesz umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym. Wiem, że możesz to robić sam, ale możesz też robić to pod kierunkiem nauczyciela w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. „Co dwie głowy to nie jedna”. Jest więc szybciej, przyjemniej i często skuteczniej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15 

Sala: 235 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 17:00 w sali 235.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne z biologii 1

Repetytorium maturalne z biologii 2 (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20  lat (roczniki 2003 –2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Iwona Wachstiel – kontakt iwona.wachstiel@pm.katowice.pl

Rozwiązuj zadania, powtórzysz materiał i opanujesz umiejętności wymagane na egzaminie maturalnym. Wiem, że możesz to robić sam, ale możesz też robić to pod kierunkiem nauczyciela w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. „Co dwie głowy to nie jedna”. Jest więc szybciej, przyjemniej i często skuteczniej.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:15 

Sala: 235

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 17:00 w sali 235.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „biologia”, a następnie „Repetytorium maturalne z biologii 2