Matematyka

Nazwa grupy: Arytmetyka, algebra i geometria

Nauczyciel prowadzący: Dorota Kolany

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klasy I  LO i 3 gimnazjum. W programie arytmetyka liczba naturalnych i całkowitych, konstrukcje zbiorów liczbowych, liczby zespolone, podstawowe struktury algebraiczne

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 17 lat (roczniki 2001 – 2003)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Arytmetyka, algebra i geometria”

Nazwa grupy: Ciekawa Matematyka

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klas VI szkół podstawowych. W programie zadania z róznych konkursów matematycznych, gry i strategie wygrywające, własności liczb i figur

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 15:30-17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 12 lat (roczniki 2006 – 2007)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Ciekawa Matematyka”

Nazwa grupy: Elementy analizy matematycznej i topologii

Nauczyciel prowadzący: Dorota Kolany

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klasy II i III LO. W programie ciągi, szeregi, ciągłość, pochodne, proste równania funkcyjne

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 2000 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Elementy analizy matematycznej i topologii”

Nazwa grupy: Klub olimpijczyka 1

Nauczyciel prowadzący: Dorota Kolany

Opis zajęć: Zadania konkursowe dla uczniów klas III gimnazjów i I LO

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 17:00 – 18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 16 lat (roczniki 2002 – 2003)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Klub olimpijczyka 1”

Nazwa grupy: Klub olimpijczyka 2

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: Zadania konkursowe dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 15:30-17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2004 – 2005)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Klub olimpijczyka 2”

Nazwa grupy: Klub Spinor

Nauczyciel prowadzący: Dorota Kolany

Opis zajęć: zajęcia dla wieloletnich uczestników pracowni matematyki

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 15:30 – 17:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 19 lat (roczniki 1999 – 2001)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Klub Spinor”

Nazwa grupy: Matematyczne perełki

Nauczyciel prowadzący: Dorota Kolany

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klas V szkół podstawowych. W programie gry, zagadki, łamigłówki i trochę poważnej matematyki

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 15:30 – 17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2006 – 2008)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Matematyczne perełki”

Nazwa grupy: Między zabawą a matematyką

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klas IV szkół podstawowych. W programie gry, zagadki, łamigłówki, własności figur, podziały figur

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: piątek 16:00-17:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 10 lat (roczniki 2008 – 2009)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Między zabawą a matematyką”

Nazwa grupy: Nauka dla ciekawskich

Nauczyciel prowadzący: Dorota KolanyJustyna Bryś

Opis zajęć: Zajęcia z matematyki w ramach cyklicznych zajęć z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki dla grup stałych uczniów klas V i VI ze szkół podstawowych regionu

Rodzaj zajęć: okresowe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 14:30 – 16:50

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2006 – 2008)

Uwaga! Grupa ta prowadzona jest interdyscyplinarnie – dlatego w systemie rekrutacyjnym wybierz 4 grupy:

  • „biologia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „chemia”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „fizyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”
  • „matematyka”, a potem „Nauka dla ciekawskich”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Od łamigłówki do matematyki

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klasy VII szkoły podstawowej W programie ciekawe zadania i problemy z arytmetyki, algebry i geometrii

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: wtorek 16:00-17:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 13 lat (roczniki 2005 – 2006)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Od łamigłówki do matematyki”

Nazwa grupy: Repetytorium z matematyki dla gimazjalistów

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów klas III gimnazjów przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki po gimnazjum

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: czwartek 17:00-19:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 15 lat (roczniki 2003 – 2004)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Repetytorium z matematyki dla gimazjalistów”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Repetytorium z matematyki dla szkół podstawowych

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: Zajęcia dla uczniów klas VIII szkół podstawowych przygotowujące do egzaminu z matematyki po ośmioletniej szkole podstawowej

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 17:00-18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2004 – 2005)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Repetytorium z matematyki dla szkół podstawowych”

Nazwa grupy: W świecie liczb i figur

Nauczyciel prowadzący: Justyna Bryś

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klasy VIII szkoły podstawowej W programie ciekawe zadania i problemy z arytmetyki, algebry i geometrii, zadania konkursowe

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: środa 17:00-18:30

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 14 lat (roczniki 2004 – 2005)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „W świecie liczb i figur”

Nazwa grupy: Zabawy z matematyką

Nauczyciel prowadzący: Dorota Kolany

Opis zajęć: zajęcia dla uczniów zainteresowanych matematyką z klas III szkół podstawowych. W programie gry, zagadki, łamigłówki, szybkie sposoby liczenia

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: nie

Planowany termin zajęć: poniedziałek 15:30 – 17:00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 9 lat (roczniki 2009 – 2010)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „matematyka”, a potem „Zabawy z matematyką”