Gimnastyka

Maluchy na batutach; wiek: 5-7 lat (roczniki 2017-2019)

WOLNE MIEJSCA  

Nauczyciel prowadzący: Karolina Stettner

Uwaga! Po zapisaniu się do grupy należy przyjść (z legitymacją szkolną lub innym dokumentem) na test kompetencji, który odbędzie się 18 czerwca, od godziny 16:00, sala gimnastyczna. Nieobecność na teście oznacza automatyczne nie przyjęcie kandydata do grupy.

Szczegóły testu: http://pm.katowice.pl/rekrutacja/test-akrobatyka-i-gimnastyka/

Zajęcia będą odbywały się: środy w godzinach 19:15 – 20:00

 

Gimnastyka maluchy 1 ogólnorozwojowa – gry i zabawy; wiek: 5-7 lat (roczniki 2017-2019)

WOLNE MIEJSCA  

Nauczyciel prowadzący: Karolina Stettner

Uwaga! Po zapisaniu się do grupy należy przyjść (z legitymacją szkolną lub innym dokumentem) na test kompetencji, który odbędzie się 18 czerwca, od godziny 16:00, sala gimnastyczna. Nieobecność na teście oznacza automatyczne nie przyjęcie kandydata do grupy.

Szczegóły testu: http://pm.katowice.pl/rekrutacja/test-akrobatyka-i-gimnastyka/

Zajęcia będą odbywały się: poniedziałki w godzinach 17:30 – 18:15 i środy w godzinach 17:45 – 18:30

 

Gimnastyka maluchy 2 ogólnorozwojowa – gry i zabawy; wiek: 5-7 lat (roczniki 2017-2019)

WOLNE MIEJSCA  

Nauczyciel prowadzący: Karolina Stettner

Uwaga! Po zapisaniu się do grupy należy przyjść (z legitymacją szkolną lub innym dokumentem) na test kompetencji, który odbędzie się 18 czerwca, od godziny 16:00, sala gimnastyczna. Nieobecność na teście oznacza automatyczne nie przyjęcie kandydata do grupy.

Szczegóły testu: http://pm.katowice.pl/rekrutacja/test-akrobatyka-i-gimnastyka/

Zajęcia będą odbywały się: poniedziałki w godzinach 18:15 – 19:00 i środy w godzinach 18:30 – 19:15

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa 1; wiek: 5 – 8 lat (roczniki 2016-2019)

WOLNE MIEJSCA  

Nauczyciel prowadzący: Karolina Stettner

Uwaga! Po zapisaniu się do grupy należy przyjść (z legitymacją szkolną lub innym dokumentem) na test kompetencji, który odbędzie się 18 czerwca, od godziny 16:00, sala gimnastyczna. Nieobecność na teście oznacza automatyczne nie przyjęcie kandydata do grupy.

Szczegóły testu: http://pm.katowice.pl/rekrutacja/test-akrobatyka-i-gimnastyka/

Zajęcia będą odbywały się: poniedziałki w godzinach 15:30 – 16:15

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa 2; wiek 5-8 lat (roczniki 2016-2019)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Nauczyciel prowadzący: Damian Królik

Zajęcia będą odbywały się: wtorki i czwartki w godzinach 15:45 – 16:30

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa 3; wiek: 5-10 lat (roczniki 2014-2019)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Nauczyciel prowadzący: Damian Królik

Zajęcia będą odbywały się: wtorki i czwartki w godzinach 16:30 – 17:15

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa 4; wiek 10-13 lat (roczniki 2011-2014)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Nauczyciel prowadzący: Damian Królik

Zajęcia będą odbywały się: wtorki i czwartki w godzinach 18:00 – 18:45