Sposoby składania wniosków

Wniosek należy dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

 • rekomendujemy Państwu formę elektroniczną:
  • podpisanie wniosku bezpośrednio w systemie rekrutacyjnym z wykorzystaniem profilu zaufanego – w takiej sytuacji ewentualne załączniki dodaje się bezpośrednio w naszym systemie,
  • poprzez ePUAP (nasz identyfikator to: PMKatowice) – w takiej sytuacji prosimy o wysłanie wniosku wygenerowanego jako PDF oraz ewentualnych załączników,
  • poprzez usługę eDoręczeń – nasz adres skrzynki odbiorczej to: AE:PL-87162-98881-RGJWG-33, można też nas wyszukać po numerze NIP: 6341662509 – w takiej sytuacji prosimy o wysłanie wniosku wygenerowanego jako PDF oraz ewentualnych załączników.
 • forma klasyczna – podpisany ręcznie papierowy wydruk wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami można złożyć:
  • osobiście – w Informacji lub Sekretariacie (Sekretariat jest czynny codziennie od 8:00, od poniedziałku do środy do 18:00, w czwartki do 19:00, a w piątki do 17:00),
  • pocztą lub kurierem na adres: Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice (prosimy o dopisek „REKRUTACJA” na kopercie) – Uwaga! o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku drogą korespondencyjną decyduje data odebrania przesyłki, a nie jej nadania!