Grupy sportowe

(ostatnia aktualizacja 07.11.2022r.) 

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat klubu sportowego MKS Pałac Młodzieży – KLIKNIJ TUTAJ.

AS Grupa zaawansowana (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sitkiewicz – kontakt agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl  

Wyłonienie talentów do uprawiania dyscyplin pływackich i preselekcja do kolejnego etapu szkolenia. Wymogiem jest umiejętność pasiadania podstaw technicznych w zakresie czterech stylów pływackich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:15 – 17:45 

Sala: basen 

16:15 – 17:45 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 10 lat (roczniki 2012 – 2014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „AS Grupa zaawansowana 

 

GA Taktyka wyścigu pływackiego (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Adamek – kontakt grazyna.adamek@pm.katowice.pl  

Dążenie do uzyskania maksymalnych umiejętności i wysokiego wyniku sportowego. Pływanie jako dyscyplina wiodąca oraz przygotowująca do współzawodnictwa sportowego. Nabycie umiejetności rozgrywania wyścigu indywidualnego i zespołowego. Kształtowanie szybkości i wytrzymałości. Trening realizowany wraz z treningiem motorycznym i sportowych technik pływania. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:00 – 17:45 

Sala: basen 

17:45 – 18:30 

Sala: basen 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2010 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „GA Taktyka wyścigu pływackiego 

GA Trening motoryczny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Adamek – kontakt grazyna.adamek@pm.katowice.pl  

Trening motoryczny jako uzupełnienie treningu pływackiego. Wszechstronne przygotowanie organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego. Dążenie do podnoszenia parametrów wydolnościowych i sprawnościowych( siła , szybkość, zwinność, skoczność, moc i gibkość) 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:15 – 17:00 

Sala: 60

17:00 – 17:45 

Sala: siłownia

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2010 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „GA Trening motoryczny 

GA Sportowe techniki pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Adamek – kontakt grazyna.adamek@pm.katowice.pl  

Nauka sportowych technik pływania. Etap ukierunkowany na wszechstronność umiejętności pływackich i rozwój sprawności ogólnej. Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie sportowym. Trening realizowany wraz z treningiem motorycznym i taktyką wyscigu pływackiego. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:00 – 18:30 

Sala: Basen

17:00 – 18:30 

Sala: basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 12 lat (roczniki 2010 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „GA Sportowe techniki pływania 

 

MM Trening Motoryczny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mądry – kontakt malgorzata.madry@pm.katowice.pl  

Zajęcia prowadzone dla grupy z rocznika 2009, 2008 i młodszych mające na celu wyposażenie dzieci w jak najszerszy zasób umiejętności ruchowych zarówno w wodzie jak i na lądzie, kształtowanie i podnoszenie zdolności motorycznych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:00 – 17:45 

Sala: Basen

17:00 – 17:45 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2008 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „MM Trening Motoryczny 

 

JC Motoryka pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jacek Czarnecki – kontakt jacek.czarnecki@pm.katowice.pl  

JC – Motoryka pływania / Wszechstronne przygotowanie organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego. Dążenie do podnoszenia parametrów wydolnościowych i sprawnościowych. Udział w zawodach pływackich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
6:15 – 7:45 

Sala: Basen 

16:15 – 17:45 

Sala: Basen 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 16 lat (roczniki 2006 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „JC Motoryka pływania 

JC Taktyka wyścigu pływackiego (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jacek Czarnecki – kontakt jacek.czarnecki@pm.katowice.pl  

JC – Taktyka wyścigu pływackiego, analiza. Wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Udział w zawodach pływackich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
6:15 – 7:45 

Sala: Basen 

18:30 – 19:15 

Sala: Basen 

17:45 – 18:30 

Sala: 60

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 16 lat (roczniki 2006 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „JC Taktyka wyścigu pływackiego 

JC Sportowe techniki pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jacek Czarnecki – kontakt jacek.czarnecki@pm.katowice.pl  

JC – Sportowe techniki pływania / Doskonalenie wszystkich sportowych technik pływania, startów i nawrotów. Wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Udział w zawodach pływackich. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:45 – 19:15 

Sala: Basen 

17:45 – 19:15 

Sala: Basen 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 9 do 16 lat (roczniki 2006 – 2013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „JC Sportowe techniki pływania 

MM Sportowe Techniki Pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Mądry – kontakt malgorzata.madry@pm.katowice.pl  

Zajęcia dla dzieci z rocznika 2009 i 2008 i młodszych mające na celu opanowanie czterech sportowych technik pływackich, startów , nawrotów. 

Poznanie i doskonalenie podstawowych elementów techniki pływania stylem zmiennym. Wymagania są dostosowane do indywidualnych możliwości i tempa przyswajania umiejętności pływackich. Kładę nacisk na eliminację błędnego nawyku ruchowego, kształtowanie sportowych zachowań. 

Możliwość startu w zawodach. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:15 – 17:00 

Sala: Basen 

16:15 – 17:00 

Sala: Basen

16:15 – 17:45 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 14 lat (roczniki 2008 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „MM Sportowe Techniki Pływania 

 

GA Trening specjalistyczny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Grażyna Adamek – kontakt grazyna.adamek@pm.katowice.pl  

Grupa sportowych technik pływania, szkolenie wszechstronności i specjalizacji stylowej oraz elementów ratownictwa wodnego. Dążenie do uzyskania wysokich umiejętności i zwiększanie możliwości siłowych i wydolnościowych organizmu. Pływanie jako dyscyplina wiodąca oraz przygotowująca do grupy ratownictwa wodnego lub innych dyscyplin sportowych. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
6:15 – 7:45 

Sala: basen 

  6:15 – 7:45 

Sala: basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 25 lat (roczniki 1997 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „GA Trening specjalistyczny

 

MJ Trening specjalistyczny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Jabczyk – kontakt marek.jabczyk@pm.katowice.pl  

Zajęcia skierowane głównie dla uczestników w wieku 12 – 14 lat doskonalące wszystkie style pływackie. Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich 

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:30 – 17:00 

Sala: basen

15:30 – 17:00 

Sala: basen

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14 lat (roczniki 2008 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „MJ Trening specjalistyczny 

BK Taktyka wyścigu pływackiego (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Błażej Kornaga – kontakt blazej.kornaga@pm.katowice.pl  

Taktyka wyścigu pływackiego, analiza. Wdrożenie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Udział w zawodach pływackich rangi miejskiej oraz wojewódzkiej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
18:30 – 20:00 

Sala: Basen 

18:30 – 20:00 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 12 lat (rocznik 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „BK Taktyka wyścigu pływackiego 

BK Trening motoryczny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Błażej Kornaga – kontakt blazej.kornaga@pm.katowice.pl  

Zajęcia odbywające się na sali fitness przeznaczone dla dzieci z rocznika 2010. Mające na celu poprawę kondycji fizycznej oraz zdrowia uczestników. Głównym założeniem zajęć jest rozwój fizyczny , wydolności i szeroko rozumianej sprawności fizycznej, ale też zapobieganie kontuzji i niechcianych urazów. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:45 – 18:30 

Sala: 60 

17:45 – 18:30 

Sala: 60

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 12lat (rocznik 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „BK Trening motoryczny 

BK Sportowe techniki pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Błażej Kornaga – kontakt blazej.kornaga@pm.katowice.pl  

Zajęcia sportowych technik pływania skierowane dla dzieci z rocznika 2010 pływające stylem dowolnym, grzbietowym oraz klasyczny. Treningi mające na celu doskonalenie poznanych już wcześniej stylów pływackich oraz nauki sportowych technik w pływaniu wykorzystywanych podczas zawodów pływackich. Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich rangi Wojewódzkiej. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
18:30 – 20:00 

Sala: Basen 

18:30 – 20:00 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 12 lat (rocznik2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „BK Sportowe techniki pływania 

 

MJ Mistrzowska – sportowe techniki pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Jabczyk – kontakt marek.jabczyk@pm.katowice.pl  

Trening na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnego wieku rozwojowego do adaptacji treningowych. Doskonalenie sportowych technik pływania ze szczególnym ukierunkowaniem na przygotowania do głównych imprez krajowych i międzynarodowych. Przygotowanie do mistrzostwa sportowego. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
6:15 – 7:45 

Sala: basen

6:15 – 7:45 

Sala: basen

6:15 – 7:45 

Sala: basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 21 lat (roczniki 2001 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „MJ Mistrzowska – sportowe techniki pływania 

MJ Mistrzowska – piąty styl pływacki (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marek Jabczyk – kontakt marek.jabczyk@pm.katowice.pl  

Prowadzenie treningu pływackiego w zakresie umiejętności pływania pod wodą po starcie i nawrocie. Niwelowanie oporów i zwiększanie prędkości pływania. Uzyskiwanie maksymalnych prędkości w pływaniu pod wodą. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
6:15 – 7:45 

Sala: basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 21 lat (roczniki 2001 – 2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „MJ Mistrzowska – piąty styl pływacki 

 

BK Mistrzowska sportowe techniki (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Błażej Kornaga – kontakt blazej.kornaga@pm.katowice.pl  

Trening na najwyższym poziomie z uwzględnieniem optymalnego wieku rozwojowego do adaptacji treningowych. Doskonalenie sportowych technik pływania ze szczególnym ukierunkowaniem na przygotowania do głównych imprez krajowych i międzynarodowych. Przygotowanie do mistrzostwa sportowego. Treningi odbywają się na basenie. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
16:15 – 17:45 

Sala: Basen 

16:15 – 17:00

Sala: siłownia

17:00 – 17:45 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25 lat (roczniki 1997 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „BK Mistrzowska sportowe techniki 

AS Trening motoryczny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sitkiewicz – kontakt agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl  

Zajęcia odbywające się na sali sportowej i pływalni przeznaczone dla dzieci z rocznika 2007 i starszych. W celu doskonalenia motoryki wychowanków. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:45 – 19:15 

Sala: Basen 

15:30 – 17:00 

Sala: Basen

16:15 – 17:45 

Sala: 60

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 21 lat (roczniki 2001 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „AS Trening motoryczny 

AS Sportowe techniki pływania (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sitkiewicz – kontakt agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl  

Zajęcia sportowych technik pływania skierowane dla dzieci z rocznika 2007 i straszych pływające wszystkimi stylami pływackimi. Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
6:15 – 7:45 

Sala: Basen

6:15 – 7:45 

Sala: Basen

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 21 lat (roczniki 2001 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „AS Sportowe techniki pływania 

AS Taktyka wyścigu pływackiego (zajęcia stałe) 


Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Sitkiewicz – kontakt agnieszka.sitkiewicz@pm.katowice.pl  

Zajęcia sportowych technik pływania skierowane dla dzieci z rocznika 2007 i starszych pływające wszystkimi stylami pływackimi. Grupa treningowa z możliwością startów w zawodach pływackich 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
17:45 – 19:15 

Sala: basen 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 21 lat (roczniki 2001 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Pływanie”, a następnie „AS Taktyka wyścigu pływackiego