Sport

Judo – okazjonalne

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Aleksandra Pawełczyk – aleksandra.pawelczyk@pm.katowice.pl

Grupa skierowana do najmłodszych dzieci które będą się usprawniać. Podczas zajęć dzieci będą zapoznawać się z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, oraz  będą mogły nabyć umiejętności bezpiecznego upadania, podnosić swoją tężyznę fizyczną podczas ćwiczeń z elementami judo.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
9:00 – 10:30

Sala ###

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 6 lat.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].   Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

Strzelnica – okazjonalne

Zajęcia dla klas 8 SP oraz szkół średnich

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Henryk Radosz – henryk.radosz@pm.katowice.pl oraz Jarosław Zagrodnik – jaroslaw.zagrodnik@pm.katowice.pl

Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 lub 3 godzin lekcyjnych w zależności od liczebności grupy. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie na podstawie otrzymanych zgłoszeń.

Każde dopuszczenie uczestników do strzelania musi być poprzedzone szkoleniem dotyczącym zasad posługiwania się bronią, zasadami celowania, ładowania i rozładowania broni oraz regulaminem pracowni i zasadami BHP obowiązującymi na strzelnicy. Omawiana jest również leżąca pozycja strzelecka oraz sposób i znaczenie wydawanych komend strzeleckich.

Najczęściej młodzież oddaje po 10 strzałów do 2 tarcz (po 5 do jednej tarczy), po każdej tarczy ogląda wyniki strzelania. Dopuszczamy możliwość kolejnego strzelania (w miarę wolnego czasu po zakończeniu strzelania całej grupy).

Pobyt młodzieży na strzelnicy dokumentowany jest w książce pobytu na strzelnicy (imię i nazwisko ucznia, ilość strzałów oraz podpis uczestnika) oraz w protokole strzelania (imię i nazwisko uczestnika, ilość oddanych strzałów, podpis uczestnika, podpis opiekuna grupy).

Ze względu na koszty zajęć mile widziana jest dobrowolna wpłata od całej grupy na konto Rady Rodziców Pałacu Młodzieży – 1 zł za 1 strzał.

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF].   Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.