Teatr

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

(ostatnia aktualizacja strony: 14 listopada 2023 roku)

WIREK (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 12 do 14  lat (roczniki 2009 –2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta (Nina) Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl

Zajęcia opierają się w głównej mierze na podstawowych zadaniach aktorskich z elementami improwizacji oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych.

Etapem końcowym zajęć jest realizacja przedstawienia na bazie wybranego tekstu z wykorzystaniem pozna

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 16:30

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 15:00 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „WIREK

Teatr Komoranga – sekcja emisji głosu (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25  lat (roczniki 1998 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał (Misza) Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności warsztatowych (aktorskich, ruchowych i tanecznych).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
19:05 – 21:20

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 04 września 2023 roku o godzinie 15:45 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Komoranga – sekcja emisji głosu

Teatr Komoranga – sekcja aktorsko-taneczna (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25  lat (roczniki 1998 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał (Misza) Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl

Poznawanie teatru fizycznego: ćwiczenie warsztatu aktorskiego, ruchowo-tanecznego, emisja głosu. Rozwijanie aktorstwa interdyscyplinarnego, skupionego w tym samym stopniu na słowie jak i na ciele (fizyczności aktora). Praca nad spektaklem.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 19:00

Sala 318

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 15:00 w sali 318.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Komoranga – sekcja aktorsko-taneczna

Mała Akademia Teatralna OC (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 20  lat (roczniki 2003 –2009) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl

Mała Akademia Teatru jest projektem, który został stworzony celem wprowadzania młodzieży w arkana sztuki aktorskiej. Grupa pracuje w dużej części warsztatowo, by finalnie zrealizować pełnowymiarowy spektakl teatralny. Zajęcia mają na celu pomóc w rozwoju

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 18:30

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 17:00 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Mała Akademia Teatralna OC

Grupa Nietakt (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25  lat (roczniki 1998 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl  oraz Bogdan Kosien – akompaniament

Grupa studencko – młodzieżowa, skupiona na pracy warsztatowej głównie z zakresu improwizacji, ale także klasycznych technik aktorskich. Zajęcia podzielone są na pracę typowo warsztatową: ruch sceniczny – praca z ciałem – świadomość ciała, praca z głosem,

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 19:00

Sala 303

(akompaniament Bogdan Kosien)

19:05 – 20:35

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 17:30 w sali 303.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Grupa Nietakt

Teatr FąFą (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25  lat (roczniki 1998 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl

Teatr FąFą w swoich działaniach realizuje kilka kierunków od teatru formy animacji po spektakle dramatyczne oraz montaże muzyczno – słowne. Linia repertuarowa TFF opiera się tak na na tekstach klasycznych, jak i na repertuarze autorskim zaproponowanym przez reżysera.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 19:00

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 08 września 2023 roku o godzinie 16:00 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr FąFą

Teatr Nieduży (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25  lat (roczniki 1998 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl

Grupa „Teatr Nieduży” działa w PM od kilku lat. Jej uczestnikami jest młodzież szkół średnich i studenci. Głównym nurtem repertuarowym grupy jest teatr absurdu i groteska. Podczas zajęć pracujemy nad rozwijaniem warsztatu aktorskiego: praca z ciałem, prac

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 20:00

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Nieduży

WIR (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 17  lat (roczniki 2006 –2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta (Nina) Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl

Zajęcia opierają się w głównej mierze na zadaniach aktorskich z elementami improwizacji oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych.

Etapem końcowym zajęć jest realizacja przedstawienia na bazie wybranego tekstu.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 18:45

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 07 września 2023 roku o godzinie 16:30 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „WIR

ADHD (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20  lat (roczniki 2003 –2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta (Nina) Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl

Zajęcia mają na celu rozwój warsztatu aktorskiego oraz możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Opierają się w głównej mierze na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. Etape

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:30 – 20:45

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 18:30 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „ADHD

Mała Akademia Teatralna NW (zajęcia stałe)

WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20  lat (roczniki 2003 –2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta (Nina) Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl

Zajęcia mają na celu rozwój warsztatu aktorskiego oraz możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Opierają się w głównej mierze na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. Etape

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:15 – 18:30

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 06 września 2023 roku o godzinie 16:15 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Mała Akademia Teatralna NW

Teatr Komoranga – sekcja aktorska (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25  lat (roczniki 1998 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał (Misza) Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl

Rozwijanie warsztatu aktorskiego: Praca z tekstem, ciałem, głosem, ruchem / tańcem. Zapoznanie się z aktorskim elementarzem, rozwijanie prawdy oraz ekspresji scenicznej. Poznawanie technik i metod aktorskich, praca z rolą – budowanie postaci scenicznej. Praca nad spektaklem.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 19:00

Sala 143

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 04 września 2023 roku o godzinie 17:15 w sali 143.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Komoranga – sekcja aktorska

Teatr Komoranga – sekcja teatru fizycznego (zajęcia stałe)

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25  lat (roczniki 1998 –2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał (Misza) Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl

Poznawanie teatru fizycznego: ćwiczenie warsztatu aktorskiego, ruchowo-tanecznego, emisja głosu. Rozwijanie aktorstwa interdyscyplinarnego, skupionego w tym samym stopniu na słowie jak i na ciele (fizyczności aktora). Praca nad spektaklem.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
19:05 – 21:20

Sala 318

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 17:15 w sali 318.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Komoranga – sekcja teatru fizycznego