Teatr

Wirek (zajęcia stałe)

Jolanta Wolska – Pruszowska – kontakt do nauczyciela jolanta.wolska-pruszowska@pm.katowice.pl

Etapem końcowym zajęć jest realizacja przedstawienia z wykorzystaniem poznanych rytmów oraz pieśni ludowych i piosenek popularnych. Nadrzędną ideą spotkań oprócz rozwoju umiejętności aktorskich, jest kreacja zbiorowa wraz z możliwością prezentacji na konkursach i festiwalach teatralnych oraz imprezach o charakterze niekonkursowym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 16:30

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 13 lat (roczniki 2008 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Wirek

 

Limisfera (zajęcia stałe)

Michał Czorny – kontakt do nauczyciela michal.czorny@pm.katowice.pl

Ćwiczenie podstawowego warsztatu aktorskiego, tworzenie wyobrażonego, scenicznego świata i wprowadzenie do elemantarnych zadań aktorskich w przystępnej formie. Zajęcia zawierają również ćwiczenia wokalne, emisyjne, dykcyjne i taneczno-ruchowe.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 17:15

Sala: 318

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 14 lat (roczniki 2007 – 2010) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Limisfera

 

Wir (zajęcia stałe)

Jolanta Wolska – Pruszowska – kontakt do nauczyciela jolanta.wolska-pruszowska@pm.katowice.pl

Zajęcia opierają się w głównej mierze na zadaniach aktorskich z elementami improwizacji oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:30 – 18:00

Sala: 143

 

18:00 – 18:45

Sala: 318

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 16 lat (roczniki 2005 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Wir

 

Mała Akademia Teatralna NW (zajęcia stałe)

Jolanta Wolska – Pruszowska – kontakt do nauczyciela jolanta.wolska-pruszowska@pm.katowice.pl

Zajęcia mają na celu rozwój warsztatu aktorskiego oraz możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Opierają się w głównej mierze na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. Etapem końcowym warsztatu jest realizacja spektaklu prezentowanego na konkursach i festiwalach teatralnych oraz imprezach o charakterze niekonkursowym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 17:30

Sala: 303

 

17:35 – 18:20

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 18 lat (roczniki 2003 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Mała Akademia Teatralna NW

 

Mała Akademia Teatralna OC (zajęcia stałe)

Olga Chrzan – kontakt do nauczyciela olga.chrzan@pm.katowice.pl

Mała Akademia Teatru jest projektem, który został stworzony celem wprowadzania młodzieży w arkana sztuki aktorskiej. Grupa pracuje w dużej części warsztatowo, by finalnie zrealizować pełnowymiarowy spektakl teatralny. Zajęcia mają na celu pomóc w rozwoju warsztatu aktorskiego. Finalnie, praca daje możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Na zajęciach pracujemy warsztatowo, realizując tematyczne improwizacje indywidualne oraz grupowe, ćwiczenia ruchowe kształtujące świadomość ciała, rytmiczne i wokalne.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:00 – 18:20

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1996 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Mała Akademia Teatralna OC

 

ADHD (zajęcia stałe)

Jolanta Wolska – Pruszowska – kontakt do nauczyciela jolanta.wolska-pruszowska@pm.katowice.pl

Zajęcia mają na celu rozwój warsztatu aktorskiego oraz możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Opierają się w głównej mierze na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. Etapem końcowym warsztatu jest realizacja spektaklu prezentowanego na konkursach i festiwalach teatralnych oraz imprezach o charakterze niekonkursowym.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:30 – 20:50

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 17 lat (roczniki 2004 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „ADHD

 

Burza (zajęcia stałe)

Michał Czorny – kontakt do nauczyciela michal.czorny@pm.katowice.pl

Wprowadzenie do teatru fizycznego – podstawy teatru bazującego na ruchu, tańcu i słowie i dźwięku – warsztatowa, interdyscyplinarna praca teatralna oraz przygotowanie wspólnego pokazu (spektaklu).

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:15 – 20:30

Sala: 318

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2005 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Burza

 

Teatr FĄFĄ – aktorska interpretacja piosenki (zajęcia stałe)

Olga Chrzan – kontakt do nauczyciela olga.chrzan@pm.katowice.pl

Teatr FąFą w swoich działaniach realizuje kilka kierunków od teatru formy animacji po spektakle dramatyczne oraz montaże muzyczno – słowne. Linia repertuarowa TFF opiera się tak na na tekstach klasycznych, jak i na repertuarze autorskim zaproponowanym przez samych wykonawców. Ponadto w sporej części zajęć w TFF przygotowujemy się do egzaminów wstępnych do AST, AT, AM. Celem zajęć jest rozwój warsztatu aktorskiego, z uwzględnieniem umuzykalnienia oraz piosenki. Pracujemy warsztatowo, realizując finalnie małe projekty sceniczne. W grupie powstał już spektakl „Na pełnym morzu”, w chwili obecnie w przygotowaniu pozostają „Pokojówki” wg. Geneta oraz zaplanowana na marzec bieżącego roku premiera „Scenariusza…” w oparciu o tekst Bogusława Schaeffera. Grupa pracuje również nad koncertem musicalowym oraz tekstem Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
16:20 – 19:20

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1996 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr FĄFĄ – aktorska interpretacja piosenki

 

Grupa Nietakt (zajęcia stałe)

Olga Chrzan – kontakt do nauczyciela olga.chrzan@pm.katowice.pl

Grupa studencko – młodzieżowa, skupiona na pracy warsztatowej głównie z zakresu improwizacji, ale także klasycznych technik aktorskich. Zajęcia podzielone są na pracę typowo warsztatową: ruch sceniczny – praca z ciałem – świadomość ciała, praca z głosem, dykcja oraz na pracę z tekstem (analiza i interpretacja). Grupa Nietakt w finale swoich działań pracuje nad pełnowymiarowym spektaklem teatralnym o tematyce przeznaczonej dla starszego odbiorcy. W przygotowaniu: Nagi król” wg. prozy Jewgienija Szwarca.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
18:00 – 21:00

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1996 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Grupa Nietakt

 

Teatr Nieduży (zajęcia stałe)

Olga Chrzan – kontakt do nauczyciela olga.chrzan@pm.katowice.pl

Grupa „Teatr Nieduży” działa w PM od kilku lat. Jej uczestnikami jest młodzież szkół średnich i studenci. Głównym nurtem repertuarowym grupy jest teatr absurdu i groteska. Podczas zajęć pracujemy nad rozwijaniem warsztatu aktorskiego: praca z ciałem, praca z głosem, dykcja, elementarne zadania aktorskie w planie żywym, plastycznym i lalkowym. Grupa pracuje także nad analiza i interpretacją wybranego do prezentacji scenicznej tekstu. Do tej pory zrealizowano spektakle „Cimcirimci” wg. „Iwony księżniczki Burgunda” Witolda Gombrowicza; „Wizytę starszej Pani” wg. Fridricha Durenmatta; W obecnej chwili grupa pracuje nad repertuarem wg.tekstu Sławomira Mrożka.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:00 – 19:20

Sala: 143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25 lat (roczniki 1996 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Nieduży

  

Teatr Fizyczny (zajęcia stałe)

Michał Czorny – kontakt do nauczyciela michal.czorny@pm.katowice.pl

Poznawanie teatru fizycznego: ćwiczenie warsztatu aktorskiego, ruchowo-tanecznego, emisja głosu. Rozwijanie aktorstwa interdyscyplinarnego, skupionegio w tym samym stopniu na tekście jak i na ciele i fizyczności aktora. Praca nad spektaklem.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
15:00 – 18:00

Sala: 318

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1996 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Teatr Fizyczny

 

Czaturanga (zajęcia stałe)

Michał Czorny – kontakt do nauczyciela michal.czorny@pm.katowice.pl

Rozwijanie warsztatu aktorskiego: praca z tekstem, ciałem, głosem, ruchem / tańcem. Zapoznanie się z aktorskim elementarzem, nauka prawdy oraz ekspresji scenicznej. Przygotowanie wspólnego spektaklu – twórcza praca grupowa.

Planowany termin zajęć:

Poniedziałki Wtorki Środy Czwartki Piątki Soboty
17:30 – 20:30

Sala: 318/143

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1996 – 2005) – jeśli kandydat jest w innym wieku to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „teatr”, a następnie „Czaturanga