Teatr

Nazwa grupy: Grupa Nietakt

Nauczyciel prowadzący: Olga Chrzan

Opis zajęć: zapoznanie z różnymi konwencjami teatralnymi, teatrem lalki i formy

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: piątek 16.30:18.00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 25 lat (roczniki 1993 – 2001)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Grupa Nietakt”

Nazwa grupy: Grupa warsztatowa

Nauczyciel prowadzący: Maciej Dziaczko

Opis zajęć: warsztat aktorski i praca aktora na scenie

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: czwartek 18:05 – 21:10

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1993 – 2002)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Grupa warsztatowa”

Nazwa grupy: Mała Akademia Teatru 1

Nauczyciel prowadzący: Nina Wolska

Opis zajęć: ***

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: środa 16.00:19.05

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 19 lat (roczniki 1999 – 2004)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Mała Akademia Teatru”

Nazwa grupy: Mała Akademia Teatru 2

Nauczyciel prowadzący: Olga Chrzan

Opis zajęć: grupa warsztatowa, cykl zajęć w różnych konwencjach teatralnych

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: środa 16.30:19.55

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 15 lat (roczniki 2003 – 2005)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Mała Akademia Teatru”

Nazwa grupy: NOSO

Nauczyciel prowadzący: Maciej Dziaczko

Opis zajęć: grupa licealno – studencka animacji przedmiotów i lalki

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: wtorek 15:30 – 18:35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1993 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „NOSO”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Ruch sceniczny

Nauczyciel prowadzący: Maciej Dziaczko

Opis zajęć: praca metoami teatru niezależnego opartymi na ruchu

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: poniedziałek 16:00 – 19:05

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 18 lat (roczniki 2000 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Ruch sceniczny”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Teatr ADHD

Nauczyciel prowadzący: Nina Wolska

Opis zajęć: różne techniki teatralne

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: czwartek 15.00:18.05

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 19 lat (roczniki 1999 – 2005)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Teatr ADHD”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Teatr Nieduży

Nauczyciel prowadzący: Olga Chrzan

Opis zajęć: przygotowanie spektakli w konwencji teatru groteski

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: wtorek 16.00:19.05

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 17 lat (roczniki 2001 – 2004)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Teatr Nieduży”

Nazwa grupy: Teatr STK / grupa recytatorska

Nauczyciel prowadzący: Nina Wolska

Opis zajęć: technika teatru słowa, przygotowanie do konkursów recytatorskich i realizacja monodramów

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: piątek 14.30:17.00

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 13 do 25 lat (roczniki 1993 – 2005)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Teatr STK / grupa recytatorska”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Teatr Wir

Nauczyciel prowadzący: Nina Wolska

Opis zajęć: warsztat – polączenie zywego planu, teatru lalek.i piosenki

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: poniedziałek 15.30:18.35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 8 do 13 lat (roczniki 2005 – 2010)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Teatr Wir”

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

 

Nazwa grupy: Teatralny Maluch

Nauczyciel prowadzący: Nina Wolska

Opis zajęć: warsztat z wykorzystaniem technik tatru lalkowego

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: wtorek 15.00:17.20

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 5 do 7 lat (roczniki 2011 – 2013)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Teatralny Maluch”

Nazwa grupy: Zaśpiewać teatr – Aktorska interpretacja piosenki

Nauczyciel prowadzący: Olga Chrzan

Opis zajęć: praca nad tekstami klasyki, aktorską interpretacją piosenki,przygotowanie do egzaminów na uczelnie wyższe

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: czwartek 16.30:19.35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1993 – 2002)

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Zaśpiewać teatr – Aktorska interpretacja piosenki”

W GRUPIE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

 

Nazwa grupy: Zaśpiewać teatr – grupa recitalowa

Nauczyciel prowadzący: Olga Chrzan

Opis zajęć: Zajęcia z interpretacji polskiej piosenki estradowej wyłącznie przy żywym akompaniamencie

Rodzaj zajęć: stałe

Na zajęcia obowiązuje sprawdzian umiejętności: tak

Planowany termin zajęć: poniedziałek 15.30:18.35

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 25 lat (roczniki 1993 – 2004)

BRAK WOLNYCH MIEJSC W GRUPIE

W systemie rekrutacyjnym wybierz „teatr”, a potem „Zaśpiewać teatr – grupa recitalowa”