Pałac dziś

R E K R U T A C J A
Opis naszych zajęć na stronie: http://pm.katowice.pl/rekrutacja/

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w pierwszej rekrutacji – status wniosku można sprawdzić po zalogowaniu się do systemu na stronie

https://zapisy.pm.katowice.pl/

W przypadku, gdy złożyli Państwo wniosek w formie papierowej w terminie, a do godziny 16:00 we wtorek, 19 czerwca, wniosek nie zmieni statusu na „zakwalifikowany” prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja@pm.katowice.pl


 

Pałac Młodzieży mieści się w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 26, u zbiegu ulic Mikołowskiej oraz Żwirki i Wigury. Całkowita powierzchnia budynku to ponad 14 tys. metrów kwadratowych.

Zobacz: Wirtualny spacer po placówce

W budynku mieści się m.in. zmodernizowana sala teatralno – kinowa mieszcząca 430 miejsc, basen pływacki o długości 25 metrów, sala gimnastyczna (do gimnastyki sportowej), strzelnica sportowa, sala szermierki i judo, dwie sale wystawiennicze (sala Marmurowa oraz galeria Akwarela), sala koncertowa, sala audiowizualna dla 90 osób, 2 sale baletowe oraz kilkanaście specjalistycznych pracowni dydaktycznych, umożliwiających zajęcia laboratoryjno – warsztatowe z fizyki, chemii, biologii i edukacji ekologicznej, pracownie: modelarstwa lotniczego, ceramiki, rzeźby, witrażu, malarstwa, grafiki, informatyczna z elementami robotyki, sale do zajęć grafiki komputerowej i animacji oraz dziennikarstwa.