Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


AKCJA  LATO 2019

NOWE  PROPOZYCJE

K U L T U R A

FILM  |  TEATR  |  TANIEC  | ŚPIEW |  PLASTYKA  FOTOGRAFIA  GRAFIKA  |  RĘKODZIEŁO  RZEŹBA  

wymagana  rejestracja (po wejściu w dziedzinę)

N A U K  A

BIOLOGIA | INFORMATKA MATEMATYKA | FIZYKA-CHEMIA | LINGWISTYCZNA | GEOGRAFIA 

wymagana  rejestracja (po wejściu w dziedzinę)

S P O R T

 LEKKOATLETYKA PŁYWALNIA 

 

*****   ZAPRASZAMY *****


ZAJĘCIA  ZAMKNIĘTE
(dla stałych uczestników)


KONKURSY,  WYKŁADY, IMPREZY 

15.06.2019 godz. 18.00-22.00 sala teatralno-kinowa
25 Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A Part:

Spektakl Teatro del Lemming: „Dionizos”

17.06.2019 godz. 10.00 sala teatralno-kinowa
V Święto Profilaktyki

Podczas spotkania młodzieżowa publiczność ma okazję poznać nagrodzone podczas Festiwalu Spektakli Profilaktycznych najlepsze przedstawienia profilaktyczne i nagrodzone spoty. Zaprezentowane będą także najlepsze przedsięwzięcia dotyczące działań zapobiegającym uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, samotności bądź uzależnienia od internetu.
Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia, a najbardziej aktywne szkoły otrzymają statuetki Profilaktyki Rówieśniczej.
Impreza zamknięta
Organizator: Pracownia Promocji, Wydział Edukacji i Sportu UM K-ce, Komenda Miejska Policji K-ce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5

18.06.2019 godz. 10.00
Konferencja podsumowująca I edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”

Podczas konferencji uczestnicy programu zaprezentują efekty całorocznej pracy pod okiem opiekuna naukowego w trzech obszarach nauk – sztuki, nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych oraz nauk humanistyczno-społecznych. Wśród uczestników wydarzenia znajdą się nie tylko uczestnicy i ich tutorzy, ale także zaproszeni goście, w tym najbliżsi „Najlepszych” oraz uczniowie klas, do których uczęszczają uczestnicy programu wraz z ich nauczycielami.

Pomysłodawcami inicjatywy są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

18.06.2019 godz. 15.30 – 17.00 sala audiowizualna
Konferencja Naukowa Akademii Młodych Biologów

– podsumowanie działalności Akademii Młodych Biologów „Lykeion” w roku szkolnym 2018/2019: wykład naukowy, prezentacje projektów badawczych, wręczenie certyfikatów i nagród uczestnikom AMB.
Organizator: Pracownia Biologii


maj – sierpień 2019
I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „PALETA WYOBRAŹNI 2019”


REPERTUAR SALI TEATRALNO-KINOWEJ


WYSTAWY 


28.05 – 31.08.2019 – „Wielka Końcoworoczna Wystawa Prac Dzieci i Młodzieży uczęszczających do Pracowni Plastycznych Pałacu Młodzieży” – Galeria Akwarela parter i galeria Korytarzowa I piętro


INFORMACJE

INFORMACJA PAŁACU MŁODZIEŻY

telefon: 251 64 31  wew. 1121
e-mail:  informacja@pm.katowice.pl

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA


WIRTUALNY SPACER

Pałac Młodzieży mieści się w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 26, u zbiegu ulic Mikołowskiej oraz Żwirki i Wigury. Całkowita powierzchnia budynku to ponad 14 tys. metrów kwadratowych.
Zobacz: Wirtualny spacer po placówce

W budynku mieści się m.in. zmodernizowana sala teatralno – kinowa mieszcząca 430 miejsc, basen pływacki o długości 25 metrów, sala gimnastyczna (do gimnastyki sportowej), strzelnica sportowa, sala szermierki i judo, dwie sale wystawiennicze (sala Marmurowa oraz galeria Akwarela), sala koncertowa, sala audiowizualna dla 90 osób, 2 sale baletowe oraz kilkanaście specjalistycznych pracowni dydaktycznych, umożliwiających zajęcia laboratoryjno – warsztatowe z fizyki, chemii, biologii i edukacji ekologicznej, pracownie: modelarstwa lotniczego, ceramiki, rzeźby, witrażu, malarstwa, grafiki, informatyczna z elementami robotyki, sale do zajęć grafiki komputerowej i animacji oraz dziennikarstwa.