Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Lista osób przyjętych | Lista osób nieprzyjętych


K U L T U R A

FILM  |  TEATR TANIEC  | ŚPIEW |  PLASTYKA  FOTOGRAFIA  GRAFIKA  |  RĘKODZIEŁO  RZEŹBA  

wymagana  rejestracja (po wejściu w dziedzinę)

N A U K  A

BIOLOGIA |  INFORMATYKA  MATEMATYKA  MODELARSTWO | FIZYKA-CHEMIA | LINGWISTYCZNA | GEOGRAFIA 

wymagana  rejestracja (po wejściu w dziedzinę)

S P O R T

 LEKKOATLETYKA PŁYWALNIA  |  STRZELECTWO


ZAJĘCIA  ZAMKNIĘTE
(dla stałych uczestników)


W NAJBLIŻSZYM CZASIE:

24 – 25 SIERPNIA 2019

Warsztaty pisania scenariuszy do gier fabularnych QUENTINARIUM

7 WRZEŚNIA 2019

XXVI Turniej Szermierczy o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży w Katowicach w szabli dziewcząt i chłopców- komunikat

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2019

Żeglarskie Mistrzostwa III Pokoleń Pałacu Młodzieży


REPERTUAR SALI TEATRALNO-KINOWEJ

 

INFORMACJE

INFORMACJA PAŁACU MŁODZIEŻY

telefon: 251 64 31  wew. 1121
e-mail:  informacja@pm.katowice.pl


WIRTUALNY SPACER

Pałac Młodzieży mieści się w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 26, u zbiegu ulic Mikołowskiej oraz Żwirki i Wigury. Całkowita powierzchnia budynku to ponad 14 tys. metrów kwadratowych.
Zobacz: Wirtualny spacer po placówce

W budynku mieści się m.in. zmodernizowana sala teatralno – kinowa mieszcząca 430 miejsc, basen pływacki o długości 25 metrów, sala gimnastyczna (do gimnastyki sportowej), strzelnica sportowa, sala szermierki i judo, dwie sale wystawiennicze (sala Marmurowa oraz galeria Akwarela), sala koncertowa, sala audiowizualna dla 90 osób, 2 sale baletowe oraz kilkanaście specjalistycznych pracowni dydaktycznych, umożliwiających zajęcia laboratoryjno – warsztatowe z fizyki, chemii, biologii i edukacji ekologicznej, pracownie: modelarstwa lotniczego, ceramiki, rzeźby, witrażu, malarstwa, grafiki, informatyczna z elementami robotyki, sale do zajęć grafiki komputerowej i animacji oraz dziennikarstwa.