Psycholog w Pałacu Młodzieży

PSYCHOLOG PAŁACU MŁODZIEŻY


Patrycja Żak

kontakt do nauczyciela: patrycja.zak@pm.katowice.pl.


Jeśli chcecie Państwo wspomóc rozwój swojego dziecka (np. w zakresie budowania pozytywnej samooceny, wzmacniania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie z niepowodzeniami i stresem) lub omówić budzące Państwa niepokój kwestie związanie z wychowaniem – zapraszam do kontaktu: patrycja.zak@pm.katowice.pl. Oprócz konsultacji dla rodziców, prowadzę także zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży (w formie dostosowanej do potrzeb uczestnika), a także zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym dla młodzieży oraz zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno – społeczne dla młodszych dzieci.

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji psychologicznej w sprawach dotyczących Państwa dziecka informuję, że istnieje taka możliwość za pośrednictwem aplikacji Skype (w formie rozmowy głosowej lub wideorozmowy). W tej formie prowadzę także zajęcia indywidualne dla wychowanków Pałacu Młodzieży. W celu umówienie konsultacji lub zgłoszenia potrzeby zajęć dla dziecka – proszę o kontakt mailowy: patrycja.zak@pm.katowice.pl celem umówienia terminu.

ZAPRASZAM