Opłaty – komunikat

Komunikat Rady Rodziców Pałacu Młodzieży w Katowicach z dnia 21.03.2021r.
w sprawie opłat dokonywanych na Radę Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Katowicach

Uchwała Rady Rodziców z dnia 19.03.2021r. w sprawie opłat dokonywanych na Radę Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Katowicach

Informujemy wszystkich wychowanków, rodziców i opiekunów prawnych zajęć prowadzonych przez wszystkie pracownie Pałacu Młodzieży, iż wysokość opłat za jednego uczestnika w roku szkolnym 2020/2021 nie uległa zmianie i wynosi:

1. Wysokość opłat
a) 160,00 zł rocznie – za uczestnika zajęć w pierwszej dziedzinie.
b) 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich korzystających z czytelni (w tym sprzętu komputerowego) oraz wypożyczalni książek.

Uczestniczący w zajęciach kilku (dwóch i więcej) dziedzin wnoszą opłatę na rzecz Rady Rodziców PM wg następującej zasady:
100 % obowiązującej stawki za zajęcia dla pierwszej dziedziny,
50 % obowiązującej stawki (patrz pkt 1, ppkt a) za każde następne zajęcia.

2. Każde z Rodzeństwa uczęszczające na zajęcia otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć (patrz pkt 1, ppkt a). Wysokość udzielonego opustu wynosi 80,00zł za każdą dziedzinę.

3. Dane do przelewów: adres i konto Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży, Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26
Nr konta 18 8437 0002 0010 0158 4888 0001
tytuł wpłaty:
Imię i Nazwisko uczestnika /nazwa dziedziny/dziedzin, na które uczęszcza Dziecko

Uwaga Rodzice!!!
Prosimy, aby w tytule przelewów opisali Państwo dokładnie do której pracowni lub za jakie zajęcia powinny być skierowane środki, w przeciwnym wypadku środki mogą nie zostać poprawnie rozliczone.

4. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach (w ilości 1-8). Ostateczny termin wniesienia opłaty 30.04.2021r.

Serdecznie Państwu dziękujemy

Rada Rodziców
przy Pałacu Młodzieży
w Katowicach