Opłaty – komunikat

Komunikat Rady Rodziców Pałacu Młodzieży w Katowicach z dnia 24.09.2021 r. w sprawie opłat dokonywanych na Radę Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Katowicach

Uchwała Rady Rodziców z dnia 24.09.2021r. w sprawie opłat dokonywanych na Radę Rodziców przy Pałacu Młodzieży w Katowicach

Informujemy wszystkich wychowanków, rodziców i opiekunów prawnych zajęć prowadzonych przez wszystkie pracownie Pałacu Młodzieży, iż wysokość opłat za jednego uczestnika w roku szkolnym 2021/2022 nie uległa zmianie i wynosi:

1. Wysokość opłat:

a) 160,00 zł rocznie – za uczestnika zajęć w pierwszej dziedzinie.

b) 5,00 zł rocznie – w formie cegiełki na „Fundusz Pomocy Bibliotece” dla wszystkich korzystających z czytelni (w tym sprzętu komputerowego) oraz wypożyczalni książek.

2. Uczestniczący w zajęciach kilku (dwóch i więcej) dziedzin wnoszą opłatę na rzecz Rady Rodziców PM wg następującej zasady:

100 % obowiązującej stawki za zajęcia dla pierwszej dziedziny,

50 % obowiązującej stawki (patrz pkt 1, ppkt a) za każde następne zajęcia.

3. Każde z Rodzeństwa uczęszczające na zajęcia otrzymuje rabat w wysokości 50 % obowiązującej stawki za każdy rodzaj zajęć (patrz pkt 1, ppkt a). Wysokość udzielonego opustu wynosi 80,00zł za każdą dziedzinę.

4. Dane do przelewów: adres i konto Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży, Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26

Nr konta 18 8437 0002 0010 0158 4888 0001

tytuł wpłaty:

Imię i Nazwisko uczestnika /nazwa dziedziny/dziedzin, na które uczęszcza Dziecko

Uwaga Rodzice!!!

Prosimy, aby w tytule przelewów opisali Państwo  dokładnie do której pracowni lub za jakie zajęcia powinny być skierowane środki, w przeciwnym wypadku środki mogą nie zostać poprawnie rozliczone.

5. Składkę można wpłacać jednorazowo bądź w dowolnych ratach (w ilości 1-8) do końca roku szkolnego.

Serdecznie Państwu dziękujemy

Rada Rodziców

przy Pałacu Młodzieży

w Katowicach