Nowy numer konta Rady Rodziców

Rada Rodziców ma nowy numer konta bankowego

– prosimy o używanie wyłącznie nowego numeru: 18 8437 0002 0010 0158 4888 0001