Nowy numer konta Rady Rodziców

 Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży

40-066 Katowice

ul. Mikołowska 26

nr konta

97 1320 1465 7550 0360 2000 0001

(Bank Pocztowy S.A.)