Nr konta Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26

nr konta 97 1320 1465 7550 0360 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.).