„Zmiana numeru konta bankowego

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.06.2018 uległ zmianie numer konta bakowego Rady Rodziców. Prosimy o dokonywanie wpłat na:

                                         Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży, 40-066 Katowice, ul. Mikołowska 26  
                                           nr konta 97 1320 1465 7550 0360 2000 0001 (Bank Pocztowy S.A.).

                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku   

        

                                                                                                                                                  Rada Rodziców

                                                                                                                                                 Pałacu Młodzieży w Katowicach”