Terminy posiedzeń

Harmonogramu zebrań Rady Rodziców:

Zebrania Rady Rodziców od marca 2021 roku będą odbywały się w przedostatni piątek miesiąca, o godzinie 17:00.