Terminy posiedzeń

Harmonogramu zebrań Rady Rodziców:

17 marca 2020
21 kwietnia 2020
19 maja 2020
16 czerwca 2020