Kontakt

Adres:

ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Telefony:

  • 032-251-64-31
  • 032-251-64-32
  • 032-251-64-33
  • 032-251-64-34
  • 032-251-04-02 (dział organizacyjny – sprawy kadrowe)

Informacja Pałacu Młodzieży

  • 032-251-64-31 wew. 1121
  • 48 661-365-365

Najważniejsze e-maile:

Kierownicy Działów oraz Koordynator:

Kontakt z naszymi nauczycielami:

Nasi nauczyciele posiadają służbowe adresy e-mail zbudowane według zasady: imie.nazwisko@pm.katowice.pl, np. adam.lasek@pm.katowice.pl to adres Dyrektora Pałacu Młodzieży.