SRiT „MIRAŻ”Zajęcia Studia Rytmiki i Tańca „Miraż” w okresie kwarantanny.

W związku z wdrożenie komunikatora Zoom zajęcia Studia Rytmiki i Tańca „Miraż” prowadzone są na bieżąco online w formie video lekcji w ramach każdej z grupy: początkującej, młodszej oraz starszej.
Tematyka zajęć obejmuje:
– pracę nad spektaklem „Świtezianka”- omawianie głównych idei spektaklu oraz koncepcji indywidualnego podejścia w procesie tworzenia kompozycji przestrzenno – ruchowej, poszukiwanie charakterystycznych symboli, wątków ludowości, aury romantyczności i tajemniczości i ich wpływu na rodzaj i jakość ruchu wykorzystywanego w przygotowywanych choreografiach: „Ptaki”, „Świtezianka”
– ćwiczenia z tańca współczesnego, klasycznego i jazzowego wzmacniające i rozwijające aparat ruchowy, ćwiczenia relaksacyjne, jak również ćwiczenia z zakresu improwizacji ruchowej rozwijające wyobraźnię ruchową, ekspresję ciała oraz świadomość ruchu
– na bieżąco omawiana i korygowana jest praca indywidualna uczniów
– w ramach zajęć prezentowane są materiały z zakresu tańca i muzyki
– omawiane są ciekawe, inspirujące do ruchu spektakle

nauczyciel:  Miriam Górska

kontakt:  miriam.gorska@pm.katowice.pl


Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia:


autor fotografii: Juliusz Baranowski