HOME

Taniec – Arabeska

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia

Poziom A – początkujący

Poziom B – średniozaawansowany

Poziom C – zaawansowany

Balet i step

Hip-hop

Motoryka i joga


WIREK (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl  

Zajęcia opierają się w głównej mierze na podstawowych zadaniach aktorskich z elementami improwizacji oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. 

Etapem końcowym zajęć jest realizacja przedstawienia z wykorzystaniem poznanych rytmów oraz pieśni ludowych i piosenek popularnych. Nadrzędną ideą spotkań oprócz rozwoju umiejętności aktorskich, jest kreacja zbiorowa wraz z możliwością prezentacji przed publicznością. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 11 do 13 lat (roczniki 2009 – 2011) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Burza (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl  

Wprowadzenie do teatru fizycznego – podstawy teatru bazującego na ruchu, tańcu i słowie i dźwięku – warsztatowa, interdyscyplinarna praca teatralna oraz przygotowanie wspólnego pokazu (spektaklu). 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2006 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

WIR (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl  

Zajęcia opierają się w głównej mierze na zadaniach aktorskich z elementami improwizacji oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. 

Etapem końcowym zajęć jest realizacja przedstawienia z wykorzystaniem poznanych rytmów oraz pieśni ludowych i piosenek popularnych. Nadrzędną ideą spotkań oprócz rozwoju umiejętności aktorskich, jest kreacja zbiorowa wraz z możliwością prezentacji na konkursach i festiwalach teatralnych oraz imprezach o charakterze niekonkursowym. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 16 lat (roczniki 2006 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Teatr FĄFĄ/Aktorska Interpretacja Piosenki (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl  

Teatr FąFą w swoich działaniach realizuje kilka kierunków od teatru formy animacji po spektakle dramatyczne oraz montaże muzyczno – słowne. Linia repertuarowa TFF opiera się tak na na tekstach klasycznych, jak i na repertuarze autorskim zaproponowanym przez samych wykonawców. Ponadto w sporej części zajęć w TFF przygotowujemy się do egzaminów wstępnych do AST, AT, AM. Celem zajęć jest rozwój warsztatu aktorskiego, z uwzględnieniem umuzykalnienia oraz piosenki. Pracujemy warsztatowo, realizując finalnie małe projekty sceniczne. W grupie powstał już spektakl „Na pełnym morzu”, w chwili obecnie w przygotowaniu pozostają „Pokojówki” wg. Geneta oraz zaplanowana na marzec bieżącego roku premiera „Scenariusza…” w oparciu o tekst Bogusława Schaeffera. W bieżącym roku szkolnym grupa przygotowuje następujące premiery: „Łysa śpiewaczka” wg Eugene Ionesco, „Ostatnia taśma Krappa” wg Samuela Becketta, jednoaktówkę Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła” oraz monodram wg tekstu Joanny Szczepkowskiej „Goła Baba”;  

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25 lat (roczniki 1997 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Grupa Nietakt (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga CHRZAN – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl  

Grupa studencko – młodzieżowa, skupiona na pracy warsztatowej głównie z zakresu improwizacji, ale także klasycznych technik aktorskich. Zajęcia podzielone są na pracę typowo warsztatową: ruch sceniczny – praca z ciałem – świadomość ciała, praca z głosem, dykcja oraz na pracę z tekstem (analiza i interpretacja). Grupa Nietakt w finale swoich działań pracuje nad pełnowymiarowym spektaklem teatralnym o tematyce przeznaczonej dla starszego odbiorcy. W przygotowaniu: Nagi król” wg. prozy Jewgienija Szwarca. W roku bieżącym grupa przygotowała spektajl „Opowieść Wigiloijna” w oparciu o opowiadanie Karola Dickensa. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25 lat (roczniki 1997 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Mała Akademia Teatralna OC (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl  

Mała Akademia Teatru jest projektem, który został stworzony celem wprowadzania młodzieży w arkana sztuki aktorskiej. Grupa pracuje w dużej części warsztatowo, by finalnie zrealizować pełnowymiarowy spektakl teatralny. Zajęcia mają na celu pomóc w rozwoju warsztatu aktorskiego. Finalnie, praca daje możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Na zajęciach pracujemy warsztatowo, realizując tematyczne improwizacje indywidualne oraz grupowe, ćwiczenia ruchowe kształtujące świadomość ciała, rytmiczne i wokalne.W bieżący roku grupa pracuje nad spektaklem „Bolero”. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 14 do 20 lat (roczniki 2002 – 2008) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Teatr Nieduży (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan – kontakt olga.chrzan@pm.katowice.pl  

Grupa „Teatr Nieduży” działa w PM od kilku lat. Jej uczestnikami jest młodzież szkół średnich i studenci. Głównym nurtem repertuarowym grupy jest teatr absurdu i groteska. Podczas zajęć pracujemy nad rozwijaniem warsztatu aktorskiego: praca z ciałem, praca z głosem, dykcja, elementarne zadania aktorskie w planie żywym, plastycznym i lalkowym. Grupa pracuje także nad analizą i interpretacją wybranego do prezentacji scenicznej tekstu. Do tej pory zrealizowano spektakle „Cimcirimci” wg. „Iwony księżniczki Burgunda” Witolda Gombrowicza; „Wizytę starszej Pani” wg. Fridricha Durenmatta; W roku bieżącym TEatr wystawił spektakl „Męczeństwo Poptra Oheya” wg Sławomira Mrożk, a w obecnej chwili grupa pracuje nad repertuarem wg.tekstu Bogusława Schaefffera. Grupa prowadzi własną stonę internetową. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 15 do 25 lat (roczniki 1997 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Mała Akademia Teatralna NW (zajęcia stałe)

 Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl  

Zajęcia mają na celu rozwój warsztatu aktorskiego oraz możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Opierają się w głównej mierze na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. 

Etapem końcowym warsztatu jest realizacja spektaklu prezentowanego na konkursach i festiwalach teatralnych oraz imprezach o charakterze niekonkursowym. 


Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 
15 do 20 lat (roczniki 2002 – 2007) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

ADHD (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jolanta Wolska-Pruszowska – kontakt jolanta.wolska@pm.katowice.pl  

Zajęcia mają na celu rozwój warsztatu aktorskiego oraz możliwość prezentacji własnych umiejętności na scenie. Opierają się w głównej mierze na tematycznych improwizacjach samodzielnych i grupowych oraz ćwiczeniach ruchowych, rytmicznych i wokalnych. 

Etapem końcowym warsztatu jest realizacja spektaklu, w oparciu o mniej znane teksty wybitnych twórców z wykorzystaniem rytmu oraz pieśni ludowych i piosenek popularnych. Spektakl prezentowany jest na konkursach i festiwalach teatralnych oraz imprezach o charakterze niekonkursowym. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 20 lat (roczniki 2002 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Teatr Fizyczny Komorebi (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl  

Poznawanie teatru fizycznego: ćwiczenie warsztatu aktorskiego, ruchowo-tanecznego, emisja głosu. Rozwijanie aktorstwa interdyscyplinarnego, skupionego w tym samym stopniu na tekście jak i na ciele i fizyczności aktora. Praca nad spektaklem. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1997 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zajęcia zakładające pracę w zamkniętej grupie, składającej się wyłącznie z członków Teatru Czaturanga i Teatru Fizycznego Komorebi. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności warsztatowych (aktorskich i tanecznych) wychowanków, którzy poza pracą nad spektaklem/projektem teatralnym (co przede wszystkim odbywa się w trakcie zajęć Teatru Fizycznego i Teatru Czaturanga) powinni nieustannie doskonalić swoje umiejętności (impostacja, wymowa, poczucie rytmu, zdolności taneczno-ruchowe i improwizacyjne). 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1997 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Czaturanga (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał Czorny – kontakt michal.czorny@pm.katowice.pl  

Rozwijanie warsztatu aktorskiego: praca z tekstem, ciałem, głosem, ruchem / tańcem. Zapoznanie się z aktorskim elementarzem, nauka prawdy oraz ekspresji scenicznej. Przygotowanie wspólnego spektaklu – twórcza praca grupowa. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 16 do 25 lat (roczniki 1997 – 2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Informacja o wolnych miejscach i zapisy na zajęcia: