Kolekcja Sztuki Dziecka


Od 2006 roku tworzymy Kolekcję Sztuki Dziecka, stanowiącą zbiór
dziecięcych prac plastycznych o najwyższym poziomie artystycznym,
wyselekcjonowanych przez specjalnie powołaną Radę Artystyczną. Honorowy
Patronat nad Kolekcją sprawuje obecnie prof. Roman Kalarus.


NOWY  KATALOG

ZOBACZ


rok 2019

rok 2019

rok 2018

rok 2017