KLAUZULA INFORMACYJNA

Inspektor Ochrony Danych
Patrycja Kaczmarczyk
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. 0-32 60-61-328

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice.

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem:    iod@pm.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podst. art.6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu.

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konkursie.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.