Imprezy

Już w roku 1951 zorganizowano w Placówce Wojewódzką Olimpiadę Szachową. Szybko pojawiły się kolejne konkursy i inne atrakcje, gromadzące licznych uczestników.
W latach 50 organizowano wiele różnego typu imprez – liczne konkursy, wystawy, kursy, olimpiady, odczyty, wykłady, spotkania, filmy, wycieczki, audycje w radiowęźle pałacowym, wyjazdy z występami do zakładów, PGR-ów.

Warto tu wspomnieć m.in.: Olimpiady Matematyczne, Olimpiady Geograficzne, I Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna (1955r), I Olimpiada Astronomiczna (1958), Imprezy naukowe ”Zgaduj-Zgadula”, Wieczory ciekawej nauki i techniki, Wieczory majsterkowania, Konkurs Młodego Technika, Ogniska niedzielne, ciekawe Wystawy, Igrzyska Harcerskie, Harcerski Turniej Szachowy (zasięg wojewódzki), Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji i Prozy, Konkursy Literackie, Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych, Dyskusje nad książką i prasą, Wieczory bajek, Wielka Rewia Sportowa, Zawody sportowe: gimnastyczne, szermiercze, zapasy oraz zapoczątkowane w 1954r. Ogólnopolskie Zawody Modeli Latających na uwięzi. Prace uczestników brały udział w wystawach międzynarodowych (Indie, Francja, Japonia itp.). W Placówce opracowywano inscenizacje widowisk np. bajka „Brzydkie Kaczątko” a w sali teatralnej goszczono spektakle m.in.: z Teatru Starego z Krakowa, Teatru z Nowej Huty i Operetki z Gliwic. Wydawano miesięcznik „Żak” i „Nasze Życie”. Organizowano ośrodek wczasów w mieście i kursy nauki jazdy.

Lata 60 i 70 pojawiły się nowe formy. Rozpoczęto organizację: Wieczorów poezji, Sesji literackich, wieczorków literackich i konkursów literackich dla młodzieży; inscenizowano spektakle i bajki dla dzieci, organizowano Imprezy noworoczne i rocznicowe.

Wśród wielu organizowanych w Placówce konkursów o zasięgu wojewódzkim i krajowym należy wspomnieć o Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym, Turnieju Jednego Wiersza, Wojewódzkiej Olimpiadzie Szachowej, Wojewódzkich Zawodów Modeli Kołowych Zdalnie Kierowanych i Turniej Master Mind. To w tych latach narodziły się takie Konkursy jak: Regionalny Konkurs „Rozkosze Łamania Głowy”, Wojewódzki Drużynowy Turniej z Fizyki, Międzynarodowe Zawody Szermiercze, Międzynarodowe Zawody Pływackie, Ogólnopolskie Zawody Gimnastyczne. Odbywały się spotkania w ramach Filmowego Forum Młodych i liczne wystawy np.: Ogólnopolska Wystawa Twórczości Technicznej dzieci i młodzieży (1967/68r) oraz Ogólnopolska Wystawa Fotografiki Młodzieży.

Wspólnie z Ministerstwem i KO w 1967r. zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum Wychowania Technicznego. W ramach współpracy z KO odbył się Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych.
Z okazji X-lecia działalności Pałacu Młodzieży odbył się Ogólnopolski Konkurs Malarstwa, Rzeźby i Sztuki Użytkowej.
Z okazji XV-lecia Placówki zorganizowano Ogólnopolski Konkurs dziecięcych prac malarskich, graficznych i rzeźbiarskich pt. „Pałac mój dom” i Ogólnopolską Sesję Pedagogiczną Wychowania Pozaszkolnego.
3 października 1979r. odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Pałacowi Młodzieży.

Lata 80 i 90, mimo wielu zmian zachodzących w kraju, to kolejne lata obfitujące w liczne konkursy, wystawy, kursy, olimpiady, odczyty, wykłady, spotkania, filmy i wycieczki. Spośród wielu nazw warto wymienić kilka, m.in.: Ogólnopolskie seminarium z ochrony środowiska, Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza, Literackie Forum Młodych, Akcja „Zielony Pociąg”, Międzynarodowe Spotkania „Europa Pokoju”, Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny, Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta”, Mała Akademia Jazzu, Ogólnopolskie Zawody w Szabli. W tym okresie powały także organizowane do dnia dzisiejszego imprezy, konkursy i przeglądy takie jak: Ogólnopolski Konkurs na Reportaż „Szukamy Mistrza Reportażu”, Ogólnopolski Konkurs na pracę z fizyki cząstek elementarnych im. prof. G. Białkowskiego, Ogólnopolski Turniej Młodych Fizyków, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej dzieci i młodzieży „KACZE PIÓRO”, Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury, Ogólnopolski Konkurs „Fizyka a Ekologia”, Festiwal Widowisk Kolędniczych im. J. Dormana „Herody ”, Ogólnopolski Konkurs na Felieton Prasowy dla uczniów szkół średnich pod patronatem red. M. Ogórka, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Jesiennej „Złota Polska Jesień” Międzynarodowy Mityng Pływacki, Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Sportowej Dziewcząt, Chłopców i Monografia historyczno-literacka „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” oraz rozpoczęto organizację Plenerów Plastycznych Dzieci i Młodzieży, m. in. w: Sławkowie, Wiśle, czeskiej Opavie, Cieszynie.

W pierwszym 10-leciu XXI po raz kolejny wzbogacono ofertę imprez i Konkursów, które bardzo zdobyły popularność, m.in.: Festiwalu Talentów i Niezwykłych Umiejętności Dzieci i Młodzieży województwa Śląskiego „Uwaga Talent”, Puchar Polski Juniorów w Szabli: Międzynarodowy Turniej Szermierczy o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży, Liga Szkół Śląskich w Pływaniu, Mistrzostwa Śląska w pływaniu, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”.
Od 2001r. rozpoczęto cykl spotkań Forum Sztuki „Krajobrazy Śląska”.
Pałac Młodzieży wychodząc na przeciw potrzebom młodych ludzi realizował także Program Aktywizacji Absolwentów Poszukujących Pracy. Bezrobotnej młodzieży oferował naukę obsługi komputera, języka angielskiego.
Obecnie, po 65-latach działalności Pałac Młodzieży nadal prężnie działa i oprócz realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego, organizacji licznych wystaw, konkursów, zawodów sportowych, aktywnie włącza się w lokalne imprezy i działania, m.in. organizację Dnia Dziecka, Święto Profilaktyki wydarzenia kulturalne, liczne festiwale teatralne i muzyczne inicjowane przez miasto Katowice.