Z historii Pałacu

1947r. Wojewoda śląsko-dąbrowski, generał Aleksander Zawadzki, występuje z inicjatywą budowy w Katowicach Pałacu Dziecka. Zostaje powołany Komitet Budowy Pałacu.
1948r. Zostaje rozstrzygnięty konkurs na projekt budowy gmachu Pałacu Dziecka. Za najlepszy uznano projekt architektów gliwickich: Juliana Duchowicza i Zygmunta Majerskiego. Ustalono lokalizację obiektu i opracowano założenia programowe placówki
1949r. Patronat nad budową obejmuje Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zostaje wmurowany kamień węgielny pod przyszłą budowlę
1950r. Obiekt zostaje oddany w stanie surowym: przystąpiono do prac wykończeniowych i wyposażania placówki

3 grudnia 1951r. następuje uroczyste otwarcie wzniesionego „ofiarnym wysiłkiem społeczeństwa” Pałac Młodzieży im. Bolesława Bieruta. Pierwszym dyrektorem placówki zostaje inspektor szkolny powiatu zawierciańskiego Leon Małkowski. Pałac okazuje się najpopularniejszą instytucją oświatową w całym województwie. W ofercie ma 58 pracowni w ramach działów: naukowego, technicznego, akcji masowych, artystycznego, bibliotecznego oraz wychowania fizycznego. Nowoczesność i wielowymiarowość Placówki podkreślają duża pływalnia, sala gimnastyczna oraz teatr. Pałac bardzo szybko staje się wizytówką Katowic. Niejednokrotnie to tutaj podejmowano gości z różnych państw utrzymujących kontakty kulturalne z Polską.

1967r. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Pałacowi Młodzieży zostaje nadana złota odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego” za wybitne osiągnięcia w pracy pozaszkolnej z młodzieżą.
1974r. Placówka zostaje odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej
1990r. Nowym patronem Pałacu zostaje profesor Aleksander Kamiński – pedagog, harcmistrz, pisarz. Autor książki „Kamienie na szaniec”
2010r. Budynek, w którym mieści się Placówka zostaje wpisany do rejestru zabytków jako zabytek klasy „A”.
2004r. Placówka została uhonorowana Nagrodą Godła Promocyjnego„Śląski Oskar”
2013r. Pałac Młodzieży otrzymuje „Złotą Odznaką Honorową Za zasługi dla województwa śląskiego” przyznawaną przez Sejmik województwa śląskiego.
2011- 2014r. Następuje modernizacja Pałacu Młodzieży
2017r.

Na chwilę obecną całkowita powierzchnia budynku to ponad 14 tys. metrów kwadratowych. W budynku mieści się m.in. zmodernizowana sala teatralno – kinowa mieszcząca 430 miejsc, basen pływacki o długości 25 metrów, sala gimnastyczna, strzelnica sportowa, sala szermierki i judo, 2 sale wystawiennicze, sala koncertowa, sala audiowizualna dla 90 osób, 2 sale baletowe oraz kilkanaście specjalistycznych pracowni dydaktycznych, umożliwiających zajęcia laboratoryjno – warsztatowe: modelarstwa lotniczego, ceramiki, rzeźby, witrażu, malarstwa, grafiki, informatyczna z elementami robotyki, sale do zajęć grafiki komputerowej i animacji oraz dziennikarstwa.

Obecnie w placówce działa 16 pracowni, które skupiają ponad 368 kół zainteresowań.
W zajęciach stałych Pałacu Młodzieży w Katowicach uczestniczy  ponad 4,5 tys. dzieci i młodzieży tygodniowo.
W Pałacu Młodzieży powstały Stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz placówki:
Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży”
Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży
Klub Sportowego Reagowania „PowerSport”,
Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”.
Katowickie Stowarzyszenie Pływackie
Ponadto w budynku Pałacu Młodzieży mieści się także Zespół Szkół Społecznych (STO Katowice), od 1990r. niepubliczne przedszkole „Pałacyk” oraz Policealna Szkoła Aktorska i Studio Aktorskie Doroty Pomykały „ART-PLAY”- od 1996r.

Obiekt powstał w stylu socrealizmu z elementami późnego modernizmu.
Elementy socrealizmu zachowały się do dnia dzisiejszego zarówno w wystroju jak i wyposażeniu wnętrz.
Kompleks harmonijnie wpisuje się w kompozycję urbanistyczną miasta.
Zamyka się w kwartale śródmiejskich ulic: Mikołowskiej, Stalmacha, Kilińskiego oraz Żwirki i Wigury.