Ceramika

(ostatnia aktualizacja 20.09.2022r.) 

Warsztaty ceramiki i rękodzieła dla przedszkoli I szkół (zajęcia okazjonalne) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Będkowska-Salbert – kontakt beata.bedkowska@pm.katowice.pl  

Zajęcia łączone z zakresu ceramiki i rękodzieła dla zorganizowanych grup. Na zajęciach uczniowie własnoręcznie wykonają oryginalne dekoracje oraz formy użytkowe różnymi technikami, dzięki czemu. Zajęcia mają na celu pomóc dzieciom rozwinąć umiejętności manualne, twórcze myślenie, nabyć umiejętności wykonania zadań precyzyjnych, wymagających skupienia i dokładności. Prace wykonane na zajęciach dzieci zabierają do domu. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      9:20 – 11:35 

Sala: 19 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 6 do 19 lat (roczniki 2003 – 2016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdującą się na jego początku.

 

Umiem więcej (zajęcia okazjonalne) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Będkowska-Salbert – kontakt beata.bedkowska@pm.katowice.pl  

Zajęcia pozwalają na poszerzenie możliwości rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, pomagać będzie w rozwijaniu myślenia przestrzennego oraz usprawnianiu manualnym. Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 3 do 25 lat. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      11:40 – 13:55 

Sala: 19 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 3 do 25 lat (roczniki 1997 – 2019) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zajęcia okazjonalne organizowane są dla grup przedszkolnych lub szkolnych. Zapisy na nie odbywają się poprzez formularz, który można pobrać tutaj: [wersja DOC], [wersja PDF]. Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie wypełnienia i dostarczenia formularza znajdująca się na jego początku.

 

Cuda z Gliny (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Będkowska-Salbert – kontakt beata.bedkowska@pm.katowice.pl  

Zajęcia pozwolą na zapoznanie się przez dzieci z procesem tworzenia prac ceramicznych, poznanie różnych technik ceramicznych, rozwijanie swoich zainteresowań, uzdolnień. Uczestnicy będą mogli wykonywać prace artystyczne i użytkowe, zapoznać się z mnogością technik zdobniczych. Będą rozwijać swoje zdolności manualne ale też myślenie przestrzenne i kreatywność. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      15:00 – 17:15 

Sala: 19 

   

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 25 lat (roczniki 1997 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Cuda z Gliny 

Ceramika bez tajemnic (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt barbara.studzizba@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 7 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:30 – 17:45 

Sala: 19 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 25 lat (roczniki 1997 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika bez tajemnic 

Ceramika to nie takie trudne (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt barbara.studzizba@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 7 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    17:50 – 20:05 

Sala: 19 

     

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 7 do 25 lat (roczniki 1997 – 2015) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika to nie takie trudne 

 

Ceramiczne kompozycje (zajęcia stałe) 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt barbara.studzizba@pm.katowice.pl  

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 10 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        17:15 – 19:30 

Sala: 19 

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 10 do 25 lat (roczniki 1997 – 2012) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramiczne kompozycje