Ceramika

Oferta na rok szkolny 2024/2025  –  (rekrutacja uzupełniająca)

OSTATNIA  AKTUALIZACJA 24.06.2024r.

Ceramiczne kompozycje (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od11do25 lat (roczniki19992013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt: barbara.studzizba@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 11 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki, stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        16:35 – 18:50 

Sala 19 

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 13 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramiczne kompozycje 

Ceramika bez tajemnic (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do25 lat (roczniki19992016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt: barbara.studzizba@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 8 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
    15:30 – 17:45 

Sala 19

     

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika bez tajemnic 

Ceramika i mała forma rzeźbiarska 1 (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od7do25 lat (roczniki19992017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Waszczak – kontakt: marcin.waszczak@pm.katowice.pl 

Zajęcia warsztatowe z zakresu technik rzeźbiarskich i ceramicznych (rzeźba, płaskorzeźba, relief, forma naczyniowa, techniki ceramiczne). Praca w glinie. Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 7 do 25 lat. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
15:00 – 18:00 

Sala 19 

         

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 9 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika i mała forma rzeźbiarska 1 

 Ceramika i mała forma rzeźbiarska 2 (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od7do25 lat (roczniki19992017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Waszczak – kontakt: marcin.waszczak@pm.katowice.pl 

Zajęcia warsztatowe z zakresu technik rzeźbiarskich i ceramicznych (rzeźba, płaskorzeźba, relief, forma naczyniowa, techniki ceramiczne). Praca w glinie. Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 7 do 25 lat. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  15:00 – 16:30 

Sala 19 

       

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika i mała forma rzeźbiarska 2 

Ceramika i mała forma rzeźbiarska 3 dla zaawansowanych (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od10do25 lat (roczniki19992014) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Marcin Waszczak – kontakt: marcin.waszczak@pm.katowice.pl 

Zajęcia warsztatowe z zakresu technik rzeźbiarskich i ceramicznych (rzeźba, płaskorzeźba, relief, forma naczyniowa, techniki ceramiczne, łączenie materiałów). Praca w glinie. Zajęcia przeznaczone są dla zaawansowanych uczestników w wieku od 10 do 25 lat. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
  16:35 – 19:35 

Sala 19 

       

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 10 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika i mała forma rzeźbiarska 3 dla zaawansowanych 

Ceramika to nie takie trudne (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od8do25 lat (roczniki19992016) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt: barbara.studzizba@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 8 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
   

 

17:50 – 20:05 

Sala 19

     

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 11 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Ceramika to nie takie trudne 

Cuda z Gliny (zajęcia stałe) 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od7do25 lat (roczniki19992017) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Beata Będkowska – kontakt: beata.bedkowska@pm.katowice.pl 

Zajęcia pozwolą na zapoznanie się przez dzieci z procesem tworzenia prac ceramicznych, poznanie różnych technik ceramicznych, rozwijanie swoich zainteresowań, uzdolnień. Uczestnicy będą mogli wykonywać prace artystyczne i użytkowe, zapoznać się z mnogością technik zdobniczych. Będą rozwijać swoje zdolności manualne ale też myślenie przestrzenne i kreatywność. Program zakłada indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki , stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
      15:00 – 17:15 

Sala 19

   

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 12 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Cuda z Gliny 

Przygoda z ceramiką (zajęcia stałe)

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od11do25 lat (roczniki19992013) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Barbara Studziżba – kontakt: barbara.studzizba@pm.katowice.pl 

Zajęcia przeznaczone są dla uczestników w wieku od 11 do 25 lat. W pracowni ceramicznej napotkają bardzo plastyczny materiał, w naturalny sposób zachęcający do nadania mu konkretnego kształtu. Praca na zajęciach polega na ręcznym wytwarzaniu z gliny przedmiotów o charakterze użytkowym i ozdobnym, płaskorzeźb, rzeźb ceramicznych. Wyroby ceramiczne uczestnicy wykonają poprzez: rzeźbienie w glinie, budowanie bryły z wałków, plastrów gliny, wylepianie w oparciu o formę gipsową, toczenie na kole garncarskim. Program zakłada pełną indywidualizację pracy poprzez dostosowanie tematyki, stopnia trudności zadań do możliwości poszczególnych uczestników zajęć, wynikających z wieku, posiadanych umiejętności i zainteresowań. 

Planowany termin zajęć: 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki  Soboty 
        15:00 – 16:30 

Sala 19

 

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 13 września 2024 roku. 

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowejhttps://zapisy.pm.katowice.pl/– w systemie rekrutacji wybierz „Ceramika”, a następnie „Przygoda z ceramiką