Test – gimnastyka sportowa

Grupa: Gimnastyka – grupa naborowa

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Jacek Wodyk

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 22 sierpnia 2024 roku w godzinach 16:00-19:00### w sali gimnastycznej.

Kryteria testu kompetencji:

Minimalna ilość punktów: 40 punktów