Test – Acapella

Grupa: Acapella

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Martyna Borowska

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 22 sierpnia 2024 roku godz.16:00 – 17:30 sala 314

Kryteria testu kompetencji:

  • Intonacja/słuch muzyczny – powtórzenie melodii, rozpoznanie „ile dźwięków słyszysz?”, sprawdzenie predyspozycji muzycznych wraz z intonacją oraz słuchem muzycznym
  • Poczucie rytmu – powtórzenie rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela.
  • Dykcja – powtórzenie krótkich rymowanych wierszyków, tzw. łamańców językowych zaprezentowanych przez nauczyciela
  • Muzykalność – zaśpiewanie piosenki, ocena umiejętności frazowania, wrażliwości muzycznej.

Skala oceny: 0 – 6 pkt za każde kryterium – łącznie 24 punkty

Minimalna ilość punktów: 16 punktów