Testy kompetencji

Na niektóre (wymienione poniżej) zajęcia dla nowych kandydatów obowiązują testy kompetencji. Obecność na testach kompetencji jest obowiązkowa, a nieobecność na teście kompetencji uniemożliwi przyjęcie kandydata do danej grupy.

W przypadku każdego testu kompetencji obowiązuje okazanie przez kandydata legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informacje o testach kompetencji: