Test – Studio Piosenki Rozrywkowej

Grupa: Studio Piosenki Rozrywkowej 1, Studio Piosenki Rozrywkowej 2, Studio Piosenki Rozrywkowej 3 Repertuar

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Michał Gucma

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 22 sierpnia 2024 roku godz. 14:30 – 16:00, sala 315

Kryteria testu kompetencji:

  • Śpiew
  • Dykcja
  • Słuch muzyczny
  • Poczucie rytmu

Skala punktacji 0-10 punktów

Minimalna ilość punktów: 16 punktów