Test – techniki mieszane

Grupa: Techniki Mieszane – grupa 1, Techniki Mieszane – grupa 2, Techniki Mieszane – grupa 3, Techniki Mieszane – grupa 4

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Anna Krasnodębska-Okręglicka

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 20.06.2024 godz. 16.00-18.30; 21.06. godz. 15.00-18.00, s. 331

Kryteria testu kompetencji:

Oceniane będą w skali 0-5:

  1. Kompozycja pracy (0 – 5 pkt.)
  2. Zastosowane elementy (0 – 5 pkt.)
  3. Indywidualne podejście do tematu (0 – 5 pkt.)
  4. Organizacja pracy, umiejętność skupienia uwagi (0 – 5 pkt.)
  5. Rozmowa (0 – 5 pkt.)

Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia testu predyspozycji zapewnia pracownia. Przedmiotem testu będzie praca na zadany temat – czas na wykonanie zadania: do 20 minut;

Minimalna ilość punktów: 20