Test – Teatr Piosenki Szept

Grupa: Teatr Piosenki Szept

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Olga Chrzan, Bogdan Kosien

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 20.06. Godz.16:00 – 17:30 sala 303

Kryteria testu kompetencji:

Oceniane będą w skali od 0 do 1 punktów:

  • słuch muzyczny
  • intonacja
  • dykcja

Minimalna ilość punktów: 2 punkty