Test – Pomaluj swój świat i Kolorowe kompozycje

Grupa: Pomaluj swój świat I, Pomaluj swój świat II, Pomaluj swój świat III, Pomaluj swój świat IV

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Joanna Lubowska-Dziewierska

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18 i 20.06.2024, godz. 15.00-18.00, 19.06.2024, godz. 16.00 – 18.00, s. 331

Kryteria testu kompetencji:

Oceniane będą w skali 0-5 pkt.

  1. Kompozycja pracy (0 –5 pkt.)
  2. Zastosowane elementy (0-5 pkt.)
  3. Indywidualne podejście do tematu (0-5 pkt.)
  4. Organizacja pracy, umiejętność skupienia uwagi (0-5 pkt.)
  5. Rozmowa (0-5 pkt.)

Wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia testu kompetencji zapewnia pracownia. Przedmiotem testu będzie praca na zadany temat – czas na wykonanie zadania: do 20 minut;

Minimalna ilość punktów: 20

 

Grupa: Kolorowe kompozycje 1, Kolorowe kompozycje 2, Kolorowe kompozycje 3

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Markiewicz-Jarocka

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18, 20 i 21.06.2024, godz. 15.00-18.00, 19.06.2024, godz. 16.00 – 18.00, s. 331

Kryteria testu kompetencji:

Oceniane będą w skali 0-5:

  1. Kompozycja pracy (0-5 pkt.)
  2. Zastosowane elementy (0-5 pkt.)
  3. Indywidualne podejście do tematu (0-5 pkt.)
  4. Organizacja pracy, umiejętność skupienia uwagi (0-5 pkt.)
  5. Rozmowa (0-5 pkt.)

Wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia testu predyspozycji zapewnia pracownia. Czas na wykonanie zadań: do 20 minut;

Minimalna ilość punktów: 20