Test – Piosenka estradowa

Grupa: Piosenka estradowa gr. A i Piosenka estradowa gr. B

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Maryna Lisouskaya

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18.06.godz. 16:00 – 18:30 sala 315

Kryteria testu kompetencji:

Test 1. Sprawdzanie słuchu muzycznego

 1. poczucie wysokości dźwięku (powtórzenie za nauczycielem),
 2. poczucie tonacji (samodzielne zakończenie przez ucznia krótkiej piosenki),
 3. poczucie harmonii (śpiewanie dobrze znajomej melodii na dwa głosy z nauczycielem, np. piosenka 100 lat).

Test 2. Sprawdzanie pamięci muzycznej

 1. przeintonowanie znajomej piosenki przez nauczyciela z prośbą o powtórzenie przez ucznia,
 2. powtarzanie krótkich motywów muzycznych

Test 3. Sprawdzanie poczucia rytmu

 1. powtórzenie za nauczycielem (klaszcząc czy pukając) rytmicznych fraz różnej ciężkości i długości z wykorzystaniem 16-tek, ósemek, trioli.

Ocenianie:

 • Przy poprawnym wykonaniu każdego zadania kandydat otrzymuje 3 punkty,
 • Przy wykonaniu więcej niż połowy – 2 punkty,
 • Wykonanie połowy – 1,5 punktu,
 • Wykonanie mniej niż polowy – 1 punkt,
 • Nie wykonanie – 0 p.
 • Maksymalna ilość możliwych punktów – 18 punktów.

Test 4. Ocena artystyczności i wymiaru skali dźwięków

 1. przez zaśpiewanie kawałka ulubionej piosenki.

Ocenianie:

Mogą to być dodatkowo dodane 1, 2 lub 3 punkty za artystyczność.

Minimalna ilość punktów: 10