Test – Grupy Musicalowe StarNow

Grupa: Grupa Musicalowa StarNow 1 i Grupa Musicalowa StarNow 2

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Piasecka

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 21.06. godz. 15:15 – 18:15 sala 315

Kryteria testu kompetencji:

Oceniane będą w skali od 0 do 2 punktów:

  • Śpiewanie fragmentu utworu a cappella po polsku
  • Sprawdzenie predyspozycji słuchowych: powtórzenie zagranego i zaśpiewanego dźwięku na podanej sylabie, rozpoznanie ilości zagranych harmonicznie dźwięków
  • Powtórzenie ćwiczenia melodyczno-rytmicznego uwzględniającego problemy dykcyjne
  • Sprawdzenie poczucia rytmu i pamięci muzycznej: powtórzenie ćwiczenia rytmicznego
  • Sprawdzenie zainteresowań muzycznych uczestnika: rozmowa

Minimalna ilość punktów: 5 punktów