Test – grupy Łukasza Piechoty

Grupa: Zajęcia wokalno-instrumentalne z elementami kształcenia słuchu, Zespół Tacy, nie inni

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Łukasz Piechota

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18.06 godz. 16:00 – 17:30 sala 303

Kryteria testu kompetencji:

Poczucie rytmu – umiejętność powtórzenia krótkiej frazy rytmicznej

Słuch melodyczny – umiejętność powtórzenia kilku dźwięków różnej wysokości

Piosenka – umiejętność zaśpiewania znanej piosenki (oceniane są: dykcja, intonacja)

Gra na instrumencie – umiejętność gry na instrumencie lub deklaracja rozpoczęcia nauki

Skala oceny od 1 do 10 punktów

Minimalna ilość punktów: 16 punktów