Test – architektura

Grupa: FORUM oswajamy architekturę

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Alina Solik-Wenklar

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18.06.2024, godzina: 16.00 -19.00, sala 402T

Kryteria testu kompetencji:

Test będzie polegał na wykonaniu pracy rysunkowej bazującej na martwej naturze złożonej z kilku brył prostych. Praca wykonywana będzie na kartce w formacie A3, w technice ołówek grafitowy.

Wszyscy Uczestnicy będą korzystali z takich samych materiałów rysunkowych udostępnionych na czas testu.

Ocenie będzie podlegać:

  1. UMIEJĘTNOŚĆ INTUICYJNEGO RYSUNKU OBSERWOWANYCH OBIEKTÓW W PERSPEKTYWIE punktacja: 0 – 5pkt

Przez pojęcie intuicyjnego rysunku obiektów w perspektywie rozumie się umiejętność odtworzenia obiektów przestrzennych na płaskiej kartce papieru.

  1. KOMPOZYCJA punktacja: 0 – 5pkt

Przez pojęcie kompozycji rozumie się umiejętność zagospodarowania całej przestrzeni kartki.

  1. WALORY PLASTYCZNE punktacja: 0 – 5pkt

Przez pojęcie walory plastyczne rozumie się zastosowanie technik wykończenia rysunku szkicowego (walor, światłocień)

  1. ESTETYKA WYKONANIA RYSUNKU punktacja: 0 – 5pkt

Przez pojęcie estetyki rysunku rozumie się przejrzystość, czytelność, dobry odbiór rysunku.

Minimalna ilość punktów: 15