Test – Witraż i szkło

Grupa: Witraż i szkło I, Witraż i szkło II, Witraż i szkło III

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Agnieszka Borowska

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18.06.2024, godzina 15:00 – 16:00, sala 22, czas trwania testu kompetencji – 60 minut

Kryteria testu kompetencji:

  1. Wyobraźnia i zagadnienie abstrakcji

Projekt małej formy witrażowej składającej się z kilku prostych elementów geometrycznych (minimum 8, maksymalnie 13) wykonana w wersji kolorystycznej. 1-10 pkt.

  1. Sprawność manualna

Wycięcie według szablonu formy kwadratu, ze szkła bezbarwnego o grubości 2mm. 1-10 pkt.

  1. Precyzja

Oszlifowanie jednego elementu szkła witrażowego według szablonu a następnie owijanie folią miedzianą. 1-10 pkt.

Wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia testu predyspozycji zapewnia pracownia witrażu. Rozpoczęcie pracy ze szkłem będzie możliwe po wcześniejszym instruktażu oraz omówieniu zasad BHP. Czas na wykonanie poleceń będzie określony podczas realizacji zadań. W zależności od ilości miejsc w poszczególnych grupach ustala się liczbę punktów, która pozwala na przyjęcie do grupy.

Minimalna ilość punktów: 20 punktów