Test – Rzeźba

Grupa: Rzeźba – do dzieła 1, Rzeźba – do dzieła 2 i Rzeźba – do dzieła 3

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Tomasz Wenklar

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 19.06.2024, godzina 16:00 –16:45, czas trwania testu: 45 minut (sala nr 16 (parter, przy galerii).

Kryteria testu kompetencji:

Test będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej na zadany temat z udostępnionych przez prowadzącego materiałów (styropian, tektura, glina, farby, pastele, klej, wykałaczki itp.) z wykorzystaniem podstawowych narzędzi (nożyki, nożyczki itp.)

Przykładowe zagadnienia – machina latająca/borostwory/coś na dnie oceanu/kosmici/cztery łapy/ w dżungli

Ocenie będzie podlegać:

  1. Twórcze podejście do tematu – punktacja: 0 – 5pkt

Nieszablonowe, kreatywne podejście do zagadnienia (bez inspiracji podsuwanymi przez smartfon…)

  1. Umiejętności plastyczne – punktacja: 0 – 5pkt

Zaprezentowanie swoich umiejętności poprzez świadome kształtowanie formy, wprowadzenie rysunku, ciekawych rozwiązań formalnych, zastosowanie plamy barwnej, rytmu, ornamentu itp

  1. Umiejętności manualne – punktacja: 0 – 5pkt

Poziom operowania dostępnymi narzędziami, podejście do nowych materiałów, swoboda obróbki. Pokonanie oporu materii

  1. Relacje społeczne w grupie – punktacja: 0 – 5pkt

Praca pośród innych osób, relacje z uczestnikami (pomoc lub utrudnianie pracy innym), zaangażowanie, skupienie.

Minimalna ilość punktów: 15 punktów