Test – Arabeska Pro Mini

Grupa: Arabeska Pro Mini

Nauczyciel prowadzący testy kompetencji: Iwona Tchórzewska, Aneta Powerska-Didkowska, Natalia Sykut, Sebastian Wiertelak, Jolanta Chavez

Data, godzina i miejsce przeprowadzenia testu kompetencji: 18.06 wtorek 17:45-20:00 sala 307

Kryteria testu kompetencji:

  1. Udział w teście sprawności.

Sprawdzeniu będą podlegać predyspozycje z zakresu:

Szybkość – Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Liczymy liczbę klaśnięć. 1-6 pkt.

Skoczność – Skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami. (wynik zaokrągla się do „całej stopy”). 1-6 pkt.

Gibkość – Stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach. 1-6 pkt.

  1. Test sprawności specjalnej – udział w skróconej lekcji tańca, ocena wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu, koordynacji ruchowej.
  • Udział w ok 20 minutowej lekcji tańca – współpraca w grupie, pamięć ruchowa, grupowa prezentacja nauczonej sekwencji tanecznej. 0-6 pkt.
  • Autoprezentacja poświadczone dyplomami sukcesy taneczne. 0-3 pkt.
  • Wrażenia z rozmowy na temat tańca z kandydatem/ką. 0-3 pkt.
  • Poczucie rytmu, wrażliwość muzyczna 0-6 pkt.
  1. Ocena sylwetki, prawidłowej postawy ciała. 0-4 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 40 pkt.

Minimalna ilość punktów: W zależności od ilości miejsc w poszczególnych grupach ustala się liczbę punktów, która pozwala na przyjęcie do grupy. Minimalna liczba punktów przy której uznaje się, że test jest pozytywnie zaliczony, gdy wynosi 25 punktów.