Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego NOWA MATURA (zajęcia stałe)

Zajęcia dla maturzystów z j. polskiego. Syntezy materiału literackiego i językowego. Przygotowanie do matury pisemnej i ustnej. Rozwiązywanie testów – omawianie odpowiedzi, praca nad krótszymi – notatka syntetyzująca i dłuższymi formami wypowiedzi pisemnej. Pytania ustne – ćwiczenia. Pierwsza część zajęć to syntezy materiału literackiego lub językowego. Druga część to rozwiązywanie testów i omawianie odpowiedzi, pisanie krótszych i dłuższych wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnej na konkretny temat ( jawne pytania maturalne).Doskonalimy umiejętność autokorekty pisanego tekstu. Praca w grupach, parach, metody aktywizujące. Korzystamy z multimediów. Doskonalimy umiejętności potrzebne do zdania egzaminu maturalne go z j. polskiego.

Zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku od 17 do 20  lat (roczniki 2003 –2006) – jeśli kandydat jest w innym wieku (lub w grupie nie ma wolnych miejsc) to system rekrutacyjny nie pozwoli na zapisanie kandydata do grupy.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Teresa Wawrzyczek – kontakt teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl

UWAGA

Zapisy na zajęcia odbywają się poprzez system rekrutacji na naszej stronie internetowej https://zapisy.pm.katowice.pl/ – w systemie rekrutacji wybierz „Język polski”, a następnie „Zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego

Pierwsze zajęcia tej grupy odbędą się w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 17:00 w sali 211.