O dziale

Dział Lingwistyczny

Kierownik
  • I piętro –  sala 112,
  • tel. wewn. 1220,
  • e-mail: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Pracownia prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu nauczania języka polskiego oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) i zajęcia dziennikarskie.