Pracownicy

ZAJĘCIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Teresa Wawrzyczek

e-mail: teresa.wawrzyczek@pm.katowice.pl

Agnieszka Sowińska

e-mail: agnieszka.sowinska@pm.katowice.pl

Agnieszka Nowicka

e-mail: agnieszka.nowicka@pm.katowice.pl

ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE

Joanna Waszkowska 

e-mail: joanna.waszkowska@pm.katowice.pl

ZAJĘCIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Małgorzata Mikołajczyk

e-mail: malgorzata.mikolajczyk@pm.katowice.pl

ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Joanna Grocholska

e-mail: joanna.grocholska@pm.katowice.pl

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Grażyna Pasikowska

e-mail: grazyna.pasikowska@pm.katowice.pl

Dominika Swatkowska

e-mail: dominika.swatkowska@pm.katowice.pl

Dorota Adamus

e-mail: dorota.adamus@pm.katowice.pl